Schunk

Pět procent světové produkce plynu přijde nazmar

Obrázky hořícího zemního plynu u ropných vrtů mluví za vše – v době, kdy se svět potýká s nedostatkem energie, se nevyužité palivo bezcílně spaluje. Většinou jde o vedlejší jev při těžbě ropy.  

 

Vzhledem k tomu, že plyn se obvykle nachází v místě ropných vrtů, bylo jeho spalování odjakživa součástí ropného průmyslu. Protože se v tomto směru udělalo v posledním desetiletí hodně práce, u nových vrtných projektů je hoření ve velkém rozsahu spíše vzácností.

K nejrozsáhlejším ztrátám plynu kvůli hoření však dochází v odlehlých oblastech, kde nedostatečný trh, chybějící dostupnost potrubí anebo menší množství těžené ropy neumožňují investice do zachycování plynu.
Podle odhadů uveřejněných v nové zprávě společnosti GE se spalováním v místě těžby zbytečně vyplýtvá až 5 % zemního plynu. Takové množství odpovídá 30 % plynu spotřebovaného v Evropské unii a 23 % spotřeby v USA. Tímto hořením plynu ročně vzniká 400 mil. tun CO2, což je zhruba stejné množství, jaké vytvoří 77 milionů automobilů.

Řešení nabízejí již známé technologie
Navzdory těmto obrovským číslům tu je i dobrá zpráva: snížení množství vyplýtvaného plynu by se mohlo stát příkladem velkého úspěchu v oblasti energetiky a životního prostředí a lze ho dosáhnout s využitím již existujících technologií. Jedním z těchto technologických řešení je např. metoda zachycení a využití plynu při výrobě energie nebo jeho zpětné zavádění pod povrch země, což může usnadnit obnovení těžby ropy.
Pokročilá kompresní technologie od GE Oil & Gas umožní minimalizaci hoření zkapalněného zemního plynu v Kataru - půjde o první využití technologie tohoto typu ve velkém rozsahu. Plyn, který se běžně odpaří během nakládání zkapalněného plynu do tankerů, se nyní zachytí a prostřednictvím potrubí odvede do centrální kompresní oblasti, kde bude využit jako palivo pro chladicí zařízení, které zkapalňuje plyn určený k exportu.
Průzkum GE uvádí, že by bylo možné využít jinak vyplýtvaný zemní plyn v hodnotě téměř 20 mld. dolarů na výrobu spolehlivé, dostupné elektřiny, a tak díky zvýšení globální ekonomické produkce získat výnosy ve výši miliard dolarů.

Náprava nabízí ekonomický přínos, ale vyžaduje spolupráci

„Pokud se na globální úrovni projeví větší podpora a zájem – včetně spolupráce, vhodné politiky a zavádění inovativních technologií – bude možné velké ztráty z hoření plynu do značné míry eliminovat již během 5 let. Jde o řešení, které prospěje všem stranám. Existuje mnoho zemí, jako třeba Norsko, Indonésie a Angola, které už ukázaly dobré příklady toho, jak lze tyto ztráty plynu omezit,“ uvedl Michael Farina, programový manažer GE Energy a autor zmíněné studie.
Například deník The Financial Times uveřejnil článek o tom, že „kdyby Rusko mohlo zachytit polovinu plynu ztraceného hořením a prodat jej za domácí tržní ceny, přineslo by to ročně 2 miliardy dolarů navíc“.
K dalšímu kroku je podle Fariny nutné koordinované úsilí ze strany vládních institucí, výrobců ropy a zemního plynu, poskytovatelů technologií i ze strany mezinárodního společenství. Cílem je zdůraznit finanční výhody spojené s omezením spalování plynu, zajistit podporu orgánů místní správy k monitorování a prosazování regulací ohledně spalování zemního plynu a vybudovat kapacity, které místním investorům a dodavatelům pomohou rozvíjet, provozovat a udržovat distribuovanou výrobu energie.

 

 

 
Publikováno: 23. 5. 2011 | Počet zobrazení: 3823 článek mě zaujal 725
Zaujal Vás tento článek?
Ano