asseco Aimtec murr

Silná leasingová firma dokáže pro zákazníka sjednat lepší podmínky

Jednou z často užívaných možností jak si pořídit náročnější investici je leasing. Uznávaným specialistou na tuto formu financování je ČSOB Leasing, která patří co do objemu realizovaných leasingových projektů mezi hlavní hráče na českém trhu. Na otázky týkající se této problematiky nám odpověděla produktová manažerka společnosti Ing. Marta Slažanská.

 


Jaké služby ČSOB Leasing nabízí v oblasti financování strojů a zařízení?

Služby ČSOB Leasing jsou zaměřeny jednak na zákazníka - s cílem umožnit mu financování pořízení jeho výrobních prostředků, ale také na dodavatele a výrobce strojů a zařízení s cílem podpořit jejich odbyt a touto formou být hybatelem technického rozvoje společnosti. Málokdo si totiž uvědomuje, že finanční leasing je odjakživa spjatý s dodavatelským financováním, což právě zákazníkovi umožňuje jednoduchý nákup stroje či zařízení. Pokud například podnikatel zvažuje pořízení stroje, jako investor má dvě možnosti. Buďto má už v bance předem schválený úvěr nebo může o financování jednat přímo s prodejcem. Právě proto, že dodavatel má v rámci partnerského programu s ČSOB Leasing připravený ve spolupráci s leasingovou společností zajímavé finanční řešení včetně kalkulací, smluvních dokumentů atd., může zákazníkovi nabídnout ihned stroj včetně financování a doprovodných služeb. Pro kupujícího je to velmi výhodné řešení, v rámci speciální akce získá často zajímavé finanční podmínky od nulového navýšení, zrychleného schvalování přes výhodné pojištění až po řadu nadstandardních služeb, jako je servis nebo garanční prohlídky zdarma. Navíc mu vyjednáme speciální sazby s pojišťovnou, což pro zákazníka představuje další nemalou úsporu. V případě potřeby se může jednání o pořízení stroje zúčastnit i zástupce leasingové společnosti. Je to výhodné pro obě strany, jak pro zákazníka tak prodejce. Leasingový způsob financování je v praxi velmi rozšířený a z uvedených důvodů oblíbený, např. u manipulační techniky nebo stavebních strojů je takto financovaná více než polovina prodejů.

Můžete v případě účasti dodavatele na veletrhu (nejen na aktuálně probíhajícím MSV) také pomoci při financování vystavovaného stroje?

Samozřejmě, partnerský program umožňuje dodavateli, aby si koupil předmět, který prodává, takzvaně na sklad. Dodavatel například nakoupí potřebný počet strojů z Japonska, které vystavuje na veletrhu. Ty mu předem uhradí leasingová společnost s tím, že při jejich prodeji budou financovány formou zákaznického produktu připraveného na základě spolupráce dodavatele s leasingovou společností. Hlavní výhodou je, že má firma stroj na veletrhu fyzicky k dispozici s velkým předpokladem jeho prodeje, aniž by v něm měla vázány vlastní  finanční prostředky.

Jak konkrétně probíhá toto financování?

Při financování na sklad uhradí leasingová společnost dodavateli celou pořizovací cenu stroje bez DPH. Naše společnost zná financovaný předmět a tudíž ví, jak klesá jeho cena. Je to dáno tím, že leasingová společnost oproti bance umí zacházet s předmětem financování, zná vývoj jeho ceny na trhu. Příklad: s dodavatelem se dohodneme, že mu profinancujeme na půl roku celou cenu předmětu. Dodavatel platí jenom úroky a poskytnuté splátky úvěru nemusí po sjednanou dobu splácet. Produkt je postavený na předpokladu, že dodavatel předmět během sjednané doby prodá a my profinancujeme celou prodejní cenu budoucímu zákazníkovi. To je základní odlišnost od bankovního úvěru, u něhož jsou také sice možné odklady splátek jistiny úvěru, ale obvykle ne na tak dlouhou dobu a za tak výhodných podmínek. Pokud klient zrealizuje obchod s využitím našeho zákaznického financování, jsme schopni dodavateli ještě dodatečně zvýhodnit úroky.

Je pro prodej takto financovaného stroje časové omezení?

Limit samozřejmě existuje, každý stroj zastarává. Veletrhy se většinou pořádají jednou za rok, kdy výrobci přicházejí s novými stroji. Předpokládáme, že se prodej uskuteční přibližně do půl roku. V případě strojů, které ztrácejí hodnotu pomaleji, umíme toto financování prodloužit, avšak už s úbytkem hodnoty odpovídající amortizaci stroje.

Lze tyto akce využít i mimo veletrhy?

Dodavatelské financování funguje jak v rámci veletrhů, tak u celoročních partnerských programů. Pokud si chce dodavatel vytvořit svou distributorskou síť, má opět dvě možnosti, a to vlastní nebo externí. My jsme schopni mu podpořit právě spolupráci s těmito externímu subjekty, kdy opět dokážeme profinancovat dodaný stroj na sklad s tím, že do doby jeho prodeje v něm nemá firma vloženy žádné vlastní finanční prostředky. Pomůžeme mu tak podpořit a rozšířit jeho prodejní síť.

Jaké další služby poskytujete v rámci partnerských dodavatelských programů pro různá průmyslová odvětví?

Dodavatelské balíčky netvoříme „přes kopírák", ke každému odvětví se stavíme individuálně. Například zemědělcům umožňujeme sezónní splátky, nabízíme nulové navýšení pro stavební stroje, pro zemědělskou techniku, traktory atd. Velkým zákazníkům jsme schopni ve spolupráci s naší makléřskou společností nabídnout velmi výhodné pojištění, a to nejen leasovaných předmětů, ale řadu produktů pro pojištění komplexní pojištění majetku a pro krytí dalších pojistných rizik. U dodavatelského financování vnímáme stoupající trend. Dříve bylo spojeno především s automobily, v posledních letech roste zájem nadnárodních i drobných lokálních firem.

Dokážete zákazníkovi pomoci při výběru správné formy financování?

Tím, že je leasingová společnost vlastníkem předmětu, je v jejím zájmu připravit smlouvu i financování tak, aby následná spolupráce probíhala bez problémů a k oboustranné spokojenosti. Leasingová společnost dokáže klienta ochránit před řadou rizik od chybně stanovených nákupních podmínek, které je schopna ošetřit standardizovanou dokumentací a procesy, přes rizika transferu peněz až po nastavení platebních podmínek. Dokážeme malým firmám poradit v záležitostech týkajících se dodacích i platebních podmínek, garancí včetně podpory našeho právního oddělení atd. Například se občas setkáme se situací, kdy dodavatel požaduje aby měl jistotu zaplacení, že má zákazník zaplatit zálohu 80 % ještě před tím, než má cokoliv v ruce. Jako silná finanční instituce dokážeme do jednání vstoupit a dohodnout zcela jiné platební podmínky včetně toho, že požadovanou sumu klient zaplatí až po dodání a montáži stroje. Takovéto podmínky by si soukromník sám nikdy nesjednal. V našem případě má však dodavatel po splnění dojednaných podmínek jistotu úhrady, proto je jeho postoj vstřícnější. Kromě toho, že jsme schopni předmět výhodně financovat i pojistit, můžeme mu také jako velkoodběratel dojednat výhodnější cenu. Tím, že spolupracujeme s řadou dodavatelů, dokážeme klienta upozornit na výhodné akce a slevy. Ve spojení s námi má menší podnikatel jistotu minimalizace rizik ve spojitosti s dodavatelem. Pokud máme dodavateli stroje uhradit finanční prostředky předem, prověříme si ho. Tam, kde je extremní riziko, že by nebyly použity na sjednaný účel, tedy platbu zálohy na stroj, finance neposkytneme nebo nabídneme takové instrumenty, aby transakce proběhla v pořádku. Eliminace těchto rizik je především u financování strojů a zařízení velmi důležitá.

 
Publikováno: 10. 9. 2010 | Počet zobrazení: 3444