asseco Aimtec murr

Weld designer – snadná tvorba a správa obrázků svarových spojů

Rodinu České svářečské společnosti ANB rozšířila v závěru loňského roku se statutem spolupracujícího člena společnost WELDIA Czech. Ta na českém trhu distribuuje unikátní produkt: program Weld designer pro vytváření a správu obrázků svarových, pájených i lepených spojů používaných zejména pro svářečskou dokumentaci, WPS, pracovní instrukce a návody.  

 

Při tvorbě svářečských postupů WPS nebo instrukcí pro svářečský personál je třeba vytvářet obrázky spojovaných součástí, aby byl jasně a přehledně popsán postup dané operace. Tato obrazová dokumentace se dnes obvykle vytváří provizorně pomocí různých kancelářských či kreslicích programů, např. ve Wordu jako součást dokumentu, nebo pomocí komplikovaného grafického softwaru. Vytvoření jednoduchého obrázku spoje je tak časově náročné a obvykle bez možnosti jakékoli administrace či následných průběžných úprav.
Weld designer tento problém řeší. Umožňuje vytvořit libovolný spoj, následně ho exportovat do obrázkového formátu a zároveň ho spravovat v administraci a v případě potřeby jej také změnit. Tím, že aplikace funguje v prohlížeči, lze s ní pracovat odkudkoli, uživatel není vázán na svoji pracovní stanici, kde je nainstalován software - stačí být připojen k internetu. Při užití víceuživatelské firemní licence je možné také sdílet obrázky s ostatními spolupracovníky ve firmě, kteří je mohou použít i pro vlastní dokumentaci.
Aplikace nabízí elegantní design svarového spoje, s prakticky neomezenými možnostmi sestav, přičemž práci usnadňuje i využití šablon různých předdefinovaných polotovarů (trubky, plechy, tyče, normalizované polotovary). Umožňuje používat normalizované svarové plochy I, V, Y, U, K, X, lem, osazení, rozšíření apod., plánovat a zobrazovat lze jak jednovrstvé, tak vícevrstvé svary připravené okamžitě k exportu do obrázkového formátu pro vložení do hotových WPS šablon v MS Office.
Zatímco v obvykle používaných nespecializovaných nástrojích výroba jednoho obrázku zabere nyní obvykle (podle složitosti) 5-20 minut, s využitím aplikace Weld designer je to podle výrobce otázka 2-3 minut, přičemž výstupem je perfektní, profesionální design.
Návrh svarového spoje probíhá následovně: V prvním kroku jsou zvoleny polotovary a tvar svarové plochy, spojením obrazců je pak vytvořen požadovaný svarový spoj a okótován. Nástroj umožňuje libovolné kótování délek, úhlů, poloměrů, průměrů, dále pak vkládání textů a doplňkových údajů. V druhém kroku je již připraven svarový spoj, do kterého se připojí sled svařování – vloží se svary, popíše jejich sekvence, okótují potřebné prvky.
Vytvořené obrázky je možné exportovat do standardního formátu PNG pro vložení do hotových šablon WPS v MS Office, které jsou již uloženy ve Wordu nebo Excelu.
Výhodou programu jsou i poměrně skromné technické požadavky: není nutné prakticky nic instalovat, aplikace funguje přímo v internetovém prohlížeči (podporovány jsou Firefox, Chrome, Safari, Internet Explorer od verze 9) bez potřeby instalace doplňků (Flash, Java, apod.) a to i na tabletu.
Kromě základní jednouživatelské licence je nabízena i firemní multilicence pro až 7 uživatelů. Firma nabízí možnost vyzkoušet si aplikaci (s určitým omezením) zdarma.
 

 
Publikováno: 14. 5. 2015 | Počet zobrazení: 3543 článek mě zaujal 588
Zaujal Vás tento článek?
Ano