asseco Aimtec murr

Převod ojetého vozidla při změně majitele má nové podmínky

Od 1. ledna 2015 vstoupila v platnost novela zákona 56/2001 Sb. označená čísly 239/2013 Sb., která při převodu ojetého vozidla při změně majitele zásadně mění situaci mezi prodávajícím vozidla a jeho kupcem. Nové předpisy by měly poskytovat výrazně lepší právní ochranu pro kupující převáděných aut a zjednodušit administrativu.  

 


Součástí celého procesu převodu bude i evidence stavu vozidla, počet najetých kilometrů a informace o dalším uskutečněném prodeji vozidla.
Zatímco do loňska v platné úpravě musel prodávající odhlásit vozidlo v místě svého trvalého bydliště a následně kupující zase vůz přihlásil ve svém trvalém bydlišti, od letošního roku funguje převod vozidla podle jiných pravidel: vozy bude možné přehlásit jen v místě původní registrace, a při odhlášení vozidla prodejcem nastupuje automatické přihlášení na kupujícího, který se však bude muset spolu s prodejcem dostavit k provedení tohoto kroku na příslušný úřad v místě bydliště prodejce. V případě, že nebude moci tak učinit, nebo pokud se chce této anabázi vyhnout, může to učinit pomocí zplnomocnění kupujícího, tzn. nového vlastníka vozidla, k příslušným právním úkonům. Plná moc musí být ovšem s úředně ověřeným podpisem.
Poté ještě následuje absolvování STK kvůli evidenční kontrole a zaregistrování vozu na dopravním inspektorátu. Oproti dosavadní praxi tam ovšem nevymění SPZ, i pokud je vůz zakoupen v jiném kraji, než je bydliště kupujícího. Registrační značky se již měnit nebudou a na vozidle tedy zůstávají původní, bez ohledu na to, do jakého kraje je vůz nově registrován.
Nová právní úprava by podle názoru ministerstva dopravy měla zabránit dosavadním problémům a machinacím s tzv. polopřevody, a zamezit podvodnému jednání při přepisu vozidel z původního vlastníka na nového majitele. Její kritici ale poukazují na to, že nový způsob může představovat pro řadu lidí kupujících ojetý vůz komplikace vzhledem k úřední době příslušných institucí (zejména v případě, že mají bydliště mimo města se sídlem těchto úřadů), a bude kupujícího stát čas a peníze potřebné k proplacení požadovaných úředních úkonů.
Novela bude mít samozřejmě zásadní dopad i na autobazary, které tak od nového roku budou muset ojeté automobily přepisovat na sebe, aby se zabránilo nelegálním nebo nejasným machinacím s vozy nebo příslušnými doklady. V současnosti je v registru vozidel evidováno několik stovek tisíc automobilů, které mají nejasný původ nebo chybné dokumenty a úřady si od nového zákona slibují, že napomůže k pročišťování registru.
Zatímco pro mnohé menší autobazary může mít praktická realizace požadavků novely fatální dopad - a to nejen pro ty nepoctivé, na něž je nová právní úprava zaměřena, ale zkomplikovat život může i poctivým menším prodejcům. Velké autobazary v ní vidí zejména zvýšení bezpečnosti jak pro prodávající, tak pro kupující.
 

 
Publikováno: 4. 3. 2015 | Počet zobrazení: 2904 článek mě zaujal 610
Zaujal Vás tento článek?
Ano