asseco Aimtec murr

ČR jako středoevropská islámská finanční Mekka?

I když je pojem islám u nás stejně jako v křesťanské Evropě vnímán spíše v negativních konotacích spojených s projevy jeho extremistické formy, méně známou skutečnosti je fakt, že Česká republika je od letošního roku jednou z mála evropských zemí, která umožňuje fungování principů islámské ekonomiky a otevírá se tak finančnímu světu muslimských států. 

 

Svěřenský fond, novinka českého právního systému, kterou přinesla poslední novelizace občanského zákoníku, totiž odpovídá principům islámského práva šaría (mj. i díky tomu, že neobsahuje pojem „úrok“, který je ve finančnictví podle koránu tabu), a může posloužit např. k akvizicím, nebo fungovat jako nástroj kolektivního investování či správy majetku.
Islámské finančnictví zaznamenává výrazný rozmach ve světě a zejména v posledních letech významně posiluje. Podle poradenské společnosti Oliver Wyman roste objem spravovaných prostředků od počátku milénia ročně 30procentním tempem a do roku 2017 by měl muslimský finanční průmysl disponovat bezmála třemi biliony dolarů.
Nové možnosti se letos pro muslimské investory otevřely prostřednictvím instituce svěřenského fondu také v ČR. „Svěřenský fond lze v Česku nastavit takovým způsobem, který odpovídá mimořádně přísným požadavkům islámské legislativy šaría. Veškerý výnos investic je následně rozdělen v rámci podílů na zisku, úrok zde vůbec nefiguruje,“ vysvětluje Miloš Kocí z advokátní kanceláře Schönherr pro deník E15. Svěřenský fond tak funguje jako firma, ovšem jeho založení ani provoz zdaleka tolik nestojí.
Obdoby svěřenského fondu existují rovněž v dalších zemích - ve světě běžně známý pojem trust obsahují v různých formách právní řády USA, Velké Británie, Kanady, Japonska, Lucemburska, Lichtenštejnska, Ruska či Rumunska nebo Maďarska. K nejběžnějším formám islámské verze svěřenských fondů užívaných pro investování patří britský model. V kontinentální Evropě je z pohledu možností předpisového fungování islámského kapitálu podle expertů z advokátní kanceláře Schönherr zřejmě nejbližší vyspělou a stabilní ekonomikou slučitelnou s finančnictvím odpovídajícím pojetí koránu Francie. Na rozdíl od ČR však tamní finanční úřady investorům ve svěřenských fondech věnují výrazně větší pozornost a vedou jejich evidenci, která je přístupná finanční správě, zatímco aktuální česká právní úprava, jako legislativní můstek k muslimským investicím nabízí nejen svobodu a volnost při správě majetku, ale i diskrétnost a možnost nižších daní, což může znamenat pro investory významný faktor v podobě anonymity a daňové neviditelnosti.
 

 
Publikováno: 29. 12. 2014 | Počet zobrazení: 2618 článek mě zaujal 656
Zaujal Vás tento článek?
Ano