asseco Aimtec murr

Nový nástroj chrání firmy před rizikem trestního stíhání

Podle zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů má každá právnická osoba učinit vše, co lze po ní spravedlivě požadovat, aby eliminovala riziko trestné činnosti osob, jejichž jednání se jí trestněprávně přičítá (např. jednání zaměstnance, statutárního orgánu či jeho člena).  

 

Pojistku, že případné selhání jednotlivce neohrozí firmu, její statutární orgány či vlastníka, přináší nová služba poskytovaná advokátní kanceláří odborníka v oboru trestního práva hmotného i procesního doc. JUDr. Tomáše Gřivny, Ph.D. nazvaná „Trestní imunita právnické osoby“. Zahrnuje soubor činností zaměřených na předcházení trestné činnosti a tvorbu tzv. Compliance programů, jejichž podstatou je zavedení a realizace řídicího a kontrolního systému právnické osoby s důrazem na trestní právo. Compliance program může být realizovaný obvykle velmi administrativně náročnou formou, nebo stejně může být zajištěn s využitím technologií společnosti Software602, které garantují právní účinnost elektronických dokumentů, jejich přehlednost, distribuci, archivaci a jednoznačný výkon oprávnění jednat za právnickou osobu.
Advokátní kancelář a společnost Software602 spolupracují na vývoji elektronického nástroje, který zajistí implementaci podstatné části zákonných požadavků kladených na právnické osoby v oblasti prevence trestné činnosti. „Prevence právní odpovědnosti firem je jednou z oblastí, která je ve stávajícím mixu klasických listinných a digitálních dokumentů jen obtížně řešitelná běžnými prostředky organizačního charakteru. Klíčové je proces elektronizovat a najít správnou míru automatizace. Pro elektronické řešení oběhu, schvalování a archivace dokumentů hovoří zejména možnost mít absolutní kontrolu nad svojí odpovědností. Přitom nejde o nákladné a složité řešení. Ve skutečnosti si firma vyjasní organizační strukturu a jí odpovídající pravomoci, dokumenty bude nadále ukládat do stejných úložišť jako dosud, a my se postaráme o jejich právní účinnost,“ říká předseda představenstva Software602 Ing. Richard Kaucký.


 

 
Publikováno: 6. 2. 2015 | Počet zobrazení: 2512 článek mě zaujal 591
Zaujal Vás tento článek?
Ano