asseco Aimtec murr

ERFA vyzvala k reformě evropského železničního trhu

Evropská asociace nákladních železničních dopravců (ERFA) na svém výročním zasedání na jaře letošního roku v Bruselu varovala před ustrnutím evropského železničního trhu v monopolním prostředí. Vyzvala k větší podpoře otevřeného železničního trhu proti diskriminačním praktikám.  

 

Představitelé asociace zdůraznili, že železnice by se měla stát atraktivním, dynamickým a inovativním dopravním systémem. Klíčem k tomu by měla být i změna postoje subjektů ovládajících fungování železniční infrastruktury. Provozovatelé infrastruktury by se měli chovat jako obchodní partneři všech železničních podniků a snažit se zajistit kvalitní služby pro všechny operátory, zatímco v současné době fungují podle EFRA jako detašované pobočky monopolních železničních koncernů.
Evropská komisařka pro dopravu Violeta Bulcová poukázala na výroční valné hromadě na nezastupitelnou úlohu železnice, ale konstatovala, že tento sektor musí zlepšit řadu parametrů, zejména spolehlivost spojů a celkovou efektivitu služeb. Vyjádřila rovněž podporu připravovanému 4. železničnímu balíčku, který by měl vést k odstranění diskriminace nových subjektů, zejména z řad soukromých firem, a nastavení takových podmínek, jež by naopak podpořily konkurenceschopnost sektoru.
Skutečnost, že noví soukromí dopravci se denně setkávají s diskriminačními praktikami, potvrdila i prezidentka ERFA Irmtraut Tonndorfová, která upozornila, že nepružná struktura evropského železničního trhu zatím brání výraznějšímu růstu a nepodporuje ani příliv investic. Nejkřiklavější případy porušení principu rovného přístupu do evropské železniční sítě by měly být náležitě prošetřeny. Svaz podpořil záměr prosadit striktní oddělení správy železniční infrastruktury od samotného provozování železniční dopravy, jako příklad z praxe bylo v sekci seminářů během výročního zasedání ERFA prezentováno úspěšné fungování britského odděleného systému (infrastruktura vs. provoz dopravy). Velká Británie po reformě železnice, kde se záruka rovných podmínek pro všechny stala standardem, registruje silný nárůst poptávky po železničních službách, dosud největší počet nabízených spojů, zvýšení kvality služeb na nádražích, nákladních terminálech i samotných vlaků.

 

 
Publikováno: 11. 8. 2015 | Počet zobrazení: 2753 článek mě zaujal 588
Zaujal Vás tento článek?
Ano