asseco Aimtec murr

Vláda schválila rozšíření trestní odpovědnosti právnických osob

Firmy se budou muset zřejmě už od příštího roku připravit na výrazně přísnější režim právního prostředí, v němž se pohybují. Návrh novelizace právních předpisů, které schválila vláda ČR, zpřísňuje sféru aktivit, za které hrozí trestní postih právnickým osobám.

 

Novela, kterou připravilo Ministerstvo spravedlnosti, výrazným způsobem rozšiřuje okruh trestných činů, za něž může být právnická osoba trestně postižitelná.
Zatímco podle dosavadní právní úpravy jsou právnické osoby trestně odpovědné pouze za některé trestné činy, k jejichž postihu zavazovaly Českou republiku zejména mezinárodní smlouvy nebo právo Evropské unie, nově má být právnická osoba trestně odpovědná za veškeré trestné činy - s výjimkou těch, u kterých to zákon výslovně vyloučí.
Jedním z důvodů, proč dochází k nové právní úpravě je snaha zvýšit často kritizovanou nízkou vymahatelnost práva a účinnost právních předpisů. „Četnost stíhání právnických osob je od účinnosti zákona, tedy od ledna 2012, velmi nízká, a to zejména ve vztahu k množství zjištěných trestných činů. Tím, že rozšíříme okruh trestných činů, pro které bude možné právnickou osobu trestně stíhat, vytvoříme prostor pro efektivnější postih řady negativních společenských jevů, za nimiž stojí nikoliv pouze jednotlivci, ale instituce. Jde např. o lichvu, poškozování spotřebitele, prostituci, šíření pornografie, týrání zvířat apod.“, uvedla k důvodům zpřísnění trestní odpovědnosti právnických osob ministryně spravedlnosti Helena Válková.
Nová legislativní úprava je založena na odlišném konceptu než současný princip „co není zakázáno, je povoleno“. Místo dosavadního výčtu trestných činů, za které může být právnická osoba trestně stíhána, má zákon naopak obsahovat negativní výčet trestných činů, jejichž spáchání nebude možné právnické osobě přičítat. Jde především o trestné činy, u kterých jejich spáchání právnickou osobou buď nepřichází vůbec v úvahu, ani ve formě účastenství (opilství, vražda novorozeného dítěte matkou), nebo které jsou tak úzce navázány na pachatele-fyzickou osobu, že lze jen obtížně konstruovat, ve kterých případech by šlo o jednání v zájmu nebo v rámci činnosti právnické osoby nebo jejím jménem (například vojenské trestné činy).
Návrh novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim půjde následně k projednání do Poslanecké sněmovny. Při hladkém průběhu zbývajícího legislativního procesu by novela mohla nabýt účinnosti v polovině příštího roku.
 

 
Publikováno: 29. 12. 2014 | Počet zobrazení: 2815 článek mě zaujal 601
Zaujal Vás tento článek?
Ano