its murr Schunk

Silent Track ztišuje hlučnost tratě

Tlumicí systém SilentTrack, vyvinutý společností Tata Steel, je v současné době nainstalován už na tratích o délce více jak 100 km po celém světě. Nedávné instalace tohoto systému na mezinárodní úrovni (Oslo, Sydney a Rhine Valley) ukazují na velikou flexibilitu systému. Díky instalacím došlo k výraznému potlačení hluku.  

 

Ve spolupráci s Institutem pro výzkum zvuku a vibrací Southamptonské university byl systém speciálně navržen pro každou aplikaci zvlášť, tak aby byla maximalizována efektivita pro různá prostředí. Každý typ tratě, který je definován typem použitých kolejnic, výplní a návrhem spínacích systémů, reaguje na jízdu vlaku odlišně a produkovaný hluk má různá frekvenční spektra.
Naladěné tlumiče hluku SilentTrack
Základem je proto detailní analýza charakteristiky tratě, jejímž cílem je zajistit nastavení tlumičů pro potlačení vibrací na frekvencích, které mají největší zvukový výkon. Díky této inovativní metodě lze trať pomocí systému SilentTrack vhodně optimalizovat.
Příkladem úspěšné aplikace této technologie je její uplatnění na trase Oslo Light Rail, v části tratě, která byla terčem stížnosti na vysokou míru hluku. Další nepříjemností na této trati byl fenomén „zpívající tratě“ v časech, kdy vlak přijížděl na stanici. Zmíněná trať byla sestavena z kolejnic typu 49E1 s vhodnými pražci o středové délce 670 mm a uchycením Pandrol Fastclip. Po montáži systému SilentTrack, a měření hlučnosti nezávislou organizací, bylo zjištěno snížení hluku o 6 až 7db, a zmizel i fenomén „zpívající tratě“.
V Austrálii dodala firma systém na 16 km tratě na lince osobních vlaků na jednom z předměstí Sydney. Trať vede hlavně v tunelu a úrovně hluku zde byly neúnosně vysoké. Z testování a měření bylo patrné, že dominantním zdrojem hluku byl průjezd vagonů. Tata Steel poupravila jeden ze svých standardních tlumicích systémů tak, aby splnil požadavky kladené na australský typ tratí AS60 se středovou délkou 750 mm. Zákazník si vybral tento tlumicí systém, jelikož nejlépe splnil požadavek na potlačení hluku a zároveň minimalizoval dopad na výpadky dopravy a údržbu tratě. Následným měřením hluku způsobeného vibracemi provedeným nezávislou firmou bylo zjištěno na kritických frekvencích s největší mírou hluku jeho potlačení v průměru o 5,5 dB/m.
Když německé dráhy (Deutsche Bahn) sháněly partnera zabývajícího se potlačením hluku a montáží tlumicích systémů na dráze, logickou volbou byla společnost Tata Steel. Také u DB bylo zapotřebí upravit tlumicí systém na německé tratě a prověřit zda jde o vhodné řešení, jelikož šlo o projekt SILENCE dotovaný z fondů EU. Upravený tlumicí systém byl použit na lince Rhine Line, kde projíždí nákladní vlaky způsobující velký hluk po celém údolí Rýna. Hlavním typem kolejnic použitých v těchto místech je UIC60 se střední délkou pražců 600 mm. Jsou zde relativně tvrdé bloky a proto se nedoporučovalo použití tlumicích systémů. Avšak nezávislá měření hluku nakonec ukázala potlačení hluku od 3.0 do 3.5 dB.
Jak funguje kolejový tlumič
Kolo, kolejnice a pražce vyzařují vlnění (hluk). Drsnost kolejnice a kola a jejich vzájemný styk způsobuje vibraci o frekvenci 50 až 5000 Hz. Vibrace kolejnice způsobují rozkmitání hmoty (oceli), které způsobí posun frekvence a tím je trať při průjezdu vlaku zdrojem nežádoucího hluku. V moderní pružné trati zůstávají vibrace hlavně v kolejnici. Pak přicházejí ke slovu speciální tlumiče, jejichž úkolem je nežádoucím vibracím bránit. Tvar tlumiče určují požadavky dané stavem tratě (typ kolejnice, upevnění, nároky na údržbu, atd.). Podkladem pro konstrukci tlumiče jsou výsledky měření akustické charakteristiky tratě zpracované počítačem. Tlumení se ladí na frekvenční pásmo s nejvyšší hlukovou hladinou – mění se hmotnost oceli a složení pružné látky - elastomeru. Rychlost útlumu se zvýší přidáním tlumičů, které omezují šíření vln po délce kolejnice a snižují kmitající délku a tudíž i vyzařovaný hluk.
Naladěné tlumiče jsou optimálním řešením snižování železničního hluku z hlediska životního prostředí. K hlavním výhodám patří to, že jde o vyzkoušený fungující systém nabízející schopnost vysokého snížení hluku přímo ve zdroji (dosažené snížení o 3 – 6 dB), Systém SilentTrack nepřekáží údržbě tratí, jde o řešení které nevyžaduje složité nároky na údržbu (prakticky bezúdržbové), a nabízí i možnost opakovaného užití po výměně kolejnic. Na rozdíl od obvykle používaných protihlukových stěn je systém vzhledově nenápadný, neomezuje výhled a v neposlední řadě umožňuje i speciální řešení pro zvláštní situace (např. mosty).
Vyvinutá technologie umožňuje instalaci, která snižuje prodlevové časy na minimum. S pomocí nového instalačního stroje lze položit až 1600 m koleje za směnu, rychlost instalace je do 300 m koleje za hodinu. Podstatné je i to, že provoz na vedlejší koleji může probíhat bez zajišťování, úprava trati jej neblokuje.
 

 

 
Publikováno: 28. 6. 2011 | Počet zobrazení: 3201 článek mě zaujal 595
Zaujal Vás tento článek?
Ano