asseco Aimtec murr

Firmy se zavedením kurzarbeitu souhlasí, ale mají i výhrady

Tzv. kurzarbeit, neboli zkrácení pracovní doby, který schválila na počátku listopadu vláda, by využilo 70 % dotázaných členských firem, jež byly osloveny v rámci bleskového průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK). Průzkumu na téma kurzarbeit se zúčastnilo 50 členů ČNOPK. 

 

Polovina dotázaných (51 %) si myslí, že vládní návrh kurzarbeitu v podstatě odpovídá potřebám podniků, a vládou navržený model by využilo 70 % členských firem ČNOPK, které se na průzkumu podílely. Téměř 40 % s ním souhlasí se značnými výhradami a jedna desetina je toho názoru, že tento model vůbec neodpovídá potřebám firem.
Kurzarbeit se státní podporou musí ještě v příštích měsících schválit obě komory parlamentu a prezident ČR. Podle schválených základních parametrů kurzarbeitu obdrží zaměstnanci po dobu šesti měsíců 70 % své průměrné mzdy, přičemž 50 % z této sumy bude hradit zaměstnavatel a 20 % stát. Vláda by o tom, kdy nastane situace pro zavedení kurzarbeitu a čerpání státní podpory rozhodovala formou nařízení. Žádosti budou shromažďovat úřady práce a vláda pak bude posuzovat každou žádost jednotlivě. Právě to však představuje problém: Téměř tři čtvrtiny dotázaných negativně vnímají to, že o době, kdy je možné zavést kurzarbeit a čerpat státní podporu, rozhoduje vláda. Pro každou druhou z dotazovaných firem je problematické i to, že stát by měl hradit pětinu a zaměstnavatel polovinu mzdy, a že stát by měl rozhodovat o každé žádosti jednotlivě.
„Kurzarbeit je důležitým nástrojem pro zajištění pracovních míst a udržení kvalifikovaných pracovníků ve firmě v době krize. Jeho základní parametry, jak je schválila vláda, jsou přijímány našimi členy, kteří se zúčastnili průzkumu, kladně. Nelze ale opomenout jejich výhrady týkající se především role státu. Mnoho z nich například požaduje zohlednění rozdílů mezi jednotlivými branžemi a regiony při rozhodování vlády o tom, kdy nastala doba pro kurzarbeit,“ dodává k výsledkům průzkumu prezident ČNOPK Rudolf Fischer.
 

 
Publikováno: 6. 2. 2015 | Počet zobrazení: 2468 článek mě zaujal 585
Zaujal Vás tento článek?
Ano