asseco Aimtec murr

ALMEMO - přístroj, který si vychováte

S jediným univerzálním přístrojem lze měřit téměř všechno co měřit lze. Umožňují to nejmodernější technologie v oblasti měřicích přístrojů a čidel, které vyvinula německá firma AHLBORN GmbH.  

 

Univerzální řadu přístrojů ALMEMO lze propojit s jakýmkoliv snímačem pomocí speciálního konektoru, a nejde jen o snímače dodávané mateřskou firmou Ahlborn, ale i snímače ostatních firem.
Tato modulární měřicí technika nachází stále větší oblibu u všech, kteří potřebují provádět krátkodobá i dlouhodobá měření. Obrovskou výhodou je, že pro různá měření, ať už fyzikálních, chemických nebo elektrických veličin, každému postačí naučit se pracovat pouze s jedním přístrojem a tím obsáhnout zcela vše. Pouhou záměnou čidla, neboli připojením jiného snímače do přístroje ALMEMO se automaticky přístroj nakonfiguruje na měření podle zvolené sondy a na obsluhu nezbývá v případě základních měření už jiná práce, než odečíst měřenou hodnotu z displeje. Tato hodnota je samozřejmě zobrazena v konkrétních číslech a s příslušnou jednotkou.
Přístroje ALMEMO mohou být vybaveny více vstupy, což dává možnost připojit i několik různých nebo stejných čidel současně a měření provádět na více místech. Pokud je požadován zápis o měření, lze data v předvoleném měřicím cyklu zapisovat automaticky do paměti přístroje nebo přímo posílat na externí tiskárnu. S příslušným propojovacím kabelem jde využít i standardní rozhraní USB a přepsat měřené hodnoty do PC.
Kromě klasických průmyslových oborů se přístroje ALMEMO uplatní také při ekologických měřeních. Například při posuzování kvality podzemních vod, obzvláště v průběhu průzkumu starých ekologických zátěží, kde probíhá vzorkování podzemních, povrchových a odpadních vod.
Měřicí soupravou ALMEMO lze jednoduchým způsobem měřit důležité parametry vody, jako teplotu, hodnoty pH a redoxpotenciálu, elektrickou vodivost či obsah kyslíku. Nejenom u vody, ale i u půdy se měří různé veličiny. Například při kontrole zařízení k sanaci půdního vzduchu a zjišťování starých zátěží je důležité vyhodnocení teploty, absolutního a diferenčního tlaku, rychlosti proudění vzduchu a obsahu kyslíku ve vzduchu. Data pak pomocí softwaru s českým prostředím lze jednoduše tabulkově nebo graficky vyhodnotit.
Přístroje mohou být napájeny z vnitřní baterie, vestavěného akumulátoru, z autobaterie nebo přímo přes stabilizovaný adaptér ze sítě 220 V. Mnohostranné možnosti využití měřicí techniky ALMEMO činí z těchto přístrojů všestranného pomocníka na vývojových, výrobních, meteorologických a zkušebních pracovištích.

Radek Buřil, AHLBORN měřicí a regulační technika s.r.o., www.ahlborn.cz
 

 

 
Publikováno: 11. 12. 2011 | Počet zobrazení: 3065 článek mě zaujal 681
Zaujal Vás tento článek?
Ano