asseco Aimtec murr

Chemický král vládne už jeden a půl století

V letošním roce oslavila 150 let svého působení největší chemická firma na světě: společnost BASF. S jejími výrobky se dnes můžeme setkat v širokém spektru oborů od zemědělské chemie či stavebních materiálů, až po hi-tech aplikace v automobilovém či leteckém a kosmickém průmyslu, přičemž značné úsilí věnuje i ekologickým aspektům, které zaujímají ne žebříčku jejích priorit přední místo. Na otázky týkající se její role v současném světě a plánů do budoucna nám odpověděl ředitel české pobočky společnosti Filip Dvořák.  

 

Během jednoho a půl století, kdy funguje společnost BASF, se svět chemie a plastů hodně změnil. Jaké jsou hlavní milníky v historii firmy charakterizující tuto etapu? Na co je společnost nejvíce hrdá?
V roce 1865, kdy byla společnost BASF založena, byly jejími hlavními produkty anilin a soda, od toho je také odvozen název BASF – Badische Anilin- & Soda-Fabrik. Roku 1880 se ale chemiku Adolfovi von Baeyer podařilo syntetizovat indigo, nejdůležitější barvivo té doby. Toto období bylo vrcholem barvířské éry a barviva od společnosti BASF bylo možné najít na všech světových trzích. Začátek dvacátého století se pro firmu nesl ve znamení zemědělství. Byl vyvinut Haber-Boschův proces, který znamenal počátek období umělých hnojiv. Důležitým milníkem byl i rok 1936, kdy byla nahrána první živá nahrávka na zvukovou pásku. Magnetické pásky byly velmi populární a dodnes zůstávají pro řadu hudebních odborníků z hlediska kvality přenosu zvuku nepřekonatelnými. V roce 1951 pak odstartovala výroba klasického Styroporu - ten dokonce v roce 1962 chránil při transportu i obraz Mony Lisy. Opomenout bychom neměli ani plast nesoucí název Palatal, který byl již v roce 1964 použit na výrobu karosérie nového modelu Porsche, což odstartovalo jeden z hlavních trendů v automobilovém průmyslu – snižování celkové hmotnosti vozu a s tím související nižší spotřebu a méně škodlivých výfukových plynů.

Jaké produkty tvoří hlavní část současného produktového portfolia firmy?
Portfolio společnosti se neustále rozšiřuje a vyvíjí a dnes jej tvoří více než 70 000 produktů a materiálů – vše od chemikálií, plastů, přes speciální chemii a produkty pro ochranu rostlin až po ropné produkty a zemní plyn. Nejdůležitější pro nás do budoucna jsou především produkty, které byly v interním procesu definovány jako „Accelerators“, tedy takové, které z hlediska udržitelnosti vykazují ty nejlepší výsledky. Sem patří například čtyřcestný katalyzátor pro automobilový průmysl, technologie Green Sense Concrete pro stavebnictví, Kaurit Light pro spotřební produkty či materiál Hexamoll Dinch.

V ČR a na Slovensku se BASF významnou měrou zaměřuje na stavební hmoty s ohledem na zlepšení energetické bilance budov a aplikace moderní stavební chemie, provozuje zde i vlastní výzkumné středisko a akreditovanou zkušební laboratoř pro beton. Jak si česká pobočka stojí ve struktuře společnosti? Na co se hlavně koncentrují její současné aktivity a záměry?
Vylepšení energetické bilance budov patří mezi největší segmenty divize stavebních materiálů BASF v České republice. Zvláště zateplovací systémy a komponenty pro výrobu izolačních materiálů se řadí mezi nejsilnější aktivity, které vykazuji i významný růstový potenciál.
K dalším segmentům z hlediska trvalé udržitelnosti ve stavebnictví patří i nové generace speciálních přísad do betonu, které umožňují zefektivnit energetickou náročnost výroby tohoto nejpoužívanějšího stavebního materiálu a vytvářet u něj doposud nepředstavitelné vlastnosti a aplikace. K tomu slouží naše akreditovaná zkušební laboratoř, která tyto speciální aplikace zkouší tak, aby přinášely maximální přidanou hodnotu pro zákazníka.

Ústřední heslem mnoha současných průmyslových výrobců je udržitelnost. Není to ale jen další marketingová bublina bez konkrétnějšího obsahu? Co si pod tímto pojmem konkrétně představuje firma BASF?
V roce 2050 dosáhne světová populace devíti miliard, až 70 % lidí přitom bude žít ve městech. Společnost, která pracuje v globálním měřítku, se musí zabývat otázkami perspektivy různých světových trhů a pochopit jejich lokální požadavky a individuality. Abychom zabezpečili udržitelnější rozvoj, musíme vyvážit potřeby ekonomické, environmentální i sociální. Chemie, jakožto průřezová technologie, hraje klíčovou úlohu při řešení výzev budoucnosti, jelikož inovace v oblasti chemie přináší odpovědi na otázky budoucnosti, jako je například spotřeba surovin, životní prostředí a ovzduší, potraviny a výživa a samozřejmě také kvalita života. Trendy v těchto oblastech jsou hnacím motorem našeho procesu inovací ve společnosti BASF. Přináší nám impulzy a určují témata, pro něž provádíme výzkum a vyvíjíme vhodná řešení. Při vývoji a výrobě produktů spoléháme na efektivní procesy. Využíváme méně přírodních zdrojů a snižujeme produkci emisí a odpadu. Přijímáme zodpovědnost za bezpečnost našich výrobků a chceme zabezpečit, aby neohrožovaly lidi ani životní prostředí.

Na co tedy bude BASF v příštích letech brát největší zřetel?
Do budoucna jsme si stanovili globálně dlouhodobé cíle. Do roku 2020 chceme snížit používání pitné vody při výrobních procesech o polovinu v porovnání s rokem 2010, zavést udržitelné hospodaření s vodou ve všech oblastech naší výroby a také výrazně snížit emise, které proudí do vody. Společnost BASF se zavázala, že bude co nejefektivněji využívat cenné fosilní suroviny a energetické zdroje. Avšak tam, kde je to možné a rozumné, podporujeme využívání obnovitelných surovin na výrobu chemických produktů.

Nejdříve vzbudily nadšení, z dnešního pohledu, jednoduché uměle vytvořené materiály, které měly nahradit ty přírodní. V 60. a 70. letech ohromovaly plasty svými možnostmi a barevností, ale v závěru století se trend obrátil a plasty jsou veřejností vnímány jako chemická náhražka klasických materiálů. Po zjištění nepříznivého vlivu některých substancí na životní prostředí se dostaly téměř do pozice škůdců. Příznivě jsou nyní vnímány hlavně bioplasmy a materiály přátelské k ekologii. Co přijde asi příště jako další fáze složitého vývoje lidstva k plastům?
Nevěřím tomu, že do budoucna bude možné plasty jen tak nahradit. Jejich hlavní přednost spočívá v jejich výjimečných technických vlastnostech, které je možné významně měnit, neustále modifikovat a inovovat podle jejich molekulového složení. Uvedu příklad z leteckého průmyslu. Množství použitých plastů v konstrukci letadla roste významně již od roku 1970. Příkladem budiž Boeing 787, který se z 50 % skládá právě z plastů, přičemž hlavním důvodem je snížení celkové hmotnosti. Stejný trend samozřejmě panuje i v automobilovém průmyslu, kde ve významné míře dochází k nahrazování kovu kompozitními materiály z plastu, což vede k výrazné redukci spotřeby paliva, ale i k celkovému vylepšení kvalitativních parametrů. Elektromobil BMW i3 rovněž využívá celou řadu našich vysoce inovativních plastů najednou. I díky nim je tento vůz daleko robustnější, střešní konstrukce tužší a sedadla pohodlnější.
Myslím, že mnoho z nás si ani neuvědomuje, jak důležitou roli mohou plasty sehrát v naší snaze o snížení celkového objemu potravinového odpadu (food waste). Potraviny, které jsou správně zabaleny do plastového obalu, totiž vydrží čerstvé mnohem déle. Například sýr parmazán si díky obalu udrží své typické chuťové vlastnosti místo 20 dnů plných 50 dnů. Obal z plastu je navíc mnohem lehčí než jiné konvenční obalové materiály, jako je například sklo nebo kov. V konečném důsledku tak opět dochází ke snížení paliva potřebného k převozu zboží a celkovému snížení CO2. Plast je příliš cenný na to, aby končil na skládkách. Proto se naši vědci zabývají vývojem nové aplikace, která by buď usnadnila další použití plastů, nebo je využila jako zdroj energie. Vždyť některé druhy plastu mají podobnou výhřevnost jako surová ropa, z níž se ostatně vyrábějí. I proto se společnosti BASF připojila k iniciativě Evropského plastikářského průmyslu, která usiluje o zákaz skládky plastů počínaje rokem 2025.

Svět moderních pokročilých materiálů jsou polymery, kompozity a nanotechnologie. Jakou roli v tomto byznysu hrají aktivity firmy BASF?
Cílem společnosti BASF samozřejmě je udržet si pozici největší chemické globální společnosti. Proto je naše participace ve výše zmíněných inovativních oblastech naprosto klíčová. Naše divize Advanced Materials & Systems Research vyvíjí nové konstrukční materiály, disperze, funkční materiály a organické a anorganické přísady pro širokou škálu spotřebitelských odvětví včetně automobilového průmyslu, stavebnictví, obalů, nátěrových hmot, pracích a čisticích prostředků či farmaceutických výrobků a kosmetických výrobků. Mohu ale uvést příklad i ze segmentu, který máme interně seskupen pod názvem „Materiály, systémy & nanotechnologie“. Zde naši výzkumníci pracují kromě jiného na nové generaci barevných filtrů, které mohou být použity v laptopech, PC monitorech nebo televizních obrazovkách. Náš inovativní červený pigment s označením Irgaphor Red S S321 CF zajišťuje mimořádně vysokou kvalitu obrazu u displejů z tekutých krystalů. Díky malým částicím, které jsou menší než 40 nm, totiž dochází k daleko menšímu rozptýlení světla v barevném filtru, a divák tak vidí velmi ostrý obraz s jasnými barvami a vysokým kontrastem.

Jedním z atraktivních nových trendů je 3D tisk, kde se právě plasty uplatňují ve značné míře. Jak vidíte jeho budoucnost a roli v průmyslu vy?
Digitální technologie vytvářejí strukturální změny v ekosystému většiny průmyslových sektorů, jež využívají chemické společnosti jako své dodavatele (příkladem může být opět automobilový či elektrotechnický průmysl). Je zřejmé, že neuvěřitelná flexibilita, kterou 3D tisk nabízí, pravděpodobně do budoucna umožní výrobcům ještě rychleji přizpůsobit svoji výrobu tak, aby byli schopni i při nižším rozsahu splnit dynamické požadavky svých zákazníků. Já osobně jsem přesvědčen, že 3D tisk bude vyžadovat nové materiály s unikátními vlastnostmi. Naši zákazníci tak budou upřednostňovat firmy z chemického sektoru, které budou schopny rychle inovovat a díky tomu budou i ony samy v pozici, kdy dokážou aktuálně reagovat na nové a stále individuálnější požadavky svých klientů. 
 

 
Publikováno: 22. 2. 2016 | Počet zobrazení: 3491 článek mě zaujal 538
Zaujal Vás tento článek?
Ano