murr Schunk

Byli jsme na konferenci OilDoc

Ve dnech 27. - 29. 1. 2015 uspořádala německá společnost OilDoc konferenci zaměřenou na údržbu, tribologii a maziva v praxi. Akce byla organizována v úzké součinnosti s laboratoří OelCheck, TEA Esslingen, STLE, Noria a mnoho dalších. 

 

Společnost OilDoc se zrodila z náruče OelCheck před pěti lety, jako účelová organizace pro marketing, školení a celkové další vzdělávání v oblasti tribologie a maziv. OelCheck laboratoř byla založena před 20 roky, vyrostla na povinných rozborech maziv pro větrné elektrárny, nyní zaměstnává 65 zaměstnanců, kteří denně zanalyzují až 2000 vzorků. Měsíčně jim přibývá 300 nových zákazníků. Důvodem vzniku konference bylo postupné směřování TAE konference v Eslingenu k akademickým debatám o mechanismu působení jednotlivých přísad, pro což lidi z praxe nemají příliš pochopení. Organizátoři se strefili do vkusu zákazníků, o čemž svědčí následující čísla:
420 účastníků si vyslechlo 108 přednášek sdružených do 3 sekcí. Akce probíhala s německou důsledností od přesně definovaného formátu Power pointové presentace, přes přesně definovaný formát článku do odborné publikace i s užitečným sborníkem jednostránkových abstraktů (tištěných). Dvacetiminutové prezentace byly doprovázeny úvodním slovem o přednášejícím a závěr zase nezbytnou, velmi často úzce na tělo vedenou diskuzí. Na mě osobně udělalo největší dojem promítací plátno o rozměrech 8 x 5 m za zády a 250 odborníků v publiku, při mé přednášce.
Každá přednáška byla stručně vyhodnocována všemi přítomnými účastníky. Po skončení bloku přednášek byly formuláře sebrány a vyhodnoceny. Autor zpětně dostal odezvu, zda přednáška splnila očekávání, jaká byla úroveň jeho prezentace a zda organizátoři stojí o jeho přítomnost na příští konferenci začátkem roku 2017.
Přítomni byli odborníci ze všech koutů světa, jednacím jazykem byla angličtina, jejíž úroveň kolísala s každým přednášejícím. Probrána byla snad všechna odborná témata příslušející tribotechnice, odborníci se nevyhli ani novým, zatím spíše teoretickým věcem, aby nakonec skončili s diskuzí o praktické aplikaci. Osobně mně zaujali tři přednášky, které se zabývaly různými způsoby čištění olejových systémů od polárních úsad vypadávajících z olejů v důsledku namáhání a stárnutí oleje. Závěrečná připomínka o využití proaktivní údržby, tj. takové péče, která oleji nedovolí, aby tyto nežádoucí zplodiny vůbec produkoval, byla více než trefná. Z kuloárních diskuzí vyplynulo, že dlouho avizovaný přechod základových olejů ze skupiny 1 na skupiny 2 a 3 se stává i v Evropě skutečností. Čtyři evropské rafinérie, které vyrábějí základové oleje skupiny 1, budou letos zavřeny – tj. více než 1 mil. tun olejů bude do Evropy importován, převážně z Asie. 250 německých výzkumníků Dow Corning pracuje nyní na vylepšení některých vlastností silikonových olejů. Spolu s vývojovými pracovníky z univerzit syntetizují nové a nové polymery, jejichž vlastnosti předpovídají pomocí počítačových programů a následně pak v praxi ověřují jejich užitné vlastnosti. Jsem přesvědčen, že takto masivní podpora syntetických olejů se musí v brzké době projevit i jejich zvýšeným podílem na trhu.
Dr. Heinz Dwuletzki propagoval svoji vizi přechodu od olejů na viskózní, vodou mísitelné, biologicky rozložitelné kapaliny. Důvodem je legislativa – postupem času budou podle něj všechny oleje hodnoceny, jako nebezpečné látky. Představil čerstvě vyvinutou kapalinu pro mazání řetězů pil na vodním základě. Kapalina je ve všech parametrech lepší, než stávající oleje, přesto se na trhu asi neobjeví. Veškeré normy o ekologicky nezávadných olejích hovoří o olejích, ne o kapalinách, takže kapalina např. nemá šanci získat v Německu nálepku „Modrý anděl“.
Závěrečnou částí konference byla exkurze do laboratoří OelCheck v malé vesnici poblíž Rosenheimu. Otevřená diskuze zahrnovala otázky jak na význam jednotlivých zkoušek, tak na přístrojové vybavení, kapacitu laboratoře a stupeň automatizace rozborů.
Myslím si, že poplatek za konferenci 150 Eur pro přenášející se bohatě vrátí v podobě zkušeností, které bude moci uplatnit i 6 účastníků z České republiky, až se vrátí domů.

Jiří Valdauf, Rosenheim /SRN/
 

 
Publikováno: 3. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1488 článek mě zaujal 269
Zaujal Vás tento článek?
Ano