asseco Aimtec murr

Světla hry šálivé

Čas od času probleskne médii zpráva o dalším pokroku ve vývoji různých “plášťů neviditelnosti”, pozoruhodných aplikací dosažitelných s pomocí tzv. metamateriálů apod. umožňujících optickou manipulaci s vnímáním různých částí světelného spektra (zatím šlo většinou o teoretické experimenty). Nyní se další významný krok v tomto směru podařil vědcům z finské Aalto University - tým z výzkumné skupiny Teoretické a aplikované elektromagnetiky komplexních médií představil první realizaci “neviditelných” absorbérů a senzorů.  

 

Ovládání světla a manipulace s ním vedly k řadě aplikací, které způsobily revoluci v oblasti komunikace, lékařství či zábavního průmyslu. Zásadní roli při používání a ovládání světla hrají zařízení, která spotřebovávají energii elektromagnetického záření, jako jsou absorbéry a senzory. Všechny běžné absorbéry pro zachování účinné absorpce světla na dané frekvenci vykazují silnou interakci se zářením jiných frekvencích, takže světlo nenechávají projít, ale odrážejí ho zpět. V důsledku toho vzniká odražený paprsek, stejně jako znatelný stín za sebou a stávají se zjistitelné. Zatímco dosud všechny předchozí absorbéry byly na daných frekvencích buď zcela reflexní - jako zrcadla - nebo vykazovaly velmi úzký rozsah nízkého odrazu, vědcům z oddělení radiových věd a techniky finské Aalto University se nyní podařilo demonstrovat první realizaci absorbérů, které v širokém rozsahu frekvencí světlo neodrážejí. „Tyto absorbéry jsou na neprovozní frekvenci zcela transparentní," říká výzkumník Viktar Asadchy.
Navržené a vědci zkoušené struktury jsou schopny absorbovat a vnímat světlo jednoho nebo několika požadovaných frekvenčních spekter, zatímco na jiných frekvencích jsou neviditelné a nezjistitelné. Výzkum prokázal, že takovéto unikátní operace může být dosaženo pouze za použití speciálních konstrukčních vměstků, jejichž elektrické a magnetické vlastnosti jsou silně propojeny.
Tyto funkce mohou vést k řadě unikátních aplikací v oblasti radioastronomii a vývoje tzv. stealth technologie. Mohou být ale také velmi užitečné v běžném každodenním životě - mohly by být využity např. v obrazovkách, které by umožňovaly odfiltrovat jakékoli signály mobilních telefonů a nechaly procházet WiFi a další mikrovlny. „Tento výzkum otevře rovněž nový prostory pro obecné ovládání osvětlení a umožní vývoj inovativních zařízení, jako jsou ploché čočky a transformátory světelného paprsku," komentuje Viktar Asadchy výsledky práce výzkumníků, které publikovali v odborném časopise Physical Review X, a o nichž informuje také server Phys.org.
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 2473 článek mě zaujal 479
Zaujal Vás tento článek?
Ano