hnv murr

Studenti by při nástupu do firmy měli být jazykově vybavení

K radám a tipům, jež doporučují personalisté a zaměstnavatelské agentury, patří i doporučení studentům zajímat se o potenciální zaměstnavatele a šance na uplatnění již během studia. Na toto téma, přesněji řečeno, jak jsou tyto aktivity vnímány ze strany podnikového sektoru, jsme se informovali u jedné z významných průmyslových firem působících na českém trhu - společnosti ABB.

 

Ta podobně, jako řada dalších koncernů tohoto typu, pamatuje ve svém portfoliu i na programy a projekty zaměřené právě na studenty. Mnohé z nich má na starosti Jana Vašíčková, Country HR Manager ABB Česká republika.


Jaké možnosti nabízí ABB studentům během studia a čerstvým absolventům?
Naše společnost poskytuje studentům a absolventům hned několik možností seberealizace. Studentům technických středních škol a středních odborných učilišť nabízíme krátkodobé i dlouhodobé odborné praxe dle aktuálních kapacitních možností jednotlivých pracovišť a exkurze do našich výrobních závodů, výzkumných pracovišť, inženýrských center a dalších jednotek.
Studentům technických vysokých škol poskytujeme témata bakalářských a diplomových prací spolu s možností získat konzultanta z řad našich odborníků, nabízíme jim rovněž brigády, práci na částečný úvazek nebo exkurze. 
Dále pro ně organizujeme soutěž s názvem ABB University Award o nejlepší technicky zaměřenou bakalářskou, diplomovou či disertační práci. Finalisté této soutěže s námi mohou zahájit spolupráci formou brigády či stáže, mají možnost vyhrát atraktivní ceny a zúčastnit se exkurze do vybraných závodů v tuzemsku i zahraničí.

Pracuje ABB se studenty i na školách (např. soutěže, zapojení do projektů apod.)?
Úzce spolupracujeme s technickými vysokými školami jako je např. FEKT VUT, FEL ČVUT, VŠB. Vysoké školy podporujeme vybavením speciálních učeben či laboratoří. Například na Západočeské univerzitě v Plzni jsme otevřeli laboratoř výkonové elektroniky se zaměřením na regulaci a řízení. Jde o zcela unikátní laboratoř u nás, která studentům umožňuje emulaci moderních řídicích systémů se zachováním reálných fyzikálních vlastností jako v běžných průmyslových provozech. Také se zaměřujeme na realizaci odborných přednášek přímo na univerzitách.

Vyhledává si ABB mezi nimi třeba talentované lidi během studia jako potenciální budoucí zaměstnance?
Ano, absolventy sami vyhledáváme a oslovujeme. Aktivně pracujeme nejen s uchazeči z veletrhů pracovních příležitostí, ale i s účastníky soutěže ABB University Award či s účastníky dalších akcí, které pořádáme nebo na kterých participujeme. Absolventům umožňujeme získat důležitou praxi a poznat naši firemní kulturu.
Příkladem z praxe je vítěz jedné z kategorií soutěže ABB University Award z roku 2014, v té době student bakalářského stupně studia na FEL ČVUT, který s námi spolupracuje formou brigády při studiu v týmu pohonů v Praze. Další naší aktivitou v tomto směru jsou Open Days pro vysokoškolské studenty, které pravidelně pořádáme v našem Operačním centru divize Procesní automatizace v Ostravě.

Co naopak od uchazečů očekáváte, tzn., na co by se měli zájemci připravit a jaký profil splňovat?
Hledáme talentované a motivované vysokoškolačky i středoškolačky/vysokoškoláky i středoškoláky z oborů elektro, strojní, mechatronika, automatizace, pohony, elektroenergetika, chemicko-technologických oborů a jiných. Všeobecně platí, že budoucí zaměstnanci ABB by měli být motivovaní pro výkon dané pozice a jazykově vybavení – požadujeme aktivní znalost anglického jazyka, příp. dalších jazyků.

O jaké zaměření, dovednosti a kvalifikaci je nyní zájem, jaké lidi z řad absolventů škol může firma potřebovat, tzn. mají šanci na uplatnění v jejích službách (a co by měli pro to případně udělat)?
Kromě odborného zaměření jsou pro nás klíčové: proaktivita, loajalita, ochota pracovat na sobě, dále se vzdělávat a zájem o zapojení do mezinárodních projektů. Uchazeči, kteří daná kritéria splňují a mají zájem o práci v ABB, najdou veškeré informace včetně aktuálního přehledu volných pozic na našich kariérních stránkách www.abb.cz/kariera a v případě zájmu o brigádu nás mohou kontaktovat e-mailem na abb.prace@cz.abb.com. Výběrová řízení probíhají formou více kolových pohovorů či assessment center a jejich délka závisí především na charakteru a náročnosti obsazované pozice.
ABB si svých zaměstnanců velmi cení, o čemž svědčí i nízká fluktuace. Kromě možnosti pracovat se špičkovými technologiemi, spolupracovat na mezinárodních projektech, aktivně využívat své jazykové znalosti, nabízíme i možnost dalšího profesního a osobního rozvoje a kariérního růstu a v neposlední řadě také zajímavé zaměstnanecké benefity. Ti nejlepší mají dokonce díky tomu, že jsme nadnárodní společností, šanci krátkodobě i dlouhodobě pracovat v zahraničí. I z těchto důvodů se ABB pravidelně objevuje na předních příčkách žebříčků nejžádanějších zaměstnavatelů podle českých vysokoškolských studentů. /ls/

 

 
Publikováno: 27. 8. 2015 | Počet zobrazení: 3097 článek mě zaujal 586
Zaujal Vás tento článek?
Ano