asseco Aimtec murr

Evropská komise chce posílit práva spotřebitelů při pronájmu automobilů

Zásluhou společného opatření Evropské Komise a vnitrostátních donucovacích orgánů se dne 13. července 2015 pět největších autopůjčoven rozhodlo zásadně přehodnotit způsob svého vystupování vůči spotřebitelům. Občanům to přinese přehlednější podmínky pojištění a možnosti účtování paliva, spravedlivější přístup při řešení škod a větší transparentnost cen. 

 

Společnosti se zavázaly, že lépe sladí stávající postupy pro pronájem automobilů s požadavky právních předpisů v oblasti ochrany spotřebitele, jež jsou stanoveny v pravidlech EU týkajících se práv spotřebitelů, nekalých obchodních praktik a nepřiměřených podmínek.

Mezi hlavní zlepšení, k nimž se společnosti zavázaly, patří:
a) větší transparentnost při online rezervacích:
- srozumitelnější informace o všech povinných poplatcích a volitelných doplňcích,
- jasnější informace o nejdůležitějších podmínkách pronájmu a požadavcích, včetně záloh placených z karty spotřebitele,
b) lepší informace ve fázi rezervace ohledně možností jejího zrušení a produktů pojištění, včetně jejich ceny, výjimek a spoluúčasti,
c) lepší a transparentnější politika ohledně účtování paliva,
d) jasnější a spravedlivější postupy kontroly vozidel,
e) zlepšení postupů pro účtování dodatečných poplatků zákazníkům: spotřebitelům je přiznána přiměřená možnost rozporovat jakoukoli škodu před uskutečněním platby.

Tyto návrhy společnosti postupně již plní a většina z nich by měla být uskutečněna do konce roku 2015. Podle orgánů na ochranu spotřebitele je třeba nadále monitorovat některé nevyřešené otázky, zejména pokud jde o:
i) odpovědnost spotřebitelů za škody na vozidle způsobené třetí osobou,
ii) postupy agentů a zprostředkovatelů,
iii) jazyk, ve kterém by měly být uváděny smluvní podmínky pro rezervace automobilů v jiném členském státě, a ...
iv) vymezení pojistného krytí v rámci nabízených balíčků pro pronájmem automobilů a ostatní alternativy nabídek pojištění na trhu.
Rozhodnutí jednat bylo přijato v důsledku stále se zvyšujícího počtu stížností spotřebitelů na služby autopůjčoven rezervované v jiné zemi – nárůst z 1050 případů v roce 2012 na více než 1750 v roce 2014 – jak uvádějí evropská spotřebitelská centra. Byl zřízen dialog mezi vnitrostátními orgány pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, pod vedením Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy (CMA) Spojeného království, a pěti největšími autopůjčovnami působícími v EU: Avis-Budget, Enterprise, Europcar, Hertz a Sixt. Obchodní sdružení EU Leaseurope, které se podílelo na přijetí opatření ze strany daného odvětví, rovněž souhlasilo s tím, že dále rozvine praktické pokyny pro celé odvětví pronájmu automobilů.
Lepší informovanost a větší důvěra spotřebitelů, pokud jde o pronájmy automobilů, by mohly během příštích dvou let přispět k roční míře růstu tohoto odvětví v Evropě ve výši 3 až 4 %. V roce 2013 bylo v EU zaznamenáno přes 21 milionů jednotlivých smluv o pronájmu automobilů. Uvedených pět společností účastnících se dialogu má podle obchodního sdružení Leaseurope představovat více než 65% podíl z celkových pronájmů. /pm/
 

 
Publikováno: 11. 11. 2015 | Počet zobrazení: 2715 článek mě zaujal 600
Zaujal Vás tento článek?
Ano