asseco Aimtec murr

Pozor na nespolehlivé plátce, neplaťte daně za ně!

K novinkám v daňových předpisech přibyl předloni institut nespolehlivého plátce - za kterého de facto přebírá finanční odpovědnost jeho obchodní partner, který podle nové právní úpravy ručí za to, že obchodní partner odvede daň, a to v krajním případě až do té míry, že ji finančnímu úřadu zaplatí sami místo něj, a tudíž podruhé. Od letošního roku se pravidla charakterizující nespolehlivé plátce DPH, a tudíž rizikové firmy ještě zpřísnily.  

 

Oficiální seznam nespolehlivých plátců, s nimiž je riskantní obchodovat, funguje od roku 2013. Dosud obsahovala „černá listina“ dlužníků DPH, zhruba 150 firem. Letos by se však toto číslo mohlo výrazně zvýšit, a to podle názoru analytiků poradenských společností až na několik tisíc díky přísněji nastaveným kritériím. Firmám a podnikatelům tak doporučují pozorněji sledovat seznam nespolehlivých plátců, zda na něm není uveden některý z jejich obchodních partnerů.

Virtuální adresa je špatná adresa
Již od podzimu loňského roku se výrazně zpřísnily podmínky, vymezující situaci, kdy se firma nebo podnikatel na seznam nespolehlivých dostanou poté, co Finanční správa zavedla od 1. října 2014 v rámci boje s daňovými úniky a podvody na DPH další z nástrojů k potírání daňových prohřešků. Zatímco do té doby se to týkalo jen firem, které dlužily delší dobu na daních 10 milionů korun, podle aktuální právní úpravy stačí pro zařazení na „černou listinu“ už jen půl milionový nedoplatek vyměřené daně. Nebo když firma nebude komunikovat s finančními úřady, ani reagovat na jejich výzvy, případně se plátce zapojil do obchodů, u nichž byl správcem daně z odůvodněné obavy vydán po 1. 1. 2013 zajišťovací příkaz, který ale nebyl ve stanovené lhůtě uhrazen. Od ledna se navíc institut nespolehlivého plátce bude uplatňovat i vůči těm plátcům, kteří by v žádosti o registraci k dani uvedli nepravdivé nebo neúplné údaje (a to zejména ohledně svého skutečného sídla, což má omezit úniky do daňových rájů - a v praxi to znamená, že v seznamech nespolehlivých firem se mohou objevit i subjekty sídlící na hromadných adresách). „Snažíme se tímto opatřením postihnout zejména ty plátce, kteří závažně a opakovaně porušují své povinnosti na DPH, dlouhodobě parazitují na systému, daň neodvedou, ale přitom ji chtějí neoprávněně ze státní kasy odčerpat. Oproti poctivým podnikatelům tak získávají značnou konkurenční cenovou výhodu, čímž deformují zdravé tržní prostředí“, uvedl Jiří Žežulka, zástupce ředitele Generálního finančního ředitelství. Institut nespolehlivého plátce by tak neměl postihovat „běžné“ plátce, kteří se dopustili neúmyslného pochybení a nestihli ho včas napravit, ale jinak si plní základní daňové povinnosti řádně.

Smlouvy s nespolehlivými lze zrušit
V případě, že firma nebo živnostník na webu daňové správy zjistí, že na seznamu nespolehlivých plátců figuruje i někdo z jejich obchodních partnerů, je to uznatelný důvod, proč s ním mohou rozvázat již uzavřenou smlouvu. Ovšem, pokud by to z nějakých důvodů nebylo možné (např. kvůli tomu, že jde o dodavatele unikátního výrobku, který nelze nahradit jiným, alternativním produktem), je zde možnost uhradit DPH přímo na účet finančního úřadu. Tento postup funguje už několik let, ale nebyl firmami zatím moc využívaný, hlavně kvůli větší administrativní náročnosti. Nyní však s novými pravidly nabyl na významu.
Problém nastává také v případě, že příjemce zdanitelného plnění (odběratel) zaplatí za zdanitelné plnění (službu, dodávku zboží apod.) zcela nebo zčásti poskytovateli plnění (dodavateli) na jiný účet, než je účet tohoto poskytovatele plnění zveřejněný správcem daně, stává se tím ručitelem za nezaplacenou DPH poskytovatele plnění.
A kde lze potřebné informace zjistit? Čísla bankovních účtů poskytovatelů zdanitelných plnění zveřejňuje Správce daně v Registru plátců DPH na webových stránkách Finanční správy (www.financnisprava.cz). Tam lze také získat nejspolehlivější údaje o nespolehlivých plátcích - pod odkazem Registr plátců DPH. Vyhledávání je možné jednotlivě podle daňového identifikačního čísla (DIČ) plátce anebo souhrnně, kdy najednou lze zobrazit kompletní seznam všech nespolehlivých plátců registrovaných v ČR. Finanční správa nabízí i (placený) program Nespolehlivý plátce DPH sloužící k monitorování spolehlivosti plátců DPH prostřednictvím webové služby. Kromě toho nabízejí tyto údaje i některé další webové stránky společností zaměřených na daňové služby a poradenství, jako např. www.creditio.cz/seznam-nespolehlivych-platcu-dph, www.bredford.cz/seznam-nespolehlivych-platcu, www.kurzy.cz/dph/platci-dph/nespolehlivy-platce/ apod.

Kontrolor spolehlivosti v mobilu
Pro uživatele smartphnů s OS Android je k dispozici zdarma speciální aplikace novojičínské firmy Direct Services „Ověření Plátce DPH“, umožňující jednoduše zjistit i během smlouvy, domlouvání či schůzky, zda dotyčná firma je či není spolehlivá, resp. zda není vedena v seznamu nespolehlivých. Pomocí jednoduchého vyhledávače stačí zadat dostupné informace o partnerovi a během několika sekund zjistit jeho důvěryhodnost. Aplikace jako nástroj včasné kontroly automaticky upozorní, pokud se kterýkoliv z dodavatelů v seznamu uživatele dostane na "černou listinu" nepoctivých plátců DPH. Upozornění je možné zapnout i pro insolvenční rejstřík (ISIR), nebo firmu lustrovat manuálně v obchodním či insolvenčním rejstříku. Vyhledávat je možné za pomoci našeptávače dle názvu, nebo IČ firmy, takže není nutné znát přímo DIČ hledaného dodavatele. Veškerá data lze přehledně filtrovat.
 

 
Publikováno: 4. 3. 2015 | Počet zobrazení: 2714 článek mě zaujal 601
Zaujal Vás tento článek?
Ano