asseco Aimtec murr

Novela zákona zvýší rychlostní limity a řeší i odtah vozidel

Vláda v listopadu schválila změnu zákona o pozemních komunikacích, která umožní zvýšení rychlosti na vybraných silnicích 1. třídy na 110 km.h-1. Předloha by rovněž měla pomoci zefektivnit ochranu silnic a usnadnit obcím nakládání s odtaženými vozidly, k nimž se majitelé nehlásí. Obdobný materiál schválil kabinet už loni, ale po rozpadu tehdejší vlády návrh neprošel celým potřebným legislativním procesem, a proto musel být projednán znovu.  

 

Na zvýšení rychlostních limitů je navrženo 24 silnic a silničních úseků po celé ČR. Návrh tzv. vymezení kategorií a tříd dálnic a silnic počítá se zrušením kategorie rychlostní silnice (které jsou často nesprávně zaměňovány za dálnici a které se nově dálnicemi (druhé třídy) skutečně stanou. Vzhledem k tomu, že už nyní je na nich maximální povolená rychlost 130 km.h-1, reálný dopad pro řidiče nová právní úprava mít de facto nebude.
Pro ně je tak z hlediska nové legislativní úpravy podstatné spíše zejména rozdělení silnic prvních tříd na dvě kategorie. V úsecích, které jsou směrově oddělené, navrhuje ministerstvo dopravy povolenou rychlost zvýšit o 20 km.h-1 na nově stanovených 110  km.h-1. U silnic, kde mezi směrovými pruhy svodidla nebo jiný zádržný systém nejsou, bude současná maximální rychlost 90 km.h-1 ponechána i nadále.
Pro zvýšení ochrany komunikací (např. proti zakládání černých skládek v jejich okolí) navrhuje ministerstvo dopravy přesunout odpovědnost za správu těchto komunikací z obcí, do jejichž katastru tyto silnice patří, na obce s rozšířenou působností, vzhledem k tomu, že malé obce zpravidla nemají dostatek lidí a zkušeností, aby se mohly s těmito případy účinně vypořádat.
Novela také upravuje a nově vymezuje práva a povinnosti obcí při odtahování vozidel např. při blokovém čištění silnic. Podle nově navržené právní úpravy by novelizované předpisy dávaly obcím právo prodávat odtažená vozidla, o která se v 6měsíční lhůtě po oznámení o odtahu jejich majitelé nepřihlásí. Z výnosu by pak následně měly úřady pokrývat část nákladů spojených s odtahem vozidel, ke kterým se majitelé nehlásí. Vozidla někdy stojí dlouhodobě na odtahových parkovištích, nebo je úřady musí na vlastní náklady sešrotovat, což jim přináší neplánované a zejména pro menší obce nezřídka citelné výdaje.
 

 
Publikováno: 6. 2. 2015 | Počet zobrazení: 2482 článek mě zaujal 572
Zaujal Vás tento článek?
Ano