asseco Aimtec murr

Drony nad Slovenskom

V rámci SR už má používanie bezpilotných lietajúcich zariadení jasno formulované pravidlá, ktoré vyzerajú nasledujúco:

 

Lietanie s lietadlom-hračkou:
- Lietať je možné len do vzdialenosti 300 m od osoby, ktorá dron či malú kvadrokoptéru ovláda,
- Výška letu nesmie presiahnuť 30 m nad zemou,
- Zákaz lietania platí pre miesta (napr. malé letiská), ktoré sa používajú pre vzlety a pristátia lietadiel či lietajúcich športových zariadení, hoci sú na tento účel využívané len dočasne či príležitostne. Výnimkou je, ak je let vykonávaný v koordinácii s prevádzkovateľom takejto plochy,
- S týmto typom lietajúcich zariadení nie je možne narábať v oblastiach s faunou citlivou na zvuk (výnimkou je špeciálne povolenie od ochranárov),
- Minimálna horizontálna vzdialenosť od osôb, stavieb, plavidiel či vozidiel musí byť aspoň dvojnásobkom letovej výšky,
- Lietať nie je možné nad zaľudnenými oblasťami, ochrannými pásmami či územiami.
Lietanie s bežným dronom (do 20 kg):
- Povolené je len v dobrých meteorologických podmienkach v neriadenom vzdušnom priestore (typ G - do 2450 m nad strednou hladinou mora),
- Výška letu nesmie presiahnuť 120 m nad zemou,
- Lietať je možné len do vzdialenosti 1000 m od osoby, ktorá dron ovláda,
- Lietať nie je povolené ani nad zaľudnenými oblasťami, ochrannými pásmami či územiami, je potrebné sa vyhnúť hraniciam zakázaného, aktivovaného, obmedzeného, prechodne vyčleneného či prechodne rezervovaného vzdušného priestoru,
- Aj v tomto prípade platí obmedzenie v oblastiach s faunou citlivou na zvuk (opäť s výnimkou povolenia),
- Len vo vzdialenosti minimálne 50 m od osôb, stavieb, plavidiel či vozidiel,
- Obmedzenia platia aj pre okrsky neriadených letísk. Využiť ich je možné len v koordinácii s ich prevádzkovateľmi,
- Aj pri väčších dronoch platí zákaz lietania pre miesta (napr. malé letiská) používané pre vzlety a pristátia lietadiel či lietajúcich športových zariadení, hoci sú na tento účel využívané len dočasne či príležitostne. Výnimkou je let vykonávaný v koordinácii s prevádzkovateľom takejto plochy.
Oba typy dronov nie je potrebné registrovať na Dopravnom úrade, pričom ich je možné za osobitých podmienok využiť aj v riadenom letovom priestore. V takomto prípade je treba byť v kontakte so strediskom, ktoré priestor reguluje. S ohľadom na to, že slovenská legislatíva zatiaľ nie je prispôsobená pre situácie, kedy bežný občan využíva drona či iné obdobné zariadenia na zaznamenávanie fotografií či videa, je treba rátať aj s tým, že takáto činnosť môže byť považovaná za vykonávanie leteckých prác, ktoré podlieha vydaniu povolenia od Ministerstva vnútra SR, čiže je možné sa dostať aj do rozporu so zákonom o ochrane utajovaných skutočností.
 

 
Publikováno: 24. 2. 2016 | Počet zobrazení: 2785 článek mě zaujal 520
Zaujal Vás tento článek?
Ano