hnv murr

U poprodejních služeb platí: Včera bylo pozdě!

Nároky zákazníků na údržbu, opravy a revize strojírenské techniky se za posledních 20 let výrazně zvýšily. Rychlost, flexibilita a snadná dostupnost servisních služeb mohou být značnou konkurenční výhodou. O přednostech rozsáhlé distribuční sítě jsme si povídali s Ing. Lubomírem Bartejsem, distribučním manažerem u výrobce hydrauliky a pneumatiky, společnosti Parker Hannifin.  

 

Jaké jsou dnes požadavky vašich zákazníků na údržbu, opravy a revize technických zařízení?
Koncoví zákazníci si nemohou dovolit prostoje vedoucí k vysokým nákladům, ke snížení jejich produktivity a ve výsledku také k poškození reputace firmy. Ve službách MRO (údržba, opravy a revize technických zařízení, zkratka anglického Maintenance, Repair and Overhaul) musí společnosti jednat co nejrychleji, protože výroba a projekty jsou sledovány a hodnoceny přísněji, než tomu bylo dříve. V konkurenci obstojí ti, kteří plní všechny požadavky zákazníků na výbornou. A platí, že včera bylo pozdě.

Jaký význam přikládá Parker Hannifin službám MRO?
Služby MRO jsou pro Parker Hannifin zásadní, ať jde o odborná školení, úpravu techniky na prodejně nebo její montáž v provozu. Tyto služby poskytuje síť našich distribučních partnerů včetně prodejen ParkerStore a mobilních servisů hadic Hose Doctor. Například specialisté z ParkerStore zajišťují přímý prodej průmyslových produktů.
Neméně důležité jsou odborné znalosti personálu. Zákazníci ne vždy přesně vědí, co potřebují, proto odborník v oblasti MRO musí být i důvěryhodným poradcem. V případě potřeby je rovněž důležité umět poskytnout odborné rady přímo v provozu u zákazníka.

Jaká je velikost a struktura vaší distribuční sítě?
Máme zastoupení ve všech krajích České republiky i Slovenska. Distribuci pro nás zajišťuje více než 30 obchodních partnerů. Vybraní partneři provozují značkové retailové prodejny ParkerStore.
Parker rozděluje své distributory do tří skupin: autorizované firmy, certifikovaní partneři a premier distributoři. Do dvou nejvyšších kategorií (certifikovaní a premier distrubutoři) v současnosti spadá třináct velkých a silných hráčů, kteří dokážou vystupovat i v roli systémového integrátora.

Zmínil jste prodejny ParkerStore. Čím jsou tyto prodejny specifické?
Prodejny ParkerStore jsou maloobchodním konceptem, jehož součástí je zpravidla samoobslužná prodejna produktů Parker, hydraulická dílna pro výrobu hadicových montáží a další odborný servis v oblasti hydrauliky a pneumatiky.

Můžete nám říct, jak velký podíl na obratu společnosti Parker Hannifin má váš distribuční kanál?
Je to cca 50 %. Díky síti distributorů obsloužíme i zákazníky, které bychom v portfoliu přímých prodejů neobsluhovali. Díky rozsáhlé a spolehlivé distribuční partnerské síti se můžeme více soustředit na kvalitu a spektrum poskytovaných služeb. A jak ukazují čísla, je to krok správným směrem. /me/
 

 
Publikováno: 3. 3. 2015 | Počet zobrazení: 3283 článek mě zaujal 655
Zaujal Vás tento článek?
Ano