OnRobot Schunk

Lepší zpřístupnění konstrukčních dat strojařům

Firmy Siemens, Sandvik Coromant, Iscar a Kennametal spolupracují s univerzitou NTB (Interstate University of Technology Buchs), která se specializuje na strojírenskou informatiku, aby nástrojová data ve výměnném formátu GTC (Generic Tool Catalog) byla veřejně dostupná. NTB už představila nové webové stránky, gtc-tools.com, které nabízejí informace o výměnném formátu standardu GTC pro přenos údajů o nástrojích.  

 

Formát výměny dat GTC rozšiřuje hlavní standard pro výměnu a sdílení výrobních a konstrukčních dat ISO 13399. Byl vyvinut na základě spolupráce mezi předními výrobci hardwaru obráběcích nástrojů a softwarového specialisty Siemens PLM Software. Formát GTC je k dispozici všem dodavatelům nástrojů a vývojářům aplikací, aby jim umožnil snadněji a přesněji sdílet řezné nástroje.
GTC umožňuje přímé spojení mezi prodejcem nástroje a aplikace, bez nutnosti další firmy jako prostředníka. Katalogy firem Iscar, Sandvik Coromant, Kennametal a dalších dodavatelů nástrojového vybavení ve formátu GTC jsou v současné době nasazeny do výroby u předních výrobních společností.
 Mít přístup k úplným, spolehlivým a komplexním údajům řezných nástrojů je základní potřebou pro automatizovanou výrobu (CAM) a uživatele softwaru pro správu životního cyklu výrobku (PLM). Norma ISO 13399, zřízená Mezinárodní organizací pro standardizaci, vytvořila společný jazyk pro data průmyslové výroby. Ale byla tu rovněž potřeba doplnění těchto dat o další informace, jako je např. klasifikace nástrojů, nástrojové třídy, konstrukční plány a zobrazení. GTC umožňuje tyto doplňující informace zprostředkovat pro další využití výrobcům a dodavatelům obráběcích nástrojů, určuje standardní formát vhodný pro vývojáře, a odstraňuje nutnost vytvářet rozhraní pro různé dodavatele řezných nástrojů a aplikací.
Sandvik Coromant je jedním ze zakladatelů ISO 13399 a poskytuje katalogy ve formátu kompatibilním se standardem GTC, který je také podporován v aplikaci Adveon, knihovně nástrojů vyvinuté Sandvikem. Rozhraní Adveon je k dispozici pro několik CAM systémů. „Standard GTC je zásadním krokem vpřed pro komunikaci potřebnou v současném i budoucím digitálním výrobním prostředí u 4.0," říká Per Nilsson, Senior manager firmy Sandvik Coromant pro inteligentní a digitální obrábění.
 

 
Publikováno: 30. 3. 2016 | Počet zobrazení: 934 článek mě zaujal 200
Zaujal Vás tento článek?
Ano