asseco Aimtec murr

Příklady instalací tepelných čerpadel Buderus II

Tepelná čerpadla se stále více dostávají do popředí zájmu zákazníků, hledajících technologii zaručující v současnosti, ale i budoucnosti nízké provozní náklady za vytápění a ohřev teplé vody či bazénové vody.   

 

Ve spolupráci technických specialistů značky Buderus s montážními firmami se realizovala řada instalací pro zákazníky, kteří neváhali a rozhodli se investovat do tohoto moderního zdroje vytápění. V mnoha případech zákazníci využili systémové nabídky řešení, kvality tepelných čerpadel Logafix se systémem vzduch-voda a Logatherm se systémem země-voda.
Tímto článkem bych rád představil a popsal konkrétní instalace a systémy s tepelnými čerpadly Buderus.

Akce 1:
Humpolec - 2x tepelné čerpadlo Logafix WPL 150 AR
                 
Vytápění a ohřev TV ve víceúčelovém objektu v Humpolci je zajištěno kaskádou dvou tepelných čerpadel Logafix WPL 150 AR se systémem vzduch-voda ve venkovním provedení. Uvedené tepelné čerpadlo je dvoukompresorové tepelné čerpadlo se dvěma samostatnými chladivovými okruhy. Kaskáda těchto dvou tepelných čerpadel pracuje ve čtyřech stupních, každý o výkonu cca 7,5 kW. Kompletní řízení celého systému je zajištěno regulačním přístrojem WPM 2006 plus. Ovládá se okruh pro ohřev teplé vody se dvěma zásobníky WPS 500 a třemi otopnými okruhy s akumulačním zásobníkem PSP 500. V zásobnících jsou osazeny jako záložní a bivalentní zdroj energie elektrické topné patrony. Pro zajištění snadné montáže a hlediska estetické funkce byly na jednotlivé okruhy použity rychlomontážní čerpadlové skupiny vč. rozdělovače a sběrače.
 
Akce 2:
Dolní Újezd u Lipníka nad Bečvou - 3x tepelné čerpadlo Logafix WPL 220 AR

Další zajímavou instalací tepelných čerpadel je kaskáda tří tepelných čerpadel Logafix WPL 220 AR pro výrobní závod firmy TRUMF. Firma, se sídlem v Dolním Újezdě u Lipníku nad Bečvou, se zabývá zpracováním koření a kořenících směsí pro všechny masné a uzenářské výrobky. Na konci roku 2009 došlo k rekonstrukci dvou menších kotelen pro vytápění a ohřev TV pro administrativní část budovy a budovu se sociálním zázemím zaměstnanců. V letošním roce prošla rekonstrukcí hlavní kotelna pro vytápění výrobních prostor. Při rekonstrukci zdroje tepla byly nahrazeny staré ocelové teplovodní kotle kombinací tepelných čerpadel se systémem vzduch-voda a plynových kondenzačních kotlů Logamax plus GB112-43. Zdrojem tepla pro nízkoteplotní otopný systém s otopnými tělesy v kombinaci se vzduchotechnikou je kaskáda tří tepelných čerpadel Logafix WPL 220 AR. Jako záložní a druhý zdroj tepla jsou použity dva úsporné nástěnné kondenzační kotle Logamax plus GB 112-43. Celkově je po areálu v jednolivých lokálních kotelnách instalováno 5 tepelných čerpadel Logafix WPL 220 AR, akumulační zásobníky, zásobníky na teplou vodu, čtyři kondenzační kotle Logamax plus GB112 a regulace Logamatic řady 4000. Optimálně navrženou rekonstrukcí celého tepelného hospodářství a použitím tepelných čerpadel pro vytápění nízkoteplotního otopného systému došlo ve výrobním závodě ke značným úsporám energií. Z kladné reakce zákazníka víme, že rekonstrukce proběhla bez problémů a bez vlivu na výrobní procesy firmy.

Akce 3: Choratice u Děčína - 1x tepelné čerpadlo Logatherm WPS 43
         
Na řadě instalací nejsou použity pouze tepelná čerpadla Logafix WPL se systémem vzduch-voda. Stále více jsou využívány našimi zákazníky i tepelná čerpadla Logatherm WPS se systémem země-voda či voda-voda, která jsou vyráběna ve výrobním závodě ve Švédsku. Další zajímavou aplikací je i vytápění bytového domu se šesti bytovými jednotka s tepelným čerpadlem Logatherm WPS 43 v Choraticích u Děčína. Zdrojem primární energie pro tepelné čerpadlo je podzemní voda přiváděná na set voda-voda WWS 43 s deskovým oddělovacím výměníkem. Jako bivalentní a záložní zdroj tepla pro tepelná čerpadla je použit elektrokotel. Díky poměrně vysoké teplotě čerpané podzemní vody je dosahováno s tepelným čerpadlem vysoké hodnoty topného faktoru a tím i významné úspory provozních nákladů uživatelům bytového domu. 
 
Co říci závěrem? Myslím si, že cena energií do budoucna rozhodně klesat nebude. Půjde pouze o to, jak moc budeme na potřebách energie pro vytápění a ohřev teplé vody závislí. Výše uvedené instalace s tepelnými čerpadly Logatherm se systémem země-voda a Logafix se systémem vzduch-voda jsou jedny z možností, jak elegantně a účinně snížit svou závislost na potřebách energie. Značka Buderus v oblasti tepelných čerpadel může nabídnout síť vyškolených montážních a servisních firem vykrývající celou republiku. Pro více informací o možnostech, jak dosáhnout významných úspor energii a o tepelných čerpadlech Buderus se lze obrátit na www.buderus.cz či tým technické podpory na tel.: 272 191 105.

Ing. Jiří Plaček,
Bosch Termotechnika s.r.o., obchodní divize Buderus

 

 

 
Publikováno: 11. 12. 2011 | Počet zobrazení: 4697 článek mě zaujal 775
Zaujal Vás tento článek?
Ano