asseco Aimtec murr

Skladová navigace určuje současné trendy v logistice

Jednoho z hlavních hráčů v oboru manipulační techniky, firmu Jungheinrich, na brněnském výstavišti, kde od 3. do 7. října 2011 proběhne spolu s MSV Brno i veletrh Transport a logistika nepotkáte, i když svými výrobky a službami figuruje mezi mezinárodní elitou v této branži. Proč, na to jsme se zeptali ředitele společnosti ing. Vratislava Přibyla.  

 

Co vedlo společnost Jungheinrich k rozhodnutí se této významné přehlídky neúčastnit?
Jsou to jednoduché počty – účast na veletrhu je nákladná, okamžitý efekt téměř nulový a dlouhodobý efekt jen těžko odhadnutelný. Navíc spojení Praha – Brno není třeba komentovat, důležité klienty z pražských centrál odrazuje, sjednání pevného termínu je obtížné a přitom v případě důležitého zákazníka nezbytné. Naopak Hannover se nám dopravně přiblížil a letošní expozice na CEMATu demonstrovala nejlépe současné trendy a novinky. Nemá smysl opakovat ji v jakkoli menším rozsahu v Brně, kdo měl zájem a čas, tomu jsme se návštěvu na CEMATu snažili zjednodušit a přiblížit, ostatní zákazníky rádi navštíví naši prodejci.

Jakou výhodu mají vlastní zákaznické dny proti veletrhu, kterého se účastní tisíce návštěvníků?

Myslím, že je důležité vidět především naše potenciální zákazníky. Nesmíme zapomínat, že naše klientela je relativně úzká – musel byste mi říci, jaké procento z tisíců návštěvníků má opravdu zájem o naše zboží. Pokud pořádáme vlastní zákaznické dny, snažíme se být blíže zákazníkovi – využíváme nejen pražskou centrálu, ale také pobočku v Olomouci – Hněvotíně. Odpadá spousta starostí s dopravou, parkováním, na všechno je více času a podobných akcí lze organizovat více do roka, protože jsou podstatně ekonomičtější.

Jak vypadá současná a budoucí strategie firmy na českém trhu? Na co se chcete v nejbližší době hlavně zaměřit?
Víte, že žádný trenér ani generál vám své plány a strategie dopředu nevyzradí. Určité principy jsou však firmě Jungheinrich vlastní a dlouhodobě je dodržujeme. Zákazník se pro nás rozhodne pouze v případě, že mu přinášíme nějakou přidanou hodnotu. Každý projekt nám dává pouze dvě možnosti: buďto najdeme cestu, jak za danou cenu uspokojit potřeby zákazníka, nebo se musíme spokojit s tím, že jsme čestně druzí nebo taky poslední. Mezi tím není kompromis. Proto je třeba trvale vytvářet kvalitu a zároveň umět kvalitu komunikovat. To není fráze – pohybujeme se v kruhu TCO (total cost of ownership), buďto jsme atraktivní, nebo ne, buďto dokážeme svoji atraktivitu obhájit, nebo ne. K tomu je potřeba spousta zkušených a kreativních lidí, kteří den za dnem dělají perfektně svoji práci, systém, který jim to umožňuje, který je motivuje. Na tom se dá pracovat pořád dokola, protože podmínky se mění a musíte na ně umět reagovat.

Co lze v příštích měsících očekávat pokud jde o současné trendy v oboru manipulační techniky?

Veškeré trendy jsou dlouhodobě určovány mnoha faktory – např. efektivita procesů, bezpečnost práce, ergonomie, ale i emisní normy v oblasti spalovacích motorů.
Skladová navigace je jednoznačně jedním z nejvýznamnějších trendů. Vedle již používané technologie RFID pro úzké uličky představil Jungheinrich poprvé na veletrhu CEMAT 2011 modul „Skladová navigace pro široké uličky“. Navádění probíhá pomocí 2D čárových kódů, umístěných pod střechou skladu, a permanentního skenování těchto kódů. Navigaci pro široké uličky je možno doplnit jako modul na různé vozíky Jungheinrich, od vozíků s výsuvným sloupem, přes vychystávací až po čelní elektrické vozíky. Nová skladová navigace má různé funkce, zmiňme alespoň „Vedení po trase“, které ukazuje řidiči mimo jiné směr jízdy a trasu, podobně jako je tomu u navigačních systémů v osobních automobilech. Pokud řidič např. špatně zabočí, je na to nejprve upozorněn. Pokud v jízdě pokračuje, je trasa přepočítána. Cílem je, aby vozík dojel na místo určení nejkratší, resp. nejrychlejší cestou. Další funkcí, kterou ocení obsluha vozíku, je poloautomatické řízení výšky zdvihu. Jakmile řidič dojede na cílové místo, např. na určitou polohu v regálové uličce, a vydá impulz zdvihu, zajistí tato funkce, že se zdvihové zařízení automaticky zastaví na paletovém místě, předvoleném ze systému správy skladu. Řidič již nemusí dolaďovat výšku zdvihu pro vyložení a naložení palety, což se vyplatí především u středních a velkých výšek zdvihu.
Všechny sofistikované funkce, které nová skladová navigace nabízí, vedou v souhrnu k podstatnému nárůstu efektivity procesů. Například je výrazně eliminováno naložení a vyložení v chybné uličce regálu nebo na chybném regálovém místě. Základem pro smysluplné využití skladové navigace v širokých uličkách je zapojení všech nasazených vozíků do celého procesního řetězce uživatele, od příjmu zboží /vyložení nákladního automobilu až po expedici/ naložení zboží.
Stále častěji se v praxi využívají informační systémy sledování vozíků. Zařízení ve vozíku umožní práci pouze oprávněnému řidiči, zaznamená čas provozu, některé detaily provozu, případné nárazy atd. Data jsou sbírána automaticky přes WLAN a online předávána do systému, kde jsou ihned vyhodnocována. U flotil čítajících desítky vozíků má vedení provozu k dispozici detailní online přehled o využití vozíků, které se nacházejí třeba stovky kilometrů od centrály. Ve spojení s přehledem nákladů na vozík je to mocný nástroj na optimalizaci celé flotily.  Jungheinrich má v provozu již celou řadu těchto aplikací.
Zajímavé možnosti přináší využití Li-ion baterií. Ty se v poslední době stále více uplatňují v automobilovém průmyslu pro jejich nízkou hmotnost. Rychlé dobíjení a možnost mezidobíjení v provozu je však činí atraktivními i pro náš segment. Představte si třeba čelní vozík v třísměnném nasazení, který nemusí zajíždět na výměnu baterie po každé směně k nabijárně, kde není potřeba jeřábu k výměně trakční baterie. Stačí pohodlně vyměnit dva či tři desetikilové bloky  a jedete další směnu. Úspora času a prostoru je nasnadě. Takovému využití však zatím brání vysoká cena Li-ion baterií. V tuto chvíli nabízí Jungheinrich nízkozdvižný vozík EJE 112i, který využívá výhody Li-ion akumulátoru. Díky menší baterii je vozík obratnější při vykládání nákladního automobilu, mezidobíjení na rampě je možné, baterie je bezúdržbová.
Průměrná výška a bohužel i průměrná váha populace se stále zvyšuje. To platí i pro obsluhu vozíků. Na rozdíl od aut však není možné vyrábět stále větší vozíky, trend je přesně opačný – tlak na zužování regálové uličky. Proto se stále zvětšuje místo pro obsluhu vozíku při zachování vnějších rozměrů stroje. Řada činností řidiče je prováděna stokrát za směnu, takže se sleduje a optimalizuje každý pohyb, výhled z vozíku, minimalizují se vibrace. Vše pro dosažení maximálního počtu operací.
Pro vyšší bezpečnost provozu se stále více využívají různé podpůrné asistenční systémy.

Firma Jungheinrich má ve svém výrobním programu hned několik těchto pomůcek:
-    Curve Control: na rozdíl od většiny konkurenčních systémů redukuje automaticky    rychlost pojezdu vozíku v závislosti na úhlu zatočení volantu.
-    Drive Control: redukce rychlosti pojezdu vozíku v závislosti na výšce zdvihu.
-    Lift Control: redukce rychlosti naklápění zvedacího zařízení v závislosti na výšce zdvihu. 
-    Park Control: parkovací brzda se aktivuje automaticky při nečinnosti vozíku. Parkovací brzda funguje i bez proudu. 
-    Access Control: pojezd vozíku je možný pouze se zapnutým bezpečnostním pásem a pouze s řidičem na sedadle. 
-    Hydraulická blokace opěrných kol při zdvihu ručně vedených vozíků.

Evropská unie zavádí stále přísnější emisní normy v oblasti spalovacích motorů. To se týká velké skupiny čelních vozíků. Firma Jungheinrich před časem velmi úspěšně přivedla na trh čelní vozíky s hydrostatickým pohonem a předpokládá se rozšíření této řady směrem k vyšším nosnostem. Aplikace elektronického řízení se uplatňuje nejen v řízení samotného motoru, ale především ve vazbě na ovládání celé hydrostatické soustavy. Vedle přesnějšího ovládání dosahujeme i podstatně menší spotřeby než u standardních vozíků s hydrodynamickým měničem.

K hlavním hitům moderních logistických systémů patří začleňování technologických novinek jako je např. RFID apod. Jak je to ale s jejich reálným prosazováním v praxi? Jsou už běžnou záležitostí, nebo spíše hudbou budoucnosti? A jaký je přístup k jejich nasazování ve vaší společnosti?
RFID je opravdu velmi robustní technologie, která má široké využití. Pokud vím, v praxi se pasivní identifikace využívá v některých zahraničních řetězcích již několik let. Čtecí rámy nahrazují klasické pokladny v supermarketech. Širšímu nasazení v intralogistice brání spíše praktické než ekonomické problémy. Jungheinrich však využívá úspěšně aktivní RFID pro navigaci v úzkých uličkách již od roku 2007. Použití této technologie v segmentu vedených vozíků přineslo dosud nevídané možnosti přesného, inteligentního řízení chování vozíků a nastavení výkonových parametrů. Bez zásahu obsluhy může vozík s RFID zastavit s milimetrovou přesností na definovaném místě nebo se zcela vyhnout překážkám na trase pojezdu, popřípadě lokálně redukovat rychlost z důvodu horší rovinnosti podlahy. K dnešnímu dni bylo prodáno více než 5000 vozíků s touto technologií. Navíc od roku 2009 umožnilo RFID doplnění produktové výbavy o modul „Skladová navigace“. Předpokladem je zapojení navigace do systému správy skladu. Kombinace řízení současného horizontálního pojezdu a vertikálního zdvihu (diagonální jízda) umožňuje přesné poloautomatické najíždění vozíku na paletové pozice, zastupuje funkci obsluhy a vede ke zvýšení počtu manipulací až o 25 %. Aktuálně máme světově v provozu okolo 500 skladů, kde skladová navigace každodenně zlepšuje výkon obrátky palet. V České republice máme nyní v nasazení 5 aplikací s RFID navigací.


Ing. Vratislav Přibyl (1961) vystudoval ČVUT - FEL a poté se zúčastnil několika studijních stáži ve Velké Británii. Od roku 1994 řídí pobočku firmy Jungheinrich v České Republice.

 

 
Publikováno: 19. 10. 2011 | Počet zobrazení: 4245 článek mě zaujal 864
Zaujal Vás tento článek?
Ano