asseco Aimtec murr

Vývoj není levná záležitost, ale lze jej zefektivnitIng.

Ing. Jiří Štěpánek je z pozice technického ředitele akciové společnosti CZ LOKO už čtyři roky zodpovědný za její technický rozvoj. Tedy úsek, který tvoří jeden z pilířů nejen stability, ale i budoucnosti firmy zaměřené na výrobu, modernizace a opravy dieselelektrických lokomotiv a speciálních drážních vozidel. 

 

Kam vůbec vývoj lokomotiv CZ LOKO nyní směřuje?
Tématem je určitě platformní design – přechod od zákaznického řešení k rodině lokomotiv, která bude zacílena přímo na potřeby většiny našich zákazníků. Například v posledních letech jsme navrhli a vyrobili několik typů dvou, čtyř a šestinápravových asynchronních lokomotiv v různých konfiguracích pro různé zákazníky. Ale chceme se posunout dál. Cílem je tento koncept konsolidovat v ucelenou platformu, která by svým jednotným řešením oslovila a uspokojila další zákazníky z různých oborů i evropských zemí.

Kde jsou podle vás priority trhu? Chce dokonalý hi-tech produkt nebo spíš spolehlivé, provozně levné vozidlo?
To je otázka spíše pro naše obchodní ředitele. Ale CZ LOKO vždy nabízelo produkty, u kterých zákazníci očekávají dobrý poměr užitných vlastností a ceny. Pokud oblastí hi-tech myslíme například rychlovlaky, tak ty jsou a zřejmě i nadále budou mimo náš zájem. Ale dnes už jsou i „obyčejné“ posunovací lokomotivy plné elektroniky, s vyspělým řídicím systémem a diagnostikou. I zákazníci, kteří přijdou s ideou lokomotivy, která umí jen „jezdit dopředu, dozadu a brzdit“, musí nakonec stejně akceptovat současné legislativní požadavky na vybavení vozidla. To jim umožní i některé další funkce, jako měření spotřeby paliva a GSM/GPS monitoring. Vozidlo každé úrovně musí každopádně být spolehlivé.

Reagujete na to?
Musíme reagovat nejen na požadavky trhu, které určují především ony užitné vlastnosti, ale i na prostředí, v němž se spolu se zákazníky pohybujeme. Tady se jedná především o legislativní podmínky jednotlivých železnic, států a nadnárodních organizací. Ty nás také nutí naše produkty neustále rozvíjet a zlepšovat.

Ptám se proto, že před časem firemní konference CZ LOKO otevřela nové téma: unifikaci a zaměnitelnost dílů hlavních řad lokomotiv. Tedy jasný signál, že je třeba výrobu i následný servis zefektivnit. Daří se to?
Toto téma u nás není zas tak nové, jen se v poslední době stává stále aktuálnějším. S přibývajícím množstvím zakázek nemůžeme stejnou měrou rozšiřovat i vývojové kapacity a musíme hledat způsoby, jak s těmi stávajícími zvládnout víc projektů. Jednou z možností je právě unifikace. Vždy je ale důležité si uvědomit, do jaké míry se unifikovat vyplatí. V současné době se zaměřujeme především na sjednocení některých prvků napříč našimi produkty, které díky opakovanému použití přinesou efekt nejen při vlastním návrhu, ale také sekundárně i ve snížení skladových zásob, počtu náhradních dílů a v neposlední řadě i zvýšení kvality díky používání osvědčených a provozně ověřených komponent.

Lze vývoj zlevnit?
Nutno říci, že vývoj nikdy nebyl a nebude levná záležitost. V technickém úseku CZ LOKO jsme vybudovali silné kompetence ve všech oblastech kolejových vozidel – od pojezdu až po střechu. Odborné činnosti, například výpočty, které jsme dříve stoprocentně řešili pouze externí spoluprací, si dnes děláme sami, a naopak rutinní konstrukční práce zase naši specialisté dělat nemusí. Výrazná je také softwarová podpora, rozšiřujeme on-line spolupráci na konstrukčních datech výrobku ve všech našich pobočkách. Chceme zásadně zrychlit a zpřesnit jejich následné předání do výroby, ať už do našich závodů, nebo k zákazníkům v zahraničí. Jde prostě o to, práci zefektivnit a udržet silné know – how, které firmě přináší vysoké procento tržeb.

Všimnul jsem si, že jste zásadně změnili podobu a charakter průvodní technické dokumentace lokomotiv a vytvořili dokonce i jejich první videonávod. Ocenili to zákazníci?
To je pravda. Kolegové v oddělení, do kterého tato agenda spadá, odvedli za poslední dva roky obrovský kus práce. Průvodní dokumentaci jsme výrazně zjednodušili a tím i zefektivnili její tvorbu. Pro zákazníky se tak stala přehlednější a v dnešní praxi provozu použitelnější. Třeba náš současný katalog náhradních dílů funguje v podstatě na úrovni e-shopu, kde si zákazník může potřebný díl interaktivně vyhledat a objednat. Nedílnou součástí zprovoznění lokomotivy u zákazníka je i vyškolení jeho personálu. K tomu nám právě nově slouží i videonávod. Obsluhující personál se díky němu může už v teoretické části seznámit s principy řízení a obsluhy vozidla, které následně procvičuje i prakticky, což mimochodem oceňují také samotní školitelé. I tohle je vizitka firmy a určitě to není vizitka poslední.

Technický úsek řídíte už pár let. Jaké ty roky byly? Co vám dalo nejvíc práce?
Pracovně to bylo období hodně hektické, ale to jsem očekával, protože jsem ve firmě od skončení vysoké školy a vidím do její kuchyně, jak se říká. Převzal jsem úsek, který se nějak budoval a vyvíjel a nezačínal tedy z nuly. Změny, a nejen ty organizační, ale přišly a myslím, že výsledky jsou vidět.

Co tedy pokládáte za největší úspěch? Na co jste pyšný?
Hlavně na svůj tým, na kolegy, kteří jsou uznávanými odborníky nejen v naší firmě, ale i v naší branži. Ti jsou za tyto úspěchy zodpovědní. 
Úspěchem určitě je, že jsme se z myšlení a zkušeností postavených na zkušenostech někdejšího ČKD, z něhož ve své době do CZ LOKO přešla řada konstruktérů, posunuli ke zcela novým technologiím a konceptům, které nás staví na stejnou úroveň se současnými světovými výrobci v našem segmentu kolejových vozidel. Dokončili jsme například čtyřnápravovou asynchronní lokomotivu 744.0 na novém pojezdu CZ LOKO. Vyprojektovali a vyrobili jsme hybridní a dvouagregátovou lokomotivu, navíc ve standardech GOST. Realizovali jsme projekt lokomotivy na stlačený zemní plyn a už zanedlouho bude v Lotyšsku k vidění nejsilnější lokomotiva CZ LOKO s výkonem 2 x 2200 kW.

Na čem nyní pracujete?
Máme rozpracovanou celou řadu projektů od speciálních vozidel, až po traťové lokomotivy. O detailech ale samozřejmě ještě teď mluvit nelze. Snad jen řeknu - nechte se překvapit, protože určitě je se na co těšit.

Zdeněk Zuntych
 

 
Publikováno: 3. 8. 2015 | Počet zobrazení: 3266 článek mě zaujal 599
Zaujal Vás tento článek?
Ano