hnv murr

Jaderná defenzíva je věcí politiky, ne odrazem reálného nebezpečí

I když nedávná havárie reaktoru ve Fukušimě opět rozvířila debatu kolem budoucnosti tohoto segmentu energetiky, s atomem se stále počítá. O názory na současnost a perspektivu jaderné energetiky ve světě i u nás se s námi podělil viceprezident pro strategii a externí vztahy pro Evropu, Blízký Východ a Afriku, společnosti Westinghouse Electric, Michael E. Kirst.  

 


Jak vypadá současný stav a výhled jaderné energetiky ve světě. Dá se hovořit o „renesanci atomu“, jak se někdy uvádělo?

Stále existuje celá řada zemí, kde má jaderná energie skvělé vyhlídky. Je to tím, že základní potřeba – tedy mít bezpečné, spolehlivé a dostupné dodávky čisté energie – se nezměnila ani po událostech v Japonsku. Pořád cítíme velký obchodní potenciál jak v oblasti servisní podpory stávajících elektráren, tak v oblasti výstavby nových zdrojů v zemích, kde tuto možnost zvažují.

Do jaké míry může ovlivnit plánované projekty výstavby jaderných elektráren havárie v japonské Fukušimě a následné tendence některých zemí revidovat své jaderné programy? Dotklo se to nějak i vaší firmy? Někteří dodavatelé a energetické společnosti dokonce zvažovaly např. žalobu na Německo za utlumení jaderné energetiky…

Jen několik málo zemí se, z různých důvodů, rozhodlo využít událost ve Fukušimě ke změně své energetické politiky a odchodu od jádra. A to spíše na základě politických faktorů než vyhodnocení reálného dopadu událostí v Japonsku. Nezapomínejme na to, že v Japonsku nikdo nezemřel v důsledku radiace, kontaminace či z jiných jaderných příčin. Za to obrovské množství zemřelých může zemětřesení a tsunami.
Ve Westinghouse jsme samozřejmě přehodnotili některé trhy a stanovili jsme si nové priority. Ale rád bych zdůraznil, že Česká republika reagovala po Fukušimě velmi rozumně a k jádru vstřícně a náš závazek pokračovat zde v práci rozhodně nebyl ničím oslaben. Takže vidíme i příklady opačné reakce.
Jedním z důsledků fukušimské havárie je rostoucí uznání pro systémy pasivní bezpečnosti, které se nespoléhají na vnější zdroje chladicí vody a elektrické energie pro udržení elektrárny v bezpečném režimu. Namísto toho je u pasivních reaktorů – jako je náš AP1000 – bezpečnost zajištěna přírodními silami, jako je gravitace nebo přirozená cirkulace. Ty fungují vždycky. Tímto směrem jsme se vydali už před dvaceti lety, takže to není nová myšlenka, ale dnes vidíme, že naši zákazníci vnímají tento přístup k bezpečnosti jako velkou výhodu.

Česká republika nepatří k zemím, které by se chystaly odklonit od atomové energie, naopak ji hodlá dále rozvíjet. Byly připraveny zadávací podmínky pro dostavbu a rozšíření JE Temelín. Westinghouse je jedním z uchazečů v tendru. Jak vypadá současná situace?

Od konce října, kdy jsme obdrželi zadávací dokumentaci, se jí intenzivně zabýváme. Je zřejmé, že byla připravena důkladně a s pečlivou rozvahou, což je dobré znamení. Jak jsme předpokládali, v dokumentu není nic, co bychom vnímali jako zásadní problém. Pokračujeme tedy v přípravě naší nabídky, o které jsme přesvědčeni, že bude velmi silná.

V Číně pokračuje výstavba JE v Sanmenu, která má zahájit provoz už za dva roky, a která je první, kde budou v reálném provozu nasazeny reaktory AP1000, tedy stejný typ, který Westinghouse nabízí pro Temelín. Čínský projekt tak bude vlastně referenčním příkladem – i pro nový modulární koncept výstavby, který by měl stavbu jaderného energetického komplexu, obvykle velmi dlouhodobou záležitost významně urychlit. Jak probíhá postup prací, nesetkali jste se zatím s žádnými problémy?

Ať už děláte jakýkoli projekt, vždycky musíte počítat s problémy. Důležité je plánovat dostatečně dopředu, abyste je v okamžiku, kdy vyvstanou, dokázali zvládnout takovým způsobem, který neovlivní celý projekt. V tom je velká výhoda modulární výstavby: když máte lehký skluz u jednoho komponentu, můžete zatím pracovat na všech ostatních modulech, dokud se problém nevyřeší. Tímto způsobem můžete snadno skluz dohnat.
Myslím, že to je jeden z důvodů, proč můžeme mluvit o tom, že naše čínské projekty jdou tak hladce – stavíme zde čtyři reaktory AP1000 a všechny čtyři běží podle plánu. První blok v Sanmenu bude vyrábět elektřinu již za dva roky – na konci roku 2013. Tento harmonogram jsme si odsouhlasili se zákazníkem začátkem roku 2007, nejedná se tedy o žádný trik, kdy bychom časovou osu průběžně měnili a pak se chlubili, že jedeme podle plánu.
Víme, že naši zákazníci z celého světa sledují, jak postupujeme v Číně - je to pro ně indikátor toho, jak bychom si mohli vést na projektech v jejich zemích. Proto pyšně říkáme, že všechny naše budované elektrárny v Číně jsou stavěny přesně v souladu s harmonogramem. Ne každý dodavatel reaktorů může něco takového prohlásit.

Westinghouse Electric Company má od léta letošního roku i novou posilu do svého pražského týmu - Alexander Cumming, který zastává od srpna pozici Nuclear Power Plant Project Manager pro Českou republiku, se podílel právě v Číně na implementaci technologie Westinghouse AP1000. Jak hodláte využít jeho zkušenosti u nás?

Alexander (Sandy) Cumming je v jaderném průmyslu zkušeným profesionálem, zejména v oblasti nákupu a kontraktování má velké zkušenosti. S naším zákazníkem v Číně dával dohromady celý dodavatelský řetězec, který je nyní tak úspěšný. Přivedli jsme ho do Česka, aby nám pomohl dosáhnout stejného úspěchu. Sandy v Číně získal i řadu dalších zkušeností, které se nám jistě budou hodit, pokud budeme vybráni jako dodavatel pro Temelín. Neexistuje lepší způsob, jak přesvědčit, že něco umíte dobře, než když jste to už někde dokázali. Tvoří to velkou část jistoty, kterou nabízíme ČEZu.
 

 

 
Publikováno: 4. 1. 2012 | Počet zobrazení: 3827 článek mě zaujal 825
Zaujal Vás tento článek?
Ano