asseco Aimtec murr

Přesnější pravidla, přísnější sankce: nové dopravní předpisy na Slovensku

Řidiči se na Slovensku musí nově řídit novelizovanými pravidly silničního provozu, nebo si připravit peněženku na mnohem výraznější pokuty.  

 

Od 1. ledna 2016 nabyla v SR účinnosti novela Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kterou se zároveň novelizuje i Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Přináší několik poměrně významných změn, s nimiž musí počítat jak slovenští řidiči, resp. majitelé vozidel, tak i řidiči jiných států, kteří Slovenskem projíždějí.

Novinka: objektivní zodpovědnost
K zásadním změnám, které novela zákona zavádí oproti dosavadním předpisům, je tzv. objektivní zodpovědnost, což v praxi znamená, že majitel vozidla je povinen zabezpečit dodržování vybraných pravidel silničního provozu řidičem, kterému své auto svěřil, a za přestupky, které budou s vozem spáchány, je právně zodpovědný. Policie doufá, že díky tomu klesnou následky dopravních nehod řádově o 30 až 40 %.
Rozšiřuje se také okruh správních deliktů, za něž policisté mohou uložit pokutu právnické nebo fyzické osobě. Okruh dopravních přestupků, za které budou zodpovědní majitelé vozidla, zahrnuje nyní např. i porušení zákazu nákladních vozidel s hmotností nad 7,5 t předjíždět na dálnici jiná vozidla a nedodržování nejvyšší povolené rychlosti na železničních přejezdech. Zavádí se i pokuta (798 eur) za překročení určené rychlosti v místě dynamického měření hmotnosti vozidla, vzhledem k tomu, že znemožňuje přesné zvážení vozu, a zpřesňuje se pravidlo, že pro akceptování 2/3 platby už musí být platba připsaná na příslušný účet.

Přísnější postih pro největší piráty
Zvyšují se i pokuty za dopravní přestupky, takže řidičům hrozí mnohem výraznější postihy než dosud. Slovenské ministerstvo vnitra si od těchto změn slibuje zlepšení situace v boji se zvláště neukázněnými řidiči nerespektujícími rychlostní a jiná omezení. Sankce jsou odstupňovány do třech úrovní, přičemž výše pokuty závisí na rozsahu překročení povolené rychlosti, a přibližuje se tak sankcím v rámci objektivní zodpovědnosti.
Novela zavádí za jednotlivé správní delikty striktně určenou výšku pokut, takže policie má nastavena jasná pravidla a nebude tak moci udělit jinou pokutu ani přihlížet na žádné okolnosti nebo osobu pachatele. Řidičům, kteří jezdí na Slovensku v obci rychleji než 100 km.h-1, mimo obce rychleji než 150 km.h-1 a na dálnici rychleji než 190 km.h-1, které policie označuje jako tzv. superturbo silniční piráty, tak mohou udělit policisté podle nových předpisů minimální pokutu ve výši 250 eur a v maximální výši 800 eur. Při překročení rychlosti do 20 km v obci a do 30 km mimo obec se nadále bude udělovat pokuta ve výši 100 eur ve správním a 50 eur v blokovém řízení, kdy řidič uhradí pokutu na místě. Za překročení rychlosti v obci o 21 - 50 a mimo obec o 31 - 60 km.h-1 je nově určena dolní hranice pokuty ve výši 30 eur (ale může činit až 400 eur) v blokovém řízení, a rozmezí od 150 do 600 eur ve správním řízení.
Kromě finančních sankcí však riskují přistižení neukáznění řidiči navíc ještě mnohem zásadnější trest, a to zákaz řízení od šesti měsíců do tří let, který se jim ukládá za nejzávažnější překročení rychlosti o více než 50 km.h-1 v obci a 60 km.h-1 mimo obec, kdy je stanovena také pokuta od  250 do 800 eur v blokovém řízení, a od 500 do 1000 eur (což představuje v podstatě průměry měsíční plat v SR) ve správním řízení.
Ke změnám, které by mohly řidiče naopak potěšit patří, že způsobení dopravní nehody, při níž dojde ke škodě na majetku nebo ublížení na zdraví jen vůči osobě řidiči blízké, už nebude nutné projednávat ex offo jako dosud, ale bude možné je řešit v přestupkovém řízení jen na návrh poškozené osoby. Zároveň to nebude kvalifikováno jako porušení pravidel závažným způsobem. V tomto ohledu se přestupkové řízení podle soudní judikatury přibližuje trestnímu.
Stejně tak se zúžil okruh vozidel, která mohou být odstraněna správcem cesty (obvykle odtahy nařízené městskou policií) o vozy neoprávněně zaparkované na místech vyhrazených pro rezidenty. V takovém případě slovenští policisté volí rozumnější variantu zabránění odjezdu např. botičkou, a vyřešení přestupku v blokovém řízení namísto praxe časté u nás, kdy je vozidlo odtaženo a řidič je tak za relativně malý přestupek, kromě vysokých poplatků za odtažení a pokuty, potrestán ještě nutností vyzvednout vozidlo přemístěné bůhvíkam.

Příklady nových postihů za nedodržování pravidel silničního provozu na Slovensku:
- jízda na červenou nebo nezastavení na značce Stop: 300 eur,
- překročení rychlosti v obci: 15 až 798 eur,
- překročení rychlosti mimo obec: 30 až 798 eur,
- nedovolené předjíždění: 249 eur,
- nedání přednosti v jízdě řidiči při přejíždění z jednoho jízdního pruhu do druhého: 100 eur,
- nerespektování značky Zákaz předjíždění: 100 eur,
- nerespektování značky Zákaz vjezdu všech motorových vozidel: 50 eur (u značky Zákaz vjezdu všech vozidel je stanovena pro řidiče motorových vozidel pokuta 50 eur, nemotorových vozidel 20 eur),
- porušení zákazu otáčení nebo couvání: 99 eur,
- překročení maximální přípustné hmotnosti vozidla: až do 798 eur.

Novela pamatuje samozřejmě i na nejrůznější další prohřešky: 50  eur vás bude stát nepoužití bezpečnostního pásu, nebo naopak použití mobilu za jízdy (s výjimkou handsfree), nebo další činnosti nesouvisející s řízením vozidla, ale také používání hanlivých gest vůči jiným účastníků silničního provozu, náhlé snížení rychlosti nebo zastavení, pokud to nevyžaduje bezpečnost provozu. Se 30 eury pokuty můžete počítat při překážení v jízdě rychlejším vozidlům a omezování plynulosti provozu. Pokud řidič omezí cyklistu přecházejícího přes přechod pro cyklisty, nebo ohrozí chodce přecházejícího přes silnici, na níž řidič odbočuje při odbočování na místo mimo silnici, při vstupu na silnici či při otáčení nebo couvání, riskuje pokutu 150 eur.

Pamatuje i na Segwaye a koloběžky
Novela zavádí jasná pravidla i pro používání samovyvažovacích vozidel, jako jsou např. vozítka Segway: Vztahují se na ně analogická pravidla jako na cyklisty, tzn. povinné reflexní prvky při snížené viditelnosti, přilby, držení řídítek oběma rukama. Používat je může jen osoba starší 15 let, jezdit mohou jen jednotlivě za sebou, pro jízdu je možné využít i chodník, ale jen jeho pravou stranu a za předpokladu, že nepřesáhnou rychlost chůze a neohrozí nebo neomezí chodce.
Osoby na koloběžce jsou podle novely zařazeny mezi chodce, podobně jako skateboardisté či osoby na kolečkových bruslích.
Nová opatření začala od počátku letošního roku platit také Ve Švédsku, kde zákon od 1. ledna 2016 ukládá dopravcům povinnost kontrolovat totožnost svých pasažérů mířících do Švédska. Pokud tak neučiní, hrozí jim pokuta až 50 000 švédských korun (téměř 150 000 Kč). Opatření, které má zachytit problematické migranty, zkomplikuje práci dopravců, takže na švédských hraničních přechodech bude zřejmě nutné počítat se zdržením.

 

 
Publikováno: 15. 3. 2016 | Počet zobrazení: 3552 článek mě zaujal 566
Zaujal Vás tento článek?
Ano