asseco Aimtec murr

Komise vyzvala členské státy EU k ukončení platnosti jejich dvoustranných dohod o investicích

Evropská komise dne 18. června 2015 zahájila řízení o nesplnění povinnosti proti pěti členským státům EU a požádala je, aby ukončily platnost dvoustranných dohod o investicích v rámci EU, které mezi sebou uzavřely. Požadavek na zrušení mezinárodní dohody členského státu zazněl poprvé v historii EU.

 

Dvoustranné dohody o investicích stanovují podmínky pro soukromé investice, které státní příslušníci a obchodní společnosti z jednoho státu realizují v jiném státě. Řada z těchto dvoustranných dohod o investicích v rámci EU byla uzavřena v 90. letech, tj. před rozšířením EU v letech 2004, 2007 a 2013. Byly uzavírány hlavně mezi tehdejšími členy EU a zeměmi, které přistoupily v letech 2004, 2007 a 2013 a jsou nyní označovány jako „EU 13“. Účelem těchto dohod bylo poskytnout záruky investorům, kteří hodlali investovat v zemích „EU 13“ v době, kdy se soukromí investoři mohli (někdy z historicko-politických důvodů) o své investice v těchto zemích obávat. Dvoustranné dohody o investicích proto měly posilovat ochranu investorů, např. zavedením kompenzace za vyvlastnění nebo rozhodčích řízení pro řešení investičních sporů.
Vzhledem k tomu, že se po rozšíření EU vztahují na všechny členské státy stejná pravidla EU platná pro jednotný trh, tedy včetně pravidel o přeshraničních investicích (zejména pokud jde o svobodu usazování a volný pohyb kapitálu), tyto „dodatečné“ záruky by již neměly být zapotřebí. Všichni investoři EU také využívají stejnou ochranu vyplývající z právních předpisů EU (např. zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti). Naproti tomu dvoustranné dohody o investicích v rámci EU na bilaterálním základě přiznávají práva jen investorům z některých členských států. Taková diskriminace na základě státní příslušnosti je podle ustálené judikatury Soudního dvora Evropské unie neslučitelná s právem EU.
Komise se na základě těchto důvodů rozhodla požádat pět členských států (Nizozemsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko), aby ukončily platnost příslušných dvoustranných dohod o investicích v rámci EU, které mezi sebou uzavřely. Komise zároveň požádala informace od zbývajících 21 členských států, které dosud dvoustranné dohody o investicích v rámci EU uplatňují, a zahájila s nimi správní dialog. Je třeba poznamenat, že Irsko ukončilo platnost všech svých dvoustranných dohod o investicích v rámci EU v roce 2012 a Itálie tak učinila v roce 2013.  /pm/
 

 
Publikováno: 1. 9. 2015 | Počet zobrazení: 2895 článek mě zaujal 584
Zaujal Vás tento článek?
Ano