asseco Aimtec murr

Zajímá vás, jak se uplatnit v technických oborech na Zlínsku?

Na otázky odpovídá Jana Doleželová, Area Manager personální agentury Grafton Recruitment pro Moravu

 

Jaké technické pozice jsou ve vašem regionu nejvíce poptávané?
Největší hlad je po pracovních pozicích z oblasti projektového managementu (zaměření na zpracování plastů), konstrukce a technologie. Celkově se však dá říci, že pokud se najde uchazeč s technickým vzděláním a dobrou znalostí anglického nebo německého jazyka, uplatnění na zlínském trhu práce najde velice rychle.

Jaké zde mohou uchazeči řádově očekávat mzdy?
U uchazečů s kratší nebo nulovou praxí je obvyklé platové rozmezí cca 18-22 000 Kč u nástupního platu, u lidí s VŠ vzděláním o trošku více. Jakmile však uchazeč získá alespoň kratší pracovní zkušenost, často se to projeví i na zvýšení jeho mzdy. Průměrem se pohybujeme okolo 35-40 000 Kč pro oblast projektového managementu, okolo 30-35 000 Kč v oblasti konstrukce a technologové mohou očekávat 25-28 000 Kč. Nižší technické pozice ve výrobě (CNC programátor, seřizovač) vydělávají kolem 23-28 000 Kč měsíčně.

Existují naopak technické pozice, kde je nadbytek uchazečů?
Nižší poptávka je po lidech se vzděláním a praxí v oblasti architektury a stavebnictví.

Ve kterých technických oborech firmy nejvíce poptávají zaměstnance?
Jednoznačně vede oblast strojírenství a následně elektro.

Jaký je v technických oborech zájem o pracovníky se znalostí cizích jazyků a jaké jazyky jsou nejžádanější?
Největší poptávka po jazycích je v oblasti konstrukce a projektového managementu, kdy se pracovník může dostávat do styku se zákazníkem a je tak potřeba se domluvit i jinak než česky. Většina našich zákazníků je orientována na oblast automotive, kde je „úředním jazykem“ angličtina. S požadavky na znalost německého jazyka se setkáváme spíše okrajově.

Jakou roli pro zájemce hraje nejvyšší vzdělání či praxe? Co je důležité a v jaké míře?
Asi by bylo nutné se zamyslet nad délkou praxe u jednotlivých oborů. Pokud je kandidát schopen prokázat technické znalosti a dovednosti získané praxí, firmy jsou ochotné slevit z požadavků na vzdělání v daném oboru. Bohužel tyto zkušenosti musí jít poměrně do hloubky a musí být získané delší praxí. Stále platí, že ideální je kombinace vzdělání a praxe ve stejném nebo příbuzném oboru. U manažerských pozic pak může hrát roli i nejvyšší dosažený stupeň vzdělání.

Jak by měla postupovat firma, pokud chce pracovníky do technických oborů?
Pokud se jedná o výrobní pozice, je nutné, aby firmy úzce spolupracovali ze středními a nejlépe i základními školami. Stále je potřeba do žáků i jejich rodičů vtloukat, že živit se rukama není hanba, ale spíše naopak. V dnešní době více než kdy jindy platí, že řemeslo má zlaté dno a šikovný pracovník si může vydělat krásné peníze.
Důležité je rovněž, jak se firma stará o své stávající zaměstnance a také jaké si dělá jméno na trhu práce. Pokud je zaměstnanec ve firmě spokojený, šíří její dobré jméno dál. Navíc je dobré motivovat své interní lidi, aby doporučovali své známé a kamarády. Je to jeden z nejlepších zdrojů potenciálních zaměstnanců.
Rovněž bych připomněla využívání externích zdrojů, jako jsou personální agentury. Jde sice o zvýšení nákladů na vstupu, ale investice do dobrého pracovníka, se vždycky vrátí. Navíc dochází k úspoře času na hledání a výběr těchto lidí, kteří aktuálně na trhu práce chybí.

A co by měl udělat zaměstnanec, aby si úspěšně našel práci v technické oblasti?
Pokud se budeme bavit o absolventech SŠ, tak doporučujeme co nejdříve začít se sbíráním praktických zkušeností, a to jak na praxích, tak i formou brigád v oboru. Ze začátku to sice nemusí být úplně zajímavé, co se týče náplně práce, a mnohdy ani po finanční stránce, ale tato investice se jim bohatě vyplatí v budoucnu.
U vysokoškoláků klademe důraz na učení jazyků a také na to, aby stáli nohama na zemi. To, že mají VŠ vzdělání neznamená, že na ně čeká celý svět a dostanou manažerské platy. Je potřeba rozumně zvážit své silné a slabé stránky.

Jaké technické obory byste doporučila studentům SŠ/VŠ studovat, aby o ně později byl v regionu zájem?
Jde o obory ve strojírenství se zaměřením na konstrukci, technologii, automatizaci, nástrojářství, obrábění kovů a vzhledem k specifikům našeho regionu, velkému množství firem zaměřených na plasty, tak i cokoliv, co je s těmito materiály spojeno.
 

 
Publikováno: 9. 5. 2015 | Počet zobrazení: 5931 článek mě zaujal 985
Zaujal Vás tento článek?
Ano