asseco Aimtec murr

Jak se chladí motory lokomotiv?

Železnice nejsou jen romantika dálek, kolejí a vlaků, s nimiž si ji většina lidí spojuje, ale tichá revoluce se odehrává především uvnitř, kam běžný člověk nevidí. Jsou to často nenápadné součástky a systémy, které jim dávají požadované výkonnostní parametry.   

 

V řadě případů zde význačnou roli hraje i práce tuzemských firem a jejich vývojářů, kteří se snaží najít řešení, jež by posunulo hranice opět o kus dále. To je i případ královéhradecké firmy Mondo, jejíž ředitel Ing. Miloslav Dočkal je hlavním protagonistou následujícího rozhovoru.

Firma MONDO je u nás obvykle spojována hlavně s kompresorovou technikou a dodávkami pro strojírenský průmysl. K vašim významným partnerům u nás však patří i společnost CZ LOKO. Jak s tím souvisí železniční oblast a kolejová vozidla?

Je to velmi jednoduché, v každé lokomotivě je alespoň jeden kompresor. Když před lety naše firma začínala, hledali jsme nějaké méně běžné, originální využití techniky stlačeného vzduchu. A takové řešení železnice vyžaduje. Tak jsme se setkali i s firmou CZ LOKO, která se dříve jmenovala ČMKS. S jejich techniky se velmi dobře pracuje a spolupráci při návrhů kompresorů pro lokomotivy jsme ještě rozšířili o návrh a vývoj zařízení pro vzduchové chlazení spalovacích motorů pohánějících lokomotivy. Pro základní informaci – jedná se o modul dvou vzduchových chladičů (pro chlazení motoru a pro chlazení turbokompresoru) o tepelném výkonu cca 1,5 MW. Specifikem drážního užití je i odolnost vůči mechanickým rázům - 5 g v podélné ose a 3 g v příčné. Současně musí toto zařízení pracovat za podmínek, kdy do chladiče proudí kapalina o teplotě až 98o C a ta je chlazena vzduchem z okolního prostředí jehož teplota se mění v rozsahu podle ročního období -40o C (zima) - +45o C (léto). Konstrukční řešení musí umožnit chladičům volně dilatovat a současně musí být odolné vůči rázům, které jsou železnici běžné. A pro toto řešení máte ještě konstrukcí vymezený pouze určitý prostor. To rozhodně není lehká úloha. Přesto jsme ji vyřešili.

Nové kompresory, které vyrábíte pro drážní použití, jsou vaší vlastní konstrukce?

Kompresory které vyrábíme jsou naším konstrukčním řešením. Základem je ale vždy kompresorový blok (air end) firmy MATTEI který nakupujeme od výrobce. Jsme jednou z mála evropských firem, kterým firma MATTEI toto řešení umožňuje. Vše ostatní je výsledkem našeho technického řešení. Máme vlastní pracoviště CAD i vlastní zkušebnu pro ověřování prototypů. V souvislosti se stlačeným vzduchem dodáváme pro lokomotivy kompletní technologické řešení včetně filtrů a adsorpčních sušiček pro úpravu stlačeného vzduchu dle požadavků vycházejících z norem pro určité geografické oblasti.

Kam směřuje hlavní část tohoto segmentu vaší produkce?

Hlavní část výroby v současné době směřuje do zemí bývalého Sovětského svazu, do Litvy, Běloruska, na Ukrajinu. Předtím to bylo do České republiky i do Itálie. Něco je také na Slovensku a v Polsku.

Vaše firma rozvíjí ve spolupráci se svými partnery v železniční oblasti značnou aktivitu v Rusku, kde nyní probíhá rozsáhlý projekt modernizace železnic. Jakou pozici mají na ruském trhu české firmy obecně a jak se tam vede vám?
Česká republika má na území bývalého Sovětského svazu stále velmi dobrý zvuk. V těchto zemích je velké množství kolejových vozidel z bývalého Československa a rekonstrukcí jich prošlo zatím pouze zlomek. To představuje perspektivně dobrý obchod.

Mají ruští zákazníci nějaké specifické požadavky?
Ruští zákazníci jsou jako všichni ostatní, dobře znají trh a chtějí samozřejmě to nejlepší, co lze získat a také i za těch nejlepších podmínek. Opravdovým specifikem je ale všem známá „ruská zima“, zimní podmínky, kdy teplota okolí dosahuje hodnot až okolo -40o C. Za této situace většina materiálů křehne a mazací látky tuhnou. Technická řešení i opatření, která je třeba zajistit, musí být komplexní a dokonale prověřená, jinak v těchto podmínkách nic neobstojí. To se nám s našimi partnery daří.

Klíčovou otázkou pro firmu vašeho typu je vývoj nových produktů. Spoléháte se na vlastní síly nebo využíváte výsledky jiných, partnerských firem? Je těžké získat kvalitní lidi?
Vývoj stejně jako ve všech ostatních odvětvích musí jít stále kupředu. To je na tom ale také to nejzajímavější. Při volbě témat a celkové koncepce spoléháme sami na sebe, to za nás nikdo neudělá. Intenzivně spolupracujeme také s našimi hlavními partnery, především s firmou MATTEI, výrobcem kompresorů; zde jsme společně odvedli kus dobré vývojové práce. Rovněž intenzivně spolupracujeme s výrobci vzduchových chladičů, a to jak v Německu, tak i v Itálii. Pro ty, kteří vydrží, změní dlouhodobá spolupráce a nesnáze které je nutné překonat, spolupracovníky v přátele a smaže hranice států i firem. Hledat kvalitní lidi pro takovou náročnou spolupráci je velmi obtížné, není nikdy u konce ale přestat nelze!
 

 

 
Publikováno: 23. 6. 2011 | Počet zobrazení: 4723 článek mě zaujal 837
Zaujal Vás tento článek?
Ano