asseco Aimtec murr

Rizikem pro Evropany jsou klienti, pro Čechy nástroje

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) představila výsledky Evropského průzkumu podniků na téma nových a vznikajících rizik (ESENER-2). Průzkum mezi téměř 50 000 respondenty z 36 zemí odhalil nejčastější rizika na evropských pracovištích – stres a problémy pohybového aparátu.

 

Cílem průzkumu bylo zjistit, jak jsou v praxi řízena ochrana zdraví a bezpečnost práce v evropských organizacích všech velikostí (i firmy s 5 až 10 zaměstnanci). Průzkum se zaměřil zejména na nová a vznikající rizika, jakými jsou psychosociální (pracovní stres, násilí a obtěžování), která se ve výsledcích zemí EU ukázala jako nejčastější (58 %). Nejvíce byla uváděna rizika týkající se nutnosti jednat s náročnými zákazníky, po nich následují rizika vedoucí k muskuloskeletálním poruchám - bolestem či zraněním zad a poruchám horních končetin, které vznikají jejich opakovaným přetěžováním.
„Česká republika se v některých ukazatelích odlišuje. Zástupci českých podniků neuváděli jako největší problém psychosociální rizika, ale 58 % z nich uvedlo riziko úrazů při práci se stroji nebo nástroji. Riziko pracovních úrazů vznikajících v souvislosti s používáním dopravních prostředků při práci dokonce 61 %,“ říká Mgr. Ondřej Palán, vedoucí oddělení bezpečnosti práce MPSV.
V oblasti řízení rizik BOZP vychází ČR velmi dobře. Např. 88 % českých podniků využívá odborně způsobilou osobu pro zajišťování úkolů v prevenci rizik a 69 % udává, že mají vlastního pracovníka na prevenci rizik, přičemž průměr zemí EU je pouze 53 %.
„I když u nás nebyla psychosociální rizika vnímána na pracovištích jako nejpalčivější, průzkum ukázal, že v ČR jsou obavy ze ztráty zaměstnání poměrně vysoké (zmínilo je 29 % respondentů). V Německu to bylo 9 % a v Rakousku 8 %. Průměr v zemích EU je 16 %. V souvislosti se stresem na pracovištích se také zkoumalo, zda podniky využívají v rámci BOZP služeb odborníků – psychologa. Vysokých čísel zde dosahují severské země, jako Finsko a Švédsko (62 a 60 %), naopak v ČR využívá psychologa jen 7 % dotázaných firem, průměr EU je 17 %,“  doplňuje Palán.
Z výsledků studie také vyplývá, že 76 % podniků a organizací v zemích EU pravidelně provádí hodnocení pracovních rizik v úzké spolupráci s vlastními zaměstnanci. Zatímco např. 76 % dánských podniků využívá k hodnocení rizik vlastní zaměstnance, v ČR je to 22 %. Čeští manažeři tak sice naplňují literu zákona, spoléhají však hlavně na specialisty BOZP a vlastní zaměstnance zapojují jen omezeně, což je spíš na škodu věci.
 

 
Publikováno: 6. 10. 2015 | Počet zobrazení: 2416 článek mě zaujal 499
Zaujal Vás tento článek?
Ano