asseco Aimtec murr

Pokud loď pluje správným směrem, není potřeba měnit kurs

Od června letošního roku má česká pobočka švýcarského koncernu BIBUS v ČR nového ředitele – do manažerského křesla renomovaného dodavatele strojírenských, pneumatických, elektrotechnických a filtračních prvků, vzduchovací a čerpací techniky usedl Jaromír Strašák, kterého jsme se zeptali na záměry, dosavadní postřehy z prvních měsíců v novém působišti a další směřování firmy.  

 

České zastoupení firmy BIBUS má s Vaším příchodem nového člověka na ředitelském postu. Lze očekávat s vaším nástupem do firmy nějaké zásadní změny, a pokud ano, v čem?

Každá změna ve vedení společnosti s sebou přirozeně přináší také změny v jejím řízení. U společností BIBUS to platí o to více, že BIBUS sice patří mezi nejsilnější technické a distribuční společnosti v Evropě, ke strategii mateřské firmy ve Švýcarsku ale patří výrazně decentrální řízení. To znamená, že společnosti v jednotlivých zemích – dnes jich patří do rodiny již 22 – mají velkou autonomii v rozhodování o strategii, o prioritách i o prodejních aktivitách. Změny ve vedení jakékoliv společnosti BIBUS mají tedy zásadní vliv na její budoucí vývoj.
Nadnárodní společnost BIBUS je naprosto výjimečnou společností a já jsem velmi rád, že ji mohu poznávat i „zevnitř“. Vyniká nejen ve znalostech potřeb zákazníků v průmyslu a ve způsobu, jak tyto potřeby po technické stránce vyřešit. Vyniká především vysokou úrovní etiky a firemní kultury, které výrazně vytvářejí dobrou pozici firmy a také lidskou a tím i finanční stabilitu. Česká společnost BIBUS má díky svým schopnostem a dlouhodobě úspěšné strategii výborné postavení jak ve skupině BIBUS tak také na českém trhu mezi zákazníky v průmyslu.
Z toho, co jsem právě uvedl, je zřejmé, že do společnosti BIBUS v České republice není třeba přinášet žádné dynamické změny. Není třeba měnit kurs, pokud loď pluje tím správným směrem. Rozhodně ale s mým týmem nehodláme usnout na vavřínech. Pracujeme na programech, které nám zaručí, že budeme umět reagovat na změny trhu takovým způsobem, abychom byli aktivní a profesionální oporou pro naše zákazníky i v budoucnosti.
Chceme zlepšit komunikaci se svými zákazníky v tom smyslu, aby věděli, že se na nás mohou obrátit s žádostí o radu a podporu i v oblastech, kde na to doposud nebyli zvyklí. Naše portfolio je skutečně velmi široké. Tady mám velkou důvěru v tým BIBUS a velkou úctu k technickým kompetencím kolegů. K této důvěře mě vede nejen moje vlastní zkušenost s tím, jak profesionálně kolegové řeší požadavky zákazníků, ale také vynikající renomé, kterému se zaměstnanci BIBUS u našich zákazníků těší.
Jak to vím? Z průzkumu spokojenosti našich zákazníků, který pro nás letos realizovala renomovaná společnost GfK, mimo jiné vyplynulo, že především spokojenost zákazníků s lidmi v naší firmě je na vynikající úrovni. A to ve všech důležitých ukazatelích počínaje technickými kompetencemi přes snadnou dosažitelnost a ochotu vyhovět až po splnění toho, co bylo zákazníkovi slíbeno. Tedy, jak jsem říkal: Loď BIBUS má správný kurs. A dodám ještě: Má také skvělou posádku. Tady skutečně není třeba nic zásadního měnit.

Které z produktových skupin, jež tvoří portfolio firmy na našem trhu, se letos dařilo nejlépe? A na co se firma pod Vaším vedením hodlá zaměřit v nadcházejícím období?

V našich obchodních výsledcích letos nenajdeme „úspěšné“ či „neúspěšné“ produkty, protože nám prodeje rostou prakticky ve všech segmentech. Zásluhu na tom má nejen oživení trhu, ale také naše pozice u zákazníků. Především pro zákazníky, kteří sami chtějí svým klientům nabízet kvalitní výrobky na vysoké úrovni techniky, jsou naše zkušenosti a know-how důležitým přínosem. V té obecnější rovině se ukazuje, že strategická rozhodnutí společnosti BIBUS pro určitá technická řešení a produkty v minulých letech byla velmi moudrá. Orientovali jsme se na pokroková technická řešení a na kvalitní produkty. Průzkumy u zákazníků v průmyslu nám například ukazují, že naše společnost řeší daleko méně reklamací zákazníků než obdobné distribuční firmy.
Na tomto příkladu chci demonstrovat, co je pro nás důležité. Je to to, co je důležité pro naše zákazníky: nabízet kvalitní radu, jak vyřešit technický problém a k té radě nabídnout funkční řešení a dodat výrobek, který zákazník nebude reklamovat. Tímto odpovídám i na otázku našich priorit do budoucna. Z našeho pohledu je skutečně daleko lepší říci zákazníkovi: „Toto a toto řešení nenabízíme, protože není spolehlivé. My Vám doporučujeme něco, za co ručíme a s čím budete spokojený.“ Rozhodnutí je samozřejmě vždycky na zákazníkovi. Chceme ale, aby k němu měl veškeré informace.
Nakonec se přece jen zmíním o několika produktových skupinách, kterým se daří a které se na trhu velmi dobře uplatňují. Jsou to například tlumiče rázů ACE určené i pro ty nejnáročnější aplikace. Dále jsou to vynikající plynové pružiny a hydraulické brzdy BANSBACH. Stálicí v našem portfoliu jsou pak rotační přívody DEUBLIN pro vodu, páru, hydrauliku… High-Tech senzory CAPTRON, které jsou konstruktéry stále více využívány pro aplikace v nejrůznějších oborech průmyslu. V oblasti senzorů, ať už jde o měření průtoku, hladiny, tlaku nebo teploty, nabízíme velmi zajímavé možnosti. Zmíním například výrobce ELOBAU, KEM, SUCO, ESI Technology a další. Každá aplikace v těchto oblastech je přece jen trochu specifická a v takových případech je role technicky zdatné poradenské a dodavatelské firmy, jakou BIBUS je, zcela nezastupitelná. Většinou není v možnostech konstruktéra, aby si zmapoval veškeré dostupné možnosti, jak lze danou aplikaci řešit. A už vůbec ne to, aby si udržoval v každé technické oblasti své know-how na nejvyšší úrovni. V některých případech se konstruktérovi podaří dohledat ten správný výrobek. Nemusí už ale dohlédnout na dodací podmínky, logistiku, nemusí dobře odhadnout spolehlivost výrobce komponentu a mnohé další souvislosti. To je náš úkol, naše práce. A také naše odpovědnost.
BIBUS má ve svém portfoliu několik desítek dodavatelů a s většinou z nich udržuje díky dlouhodobé spolupráci, vzájemné podpoře a společnému úspěchu nadstandardní vztahy. Nelze zde tedy jmenovat dodavatele všechny. Zmíním se ale ještě o velmi úspěšných dmychadlech SECOH dodávaných především pro domácí čističky odpadních vod. A také o nově zaváděné značce lineárních elektrických aktuátorů JIECANG.

Vašimi klienty jsou hlavně průmyslové strojírenské firmy, ty na tom však v uplynulých letech, kdy svět zasáhla krize, nebyly právě nejlépe. Odrazilo se to i u vás?

V průběhu poslední hospodářské krize jsem já sám ve firmě BIBUS nepůsobil. Uplynulé roky jsem si ale pochopitelně zmapoval. Útlum v průmyslu se projevil také v obchodním výkonu společnosti BIBUS, to ani nebylo možné jinak. BIBUS však toto období přestál nadmíru dobře. Krize žádným způsobem nenarušila stabilitu společnosti. Ani stabilitu na trhu ani stabilitu personálu, ani stabilitu finanční. Částečně k tomu přispělo široké portfolio nabízených produktů. Hlavním stabilizačním prvkem byla ale moudrá krizová strategie minulého vedení firmy. Omezily se náklady, ale nepodlehlo se panice. BIBUS se nadále soustředil na své klíčové kompetence. I díky tomu je BIBUS nadále zdravou, spolehlivou a stabilní společností. A věřím, že toto jsou atributy, které zákazník v průmyslu u svého dodavatele očekává.

S čím se představí BIBUS na letošním ročníku MSV?

Významnou novinkou je umístění našeho stánku do pavilonu F. Bude to již naše osmnáctá prezentace na brněnském strojírenském veletrhu a vždy jsme měli stánek v pavilonu D. Věřím ale, že si nás naši zákazníci najdou.
Naše prezentace na veletrhu, stejně jako naše působení na trhu v České republice, vyjadřuje především stabilitu. To znamená, že se na nás každý náš obchodní partner může spolehnout. Ubezpečujeme jej, že u nás vždy najde radu, řešení a že si může být jist, že s námi může počítat i kdykoliv v budoucnu. Naše expozice tedy nestojí především na novinkách, ale na vyjádření této stability.
Novinky ale budou, nebojte se. Tou nejlépe viditelnou bude funkční manipulátor výborného švédského výrobce MOVOMECH. Budeme tímto prezentovat výrobky, které podstatným způsobem snižují námahu při manipulaci s těžkými či rozměrnými předměty a také zvyšují produktivitu práce. Další novinkou budou již zmíněné elektrické aktuátory JIECANG, jejichž pohyb lze vzájemně synchronizovat. Typické použití těchto komponent je například v nábytkářském průmyslu pro pohon zvedání pracovních stolů, naklápění lůžek, křesel či audiovizuální techniky.

BIBUS si zakládá na kvalitním servisním zázemí pro nabízené produkty. Řada technických firem si nyní stěžuje na nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Je těžké najít spolehlivé lidi s potřebnou kvalifikací?

Nedostatek kvalifikovaných pracovníků, nebo lépe řečeno, nesnadné nalezení toho pravého kolegy či té pravé kolegyně, je pochopitelné a na těžkosti v této oblasti si zřejmě postěžuje každý manažer. U všech firem se zvyšují nároky na nového člena posádky. I my máme hodně vysoké požadavky. Pokud chceme být našim zákazníkům přínosem a chceme jim nabídnout přesně to, co potřebují a to spolehlivě a ve vysoké kvalitě, neobejdeme se bez velmi kvalitních pracovníků.
Kandidáti, kteří se u nás ucházejí o pracovní pozici, nám musí něco nabídnout, a to nejen verbálně. Chceme ale také vidět jasné reference, že již něco ve své profesi dokázali. Každý uchazeč musí mít kvalitní technické vzdělání. Věřím, že naše školství brzy změní trend posledních let a zaměří se na rozvoj odborných technických profesí, které náš průmysl potřebuje a potřebovat bude. Technickou kvalifikací ale naše požadavky nekončí. Podstatné jsou obchodní dovednosti, základy strategického marketingu a aktivní komunikace v angličtině. Nakonec ale ani splnění veškerých uvedených požadavků nemusí stačit k tomu, abychom daného kandidáta přijali mezi sebe. Pokud se jedná o člověka, který dává přednost svému vlastnímu egu, není schopen spolupracovat s ostatními a nemá srovnány základní lidské a etické hodnoty, není pro něj v našem týmu místo.
Abych svoji odpověď na Vaši otázku shrnul: Souhlasím s tím, že není snadné nalézt toho správného pracovníka do týmu. Vedle kvalifikace bereme ale vždy v potaz řadu dalších faktorů, které jsou pro dobré uplatnění spolupracovníka v týmu podstatné.
 

 

 
Publikováno: 9. 12. 2011 | Počet zobrazení: 7082 článek mě zaujal 829
Zaujal Vás tento článek?
Ano