hnv murr

Částečná inovace nestačí

Jednu z nejpozorněji sledovaných přednášek na letošním ročníku Strojírenského fóra měl prof. Ján Košturiak, který patří k výrazným osobnostem zabývající se moderním podnikovým řízením, přední odborník na oblast strategických inovací a strategického managementu. Koučuje manažery a podnikatele, přednáší na Slovensku, v Česku a v Německu a tématem jeho vystoupení na posledním Strojírenském fóru, kde vystupoval jako moderátor odpolední části prvního dne fóra, byly inovace. Ve svém vystoupení se věnoval především zkušenostem s inovačními procesy ve firmách.  

 

Co je poselstvím vaší přednášky účastníkům fóra, které by si z ní měli odnést jako klíčové sdělení?
Témou mojej prednášky sú skúsenosti z inovácii v našich podnikoch, o tom, že vyhľadávať príležitosti na trhu a vytvárať výnimočné riešenia pre zákazníkov je lepšie ako iba redukovať náklady, pretože nepoznám nikoho, kto sa prešetril k bohatstvu. Inovácia začína marketingom a obchodom, to sú hybné sily každej inovácie. Firma musí vedieť skenovať trh, vedieť sa na ňom pohybovať a rozumieť zákazníkovi. Dnes sa už musíte porovnávať s celým svetom, ktorý je na dosah. Firmy majú oveľa lepší prístup k technológiám, a môžu podnikať globálne, ale sú takisto vystavené veľkej konkurencii. Inovácia vzniká na trhu, musia ju prijať zákazníci a musia za ňu aj zaplatiť. Inovácia je súčasťou byznysu, zaujímavého a vzrušujúceho pre ľudí, ktorí sa neboja robiť veci ináč.

Změnil se v poslední době - řekněme za posledních cca pět let - přístup českých firem k inovacím?
Každá česká firma je iná, takže je to rôzne. V posledných rokoch si však mnohé firmy uvedomili, že neprežijú, ak sa budú snažiť konkurovať iba nízkymi nákladmi a komoditami, že domáci trh je malý a vo svete sa konkuruje hlavne výnimočnosťou. Inovácie môžu viesť k možnosti vytvoriť si vlastný trh, odlíšiť sa a predávať za vyššie ceny. Mám pocit, že firmy viac navštevujú naše semináre o inováciách, začínajú sa prepájať a hľadať inovatívne riešenia – a to je dobre.

Jaké největší překážky vidíte ve firmách pro to, aby u nich probíhal správný a především kontinuální proces inovace?
Hlavná prekážka inovácii je zvyčajne šéf, ktorý tomu nerozumie a tvrdí nezmysly typu, že na inovácie nemajú peniaze alebo čas. Prekážky sú v bariérach myslenia, ktoré ľudia nedokážu prekonať, v strachu z rizika, neschopnosti sieťovať sa a spolupracovať v intelektuálnom inceste a neschopnosti prekročiť hranice svojej špecializácie, teoretizovaní, prezentovaní a analyzovaní namiesto skutočnej práce na inováciách. Pri inováciách sa začína aj končí pri zákazníkovi, dôležité je, aby inovačné návrhy boli rýchlo testované a modifikované v interakcii so zákazníkmi. Dlhé, lineárne, ťažkopádne, byrokratické inovačné procesy, ktoré sa snažia minimalizovať riziko, často žiadnu inováciu neprinesú a míňajú veľa peňazí. Namiesto minimalizácie rizika treba maximalizovať slobodu, kreativitu a rýchlosť.

Je velký rozdíl v přístupu k inovacím českých a slovenských firem a firem ze západních zemí?
Ja nedelím firmy na české, slovenské alebo západné, ale na úspešné a neúspešné, proaktívne a reaktívne, slobodné a neslobodné. V západných krajinách je niekedy vidieť lepšiu infraštruktúru a zdroje pre inovácie, väčší trh a niekedy aj konkurenčný tlak na inovácie. Na druhej strane je tu niekedy aj pohodlnosť, byrokracia, strach z chyby, ktorý sa trestá stratou stoličky. Úspešné slovenské a české firmy sú niekedy ochotné viac riskovať, hľadať netradičné riešenia, nie sú také známe, aby si ich na začiatku konkurencia príliš všímala, často nemajú na výber a ak sa chcú presadiť musia prísť s inováciami – príkladov je dosť: Linet, OMS Lighting, Bernard, Spinea, Elcom, Borcad, 2N Telekomunikace a iné.

Jakou základní radu byste dal firmám, co vše a proč je třeba inovovat, pokud byste ji měl vyjádřit několika větami?
Nestačí inovovať produkt, službu alebo proces, ale inovuje sa celý byznys model. Dôležitá je kultúra podpory experimentov a akceptácie chýb, nahradenie zamestnancov podnikateľmi, tímová spolupráca, sledovanie trhu, trendov, zákazníkov a toho, ako používajú náš produkt. Zákazníci si nekupujú vrták, ale dieru a je úlohou inovátora vymyslieť ako zákazníkovi umožniť vyrobiť lepšiu dieru, rýchlejšie a lacnejšie.

prof. Ing. Ján Košturiak, Ph.D.
Prezident a spoluzakladatel společnosti Fraunhofer IPA Slovakia patří k významným osobnostem manažerské scény, je autorem či spoluautorem řady statí a publikací o inovacích a moderním řízení. Přednáší mj. na Fakultě managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulte výrobných technológií Prešov, TU Košice a Materiálovo technologickej fakulte Trnava, STU Bratislava.
 

 
Publikováno: 14. 5. 2015 | Počet zobrazení: 2867 článek mě zaujal 657
Zaujal Vás tento článek?
Ano