Rosler MURR2 Schunk

Letošní novinka firmy ZAT: regulátor výkonu tlakovodního reaktoru

Společnost ZAT a.s., která je dodavatelem řídicích systémů pro primární i sekundární okruh jaderných elektráren, letos doplnila portfolio dodávaných systémů o moderní digitální systém regulátoru výkonu reaktoru (RCS). Ten inženýři ZAT vyvinuli ve spolupráci s firmou ŠKODA JS a.s. Systém regulátoru výkonu reaktoru využívá technických prostředků nové generace řídicího systému ZAT SandRA Z100.  

 

Systém RCS je určený k automatické regulaci neutronového výkonu reaktoru a tlaku v hlavním parním kolektoru. Regulace probíhá prostřednictvím ovládání regulačních mechanismů, jejichž poloha je řízena pomocí systému řízení regulačních mechanismů.
Modernizovaný RCS je řešený jako digitální redundantní systém v tříkanálovém provedení, odolný vůči jednoduché poruše. „Modernizovaný RCS může plně nahradit původní analogové řešení regulátoru výkonu ARM-5 na blocích s reaktory VVER-440 nebo může být začleněný do projektů systémů kontroly a řízení nových generací reaktorů,“ říká Karel Stočes, ředitel divize Automatizace. Zákazníkovi nabízí uživatelský komfort v podobě rozsáhlé autodiagnostiky, uživatelských testů a zobrazení provozních i historických dat.

Sofistikované řešení
Nedílnou součástí RCS jsou modernizované ovládací prvky pro pult operátora na blokové dozorně dle požadavků zákazníka a komunikační datové výstupy do nadřazených informačních systémů.
Mezi hlavní výhody systému RCS patří zvýšení spolehlivosti provozovaného bloku, snadné uvedení do provozu a servis, jednoduchá a přehledná diagnostika systému s následným výstupem ve formě protokolu, zkrácení testů během odstávky, eliminace lidského činitele při vyhodnocení testů a unifikace náhradních dílů se systémem řízení regulačních mechanismů ZAT.

50 let nepřetržitého vývoje
Procesní stanice SandRA patří do rodiny už čtvrté vývojové generace řídicího systému z dílny vývojářů ZAT. Název je složený z počátečních písmen sloganu Safe and Reliable Automation, tedy bezpečná a spolehlivá automatizace. Procesní stanice SandRA navazují na předchozí typové řady procesních stanic ZAT-PRIMIS 2000 a ZAT-DV a tvoří novou éru procesních stanic v rozvoji platformy ZAT Plant Suite. Strategicky silnou stránkou firmy jsou návrhy a realizace technických koncepcí a hierarchií řídicích systémů pro různé stupně bezpečnosti. První generace vlastního, tehdy reléového řídicího systému, přišla na svět už v roce 1965.

1,5 milionu eur ročně do technického rozvoje
Řídicí systém SandRA je výsledkem neustále probíhajícího procesu technického rozvoje, do něhož firma ročně investuje 1,5 mil. eur. ZAT má jako jedna z mála firem ve střední Evropě vlastní vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent. „Zákazník má v naší firmě záruku spolehlivého a ověřeného dodavatele s flexibilním plněním, který díky vlastnímu výzkumu, vývoji a výrobě může nabídnout i plnění speciálních požadavků, např. dopracování nestandardních komunikačních protokolů, napojení nestandardních technologických snímačů, speciální výpočetní funkce,“ doplňuje Ivo Tichý, člen představenstva ZAT.
Na vývoji řídicích systémů firma spolupracuje s renomovanými českými technickými školami - Západočeskou Univerzitou Plzeň, ČVUT Praha, Technickou univerzitou Liberec a s výzkumným ústavem ÚJV Řež. Inženýři ZAT se také podílí na výzkumném projektu Centra pokročilých jaderných technologií CANUT.

Dodavatel nejpokročilejších technologií
Společnost ZAT je dodavatelem komplexních řešení v oblasti energetiky, těžby nerostů, dopravy a průmyslu. Dodává vlastní i cizí řídicí systémy pro náročné technologie s dlouhým životním cyklem a vysokými nároky na spolehlivost a bezpečnost.
ZAT je jednou ze čtyř firem v EU, které vyvíjí, vyrábí, projektují a dodávají vlastní řídicí systémy do primárních okruhů jaderných elektráren. Systémy dodává převážně do jaderných elektráren s reaktory typu VVER. V tehdejším Československu se ZAT podílel na výstavbě všech jaderných elektráren a v současné době realizuje tyto zakázky i v zahraničí, např. na Slovensku, ve Francii či na Ukrajině.
Pro nejaderné odvětví energetiky ZAT nabízí a dodává řízení energetických výrobních bloků i pomocných provozů na platformě DCS. „U těchto zakázek používáme převážně vlastní řídicí systém SandRA, ale i systémy dalších renomovaných výrobců,“ doplnil Karel Stočes. Produkty a služby společnosti nalezly uplatnění v rozličných technologiích takřka po celém světě. Náročné zakázky průmyslové automatizace firma realizuje již od 70. let minulého století např. ve Švédsku, Finsku, Maďarsku, Rumunsku, Egyptě, Turecku či dokonce v Argentině a na Kubě.
Ladislav Nový

10letá záruka na řídicí systém
Společnost ZAT a.s. v říjnu oznámila prodloužení standardní záruky u hardware vlastních procesních stanic SandRA Z200 a Z210 ze dvou na 10 let. „Od uvedení na trh v roce 2011 jsme řídicí systém nasadili jak v jaderných elektrárnách v České republice a na Slovensku tak v klasických elektrárnách, teplárnách i jiných technologických provozech v Česku, na Slovensku, v Egyptě, na Kubě a v dalších zemích. Řídicí systém se osvědčil do té míry, že si můžeme dovolit poskytnout našim zákazníkům u ŘS SandRA Z200 a Z210 desetiletou záruku,“ říká Ivo Tichý, člen představenstva ZAT a.s. Zvýšení garance nemá dopad na cenu produktu. Česká společnost ZAT je v tomto směru průkopníkem. Je první firmou na světě, která standardně poskytuje zákazníkům tak dlouhou záruku na řídicí systém.


 

 
Publikováno: 27. 12. 2014 | Počet zobrazení: 1810 článek mě zaujal 413
Zaujal Vás tento článek?
Ano