asseco Aimtec murr

Spolehlivá zpětná vazba z přední linie Snímače v manipulaci, montáži a robotice

Při řešení monitoringu pro manipulaci, montáž a robotiku došlo v uplynulých letech  ke skutečným vývojovým skokům. Komponenty jsou stále výkonnější, kompaktnější a univerzálnější,  čím dál častěji jsou součástí aktorů a lze je neporovnatelně  snadno programovat. 

 

Pohled do programu standardizovaných snímačů kompetentního lídra pro upínací techniku a uchopovací systémy, firmy SCHUNK ukazuje, jaké možnosti nabízejí moderní snímače.

Jeden snímač pro vše
„One sensor fits all“ – podle tohoto principu koncipovala společnost SCHUNK konstrukci univerzálně použitelných drážkových snímačů MMS 22-PI. Pro inovativní magnetické snímače je spolehlivé monitorování aktorů v manipulaci a montáži hračkou. Místo náročného mechanického nastavování spínacích bodů probíhá programování snímačů jen v několika krocích. Potřebné programovací pomůcky jsou k dispozici, buď v kabelové variantě s konektory, nebo v magnetickém bezkontaktním provedení. Naprogramování je velmi snadné a dokončené během 15 vteřin: Jakmile je snímač upevněn na definované místo, použije se programovací pomůcka. Nakonec se prsty posunou na cílovou pozici, programovací pomůcka se použije znovu a snímač je naprogramován. Ve srovnání s dosavadními magnetickými snímači ušetří uživatelé tímto způsobem až 90 % času pro nastavení. Ke zvýšení procesní stability aplikace se programují v případě zájmu i rozpínací body snímačů. Hystereze je u snímačů SCHUNK řady MMS 22-PI nastavitelná a umožňuje i u velmi malých zdvihů bezpečné monitorování a uchopovací proces může být optimálně vyhodnocen a řízen. Navíc je možné chapadlem rozlišit různě velké díly. Drážkové snímače disponují volitelně jedním nebo dvěma volně programovatelnými spínacími body a jsou detekované pomocí magnetu uvnitř aktoru. Místo mnoha různých variant snímačů stačí většině uživatelů jen jedna nebo dvě. To sníží skladové zásoby a zvýší flexibilitu. Navíc nejsou potřeba na přírubách žádná další vybrání, jelikož snímače díky své flexibilní pozici v C-drážce nemají téměř žádné rušivé kontury. K základním verzím jsou k dispozici navíc univerzálně použitelné snímače také jako zvláště robustní HD varianty pro Heavy-duty aplikace. Ty jsou vybavené odolným tělem z nerezové oceli, výrazně lepší odolností vůči tahu na konektor a snímač, vysoce legovaným ultra jemným speciálním kabelem a CLI-klipem k upevnění připojovacího konektoru.

Vícepolohové monitorování programovatelnými drážkovými snímači
Podobně komfortně použitelný je analogový magnetický snímač SCHUNK MMS-A, celosvětově první programovatelný enkodér, který je bez rušivých kontur integrovatelný do C-drážky chapadel. Lze s ním přesně detekovat různě velké díly. Zatímco doteď bylo potřeba více magnetických snímačů, nyní stačí jen jeden extrémně kompaktní MMS-A s Ø 4 mm. Potřebná elektronika je plně integrovaná ve snímači. Výstupní signál je vysílán s měřicím rozsahem 30 mm a rozlišením až 0,1 mm. Výstupní data jsou ve formě analogových hodnot napětí, volitelně mezi 0-5 nebo 0-10 V DC. Pomocí intuitivní programovací funkce a dvou LED diod lze rozdílná magnetická pole rychle a snadno linearizovat. K zajištění vysoké opakovatelnosti je analogový magnetický snímač speciálně přizpůsoben příslušným modulům z komplexního standardního programu SCHUNK. V kombinaci s vyhodnocovací jednotkou SCHUNK FPS-F5 se přemění enkodér na snadno programovatelný vícepolohový snímač, se kterým může být detekováno až 5 libovolných naprogramovaných stavů. MMS-A disponuje robustním tělem pro průmyslové použití a splňuje ochranné krytí IP67. Kabelovým vývodem (30/100 cm) může být flexibilně integrován do zařízení. Provozní napětí je mezi 15 a 30 V.

Při uchopení měřit s přesností na mikrony
Špičkovou třídu polohových snímačů tvoří analogové snímače s vysokým rozlišením. Tak transformuje SCHUNK APS obvyklá chapadla na přesné měřicí stanice. Mechanický analogový systém tvořený snímačem a elektronikou při tom monitoruje pozici uchopovacích čelistí s extrémně vysokou přesností. U chapadel s delším zdvihem  je pohyb přenášen na snímač přes šikmou plochu, která je sice dlouhá jen pár milimetrů, přitom ale dosahuje extrémně vysokého rozlišení. S působivou přesností až 0,003 mm měří aktor v běžném procesu každý jednotlivý uchopený díl. Nadřazeným řídicím systémem lze definovat libovolný počet spínacích bodů a odlišit libovolný počet dílů nebo tolerančních polí. Polohové snímače s vysokým rozlišením umožňují 100%, vysoce přesnou kontrolu dílů. Mohou nahradit kompletní měřicí stanici včetně, pro měření potřebných, procesních kroků. I zde je možné využít bezkontaktní programování.

Zjišťování vzdáleností
Kdo by chtěl zjišťovat vzdálenost mezi chapadlem a dílem, může k tomu použít buď nákladný systém zpracování obrazu nebo svěřit tento úkol optickému snímači vzdáleností jako je OAS firmy SCHUNK. Ten udělá z jednoduchého uchopovacího modulu obratem ruky vidoucí chapadlo. OAS se integruje přímo do středu chapadla, např. PGN-plus nebo MPG-plus. Odsud posílá snímač nadřazenému řízení nepřetržitě informace, jak daleko se díl nachází, případně zda se uchopovaný díl nachází mezi prsty. Za tímto účelem měří snímač v reálném čase vzdálenost mezi chapadlem a dílem. Pomocí snímače mohou chapadla rozlišovat díly, rozeznávat jejich polohu, odebírat je z pohybujícího se dopravníku, vyskládávat, detekovat chybně uchopené díly a zvýšit celkovou spolehlivost uchopovacího procesu. OAS pracuje s infračerveným světlem vlnové délky 850 nm, je vhodný pro okolní teploty od -10 °C do +55 °C a splňuje stupeň krytí IP65. Lze jej kombinovat s mnoha typy chapadel a dalšími uchopovacími moduly, např. s kyvnými pohony, u kterých je směrován dovnitř namísto směrem ven a tam je použitý k monitorování pístu. 

Velmi přesné měření sil v šesti osách
Jednu oblast  doposud netušených rozmanitých možností otevírají 6osé silové a momentové senzory SCHUNK řady FT. Používají se jak pro roboty podporované testy výrobků (např. chytré telefony a přístrojové desky osobních automobilů), tak k montáži střešních dílů automobilů nebo při třecím svařování pístů nákladních automobilů. Protože senzory umožňují i vysoce dynamické regulační koncepty, mohou být s jejich pomocí automatizovány dokonce zvláště obtížné montážní, obráběcí a dokončovací úlohy. Pilotní aplikace k silově regulovanému a telematicky monitorovanému broušení, jako např. k broušení tenkých plechů v ocelářském průmyslu ukazují, že potenciály vysoce přesných senzorů FT nejsou v průmyslovém prostředí ještě zdaleka vyčerpané. Kromě toho jsou snímače FT úspěšně používané mimo jiné i v medicínské technice, např. při chirurgických a rehabilitačních aplikacích. Na základě shromážděných procesních dat lze v reálném čase regulovat trajektorii robotů, čímž je dosaženo konstantních sil, stálých technologických parametrů a tím přesně reprodukovatelných výsledků.
Řada FT firmy SCHUNK zahrnuje celkem 16 velikostí pro měřicí rozsahy mezi 8 a 40 000 N. Lze s nimi dosáhnout rozlišení u silových složek Fx, Fy a Fz až 1/320 N a u momentových složek Mx, My a Mz až 1/8000 Nm. Zatímco konvenční silové a momentové senzory pracují s fóliovými tenzometry, FT senzory SCHUNK jsou standardně vybaveny  tenzometry křemíkovými. Ty vysílají 75krát silnější signál než konvenční senzory, disponují lineárním rozsahem měření a snižují rušení signálu téměř na nulu. V kombinaci se standardně integrovanou teplotní kompenzací zůstává zachovaná vysoká přesnost měření během procesu i při velkém teplotním rozsahu. Kromě toho chrání senzor před poškozením vysoký faktor přetížení, který se pohybuje podle velikosti snímače až kolem 40násobku maximální síly. Pro 6osé silové a momentové senzory je jedinečná možnost dvojí nebo případně vícenásobné kalibrace. V závislosti na typu vyhodnocování může jediný senzor detekovat dva případně až 16 měřicích rozsahů u vysokorychlostního senzoru FTN pro rozhraní  Ethernet, Ethernet/IP, DeviceNet, Profinet a CAN. Právě pokud jde o přesnou silovou regulaci při měnicích se nástrojích, dílech nebo komplexních montážních úlohách, umožňuje FTN enormní prostor pro uspořádání. Pro vyhodnocování obvyklými datovými kartami (DAQ) nebo USB nabízí SCHUNK senzor FTD a pro rozhraní RS232 nebo vyhodnocování analogových kanálů pak senzor FTS. Všechny tři varianty senzorů jsou k dispozici vždy v 16 velikostech a volitelně ve stupních krytí IP 60, IP 65 nebo IP 68. Navíc má SCHUNK s typem FTL v portfoliu obzvláště cenově atraktivní 6osý silový a momentový senzor s rozhraním CAN-Bus a kompletně integrovanou vyhodnocovací elektronikou v senzoru. Nabídnout je možné také zákaznické speciální řešení. Vyhodnocovací elektronikou nebo dodaným programem se analogové signály digitalizují a převádí na síly a momenty. Je umožněn také grafický výstup 6osého měření. Integrace senzorů do nadřazeného zařízení se provádí buď za použití běžně dostupných systémových softwarových řešení nebo v rámci individuálních softwarových řešení, která jsou nabízena například výrobci robotů.

www.schunk.cz
 

 
Publikováno: 14. 5. 2015 | Počet zobrazení: 2844 článek mě zaujal 549
Zaujal Vás tento článek?
Ano