Rosler murr Schunk

Sektor sdílených podnikových služeb v ČR na vzestupu

Celkově sdílené podnikové služby vytvářejí obrat asi 3 mld. dolarů, tj. cca 75 mld. korun, což představuje přibližně 1,5 % HDP České republiky. Sektor zaměstnává 65 000 lidí ve více než 180 centrech. Nejdůležitější je ale růst tohoto odvětví. Během posledních let vykazuje 15% nárůst, který má i nadále pokračovat.

 

Podle průzkumu ABSL (Association of business service leaders) je velký zájem investorů o Českou republiku. Klíčovým trendem je změna rozsahu služeb. Zatímco dříve se centra soustředila na centralizaci jednotlivých procesů, dnes se z většiny z nich stala centra inovací. Soustřeďují se na zlepšování a optimalizaci procesů. S vývojem nových IT technologií je zaznamenáno v mnoha oblastech široké uplatnění automatizace a robotiky.

Česká města hrají nejvyšší ligu
Průzkum českého trhu sdílených podnikových služeb potvrdil vedoucí postavení Česka v tomto segmentu. Poukazuje také na celosvětový význam Prahy a Brna, nastiňuje vývoj celého sektoru a ukazuje jeho vliv na realitní trh, lidské zdroje a příchod dalších investic.
„Segment sdílených podnikových služeb v ČR roste rychleji, než v ostatních zemích regionu střední Evropy, který po Asii převzal vedoucí postavení v oblasti outsourcingu podnikových procesů. Růst v ČR je rychlejší než např. v Indii, která byla dosud synonymem tohoto typu služeb,“ uvedl Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL.
Organizace ABSL sdružuje společnosti působící v segmentu sdílených podnikových služeb. Jde o segment, který představuje silný zdroj zaměstnanosti v ČR.
Důvod velké obliby střední Evropy je dán tím, že společnosti působící v Evropě hledají pro SSC či outsourcing lokality, které jsou blíže jejich domovské zemi a disponují pracovní silou s náležitou jazykovou vybaveností a schopnostmi pro jejich evropské provozy. Vynikající reputaci si v rámci celého světa vydobyla česká města, Praha se dostala na 15. místo celosvětového žebříčku společnosti Tholons Top 100 outsourcingových destinací a Brno na 25. příčku.
Cesty k úsporám nákladů nehledají jen největší mezinárodní společnosti, ale také firmy fungující na regionální či národní úrovni. A právě úspory nákladů, optimalizace procesů a dosažení jejich transparentnosti jim umožní dosáhnout SSC či outsourcingová centra. Jak vyplynulo z průzkumu, firmy s pomocí tohoto modelu provozu podnikových služeb, k nimž patří např. finance, personalistika, technická podpora či výzkum a vývoj, ušetří až 30 % nákladů.

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem
„Očekáváme rovněž příchod celé řady nových investorů, pro které Česko představuje ideální lokalitu pro otevření jejich provozů,“ komentuje Ota Kulhánek s tím, že pro firmy, jejichž podnikání je rozptýleno po celé Evropě, je při volbě lokality pro SSC nebo outsourcingové centrum stěžejním faktorem dostupnost požadované škály jazyků. V této oblasti si nevedeme špatně: 42 % populace mluví jedním cizím jazykem a 24 % je schopno mluvit dvěma.
V rámci celého regionu CEE dnes segment sdílených podnikových služeb zaměstnává 335 000 lidí. Plánovaná expanze stávajících center v ČR avizuje jen pro příští rok nárůst počtu zaměstnanců o 17 %, k tomu však ještě přibudou nově otevřené provozy. To představuje velkou výzvu pro personalisty, neboť budou muset na trhu práce zabezpečit dostatek kvalitních zaměstnanců, kteří musí být nejen odborně zdatní, ale musí ovládat i cizí jazyky. Celkem se v českých SSC a outsourcingových centrech hovoří 31 jazyky, často i málo obvyklými. 
 

 
Publikováno: 1. 4. 2016 | Počet zobrazení: 2280 článek mě zaujal 434
Zaujal Vás tento článek?
Ano