hnv murr

Implementace v Hodoníně byla úspěšně dokončena

Po roce rutinního provozu modulu FAVOS byly ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., do podnikového informačního systému integrovány i zbylé části zaměřené na servisní služby, finance a majetek. Druhá etapa implementace podnikového informačního systému se tak dostala do fáze běžného provozu. O zhodnocení celé implementace jsme požádali osobu nejpovolanější, ředitele společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s., RNDr. Pavla Koubka, CSc.  

 

Po úvodní analýze, která proběhla v roce 2009, bylo strategicky rozhodnuto založit podnikové řešení na platformě Microsoft Dynamics NAV ve verzi 5.00 SP 1. Největší důraz byl kladen na stěžejní oblast provozu – na dodávku pitné vody a odvádění odpadních vod. Modul FAVOS, který tuto oblast řeší, byl zaveden jako první. Po vyřešení této priority pak byla zahájena druhá etapa, ve které došlo k realizaci zbývajících modulů. Zároveň byl v rámci druhé etapy systém technologicky updatován na nejnovější verzi Microsoft Dynamics NAV 2009.
Implementace v rámci obou etap byla připravena tak, aby jí byl v co nejmenší míře narušen běžný provoz společnosti uvnitř i ve vztahu se zákazníky. O co větší byl rozsah počátečních dat nutných k zahájení provozu, o to kratší byly termíny na jejich zpracování a o to větší byly požadavky na jejich správnost. Při zahájení rutinního provozu měli uživatelé i zaměstnanci společnosti Infinity, a. s., necelý měsíc na navedení stovek tisíc záznamů a jejich kontrolu v takovém rozsahu, aby fakturace několika tisíc odběrných míst proběhla bez komplikací a hlavně ke spokojenosti koncových odběratelů. Celý systém, skládající se z několika modulů, je koncipován jako jednotné, integrované a otevřené podnikové řešení usnadňující práci uživatelům i managementu a podporující elektronickou komunikaci s dalšími systémy. Celé řešení je připraveno na budoucí integraci dalších modulů dle potřeb společnosti. V nejbližší době se plánuje implementace a integrace manažerského informačního systému pro tvorbu příslušných výstupů.

Jak hodnotíte spolupráci s dodavatelem podnikového řešení, společností Infinity?

Vzájemná spolupráce mezi společností Vodovody a kanalizace Hodonín a dodavatelem současného podnikového řešení společností Infinity, byla navázána před rokem a půl. Od té doby jsme se již mnohokráte přesvědčili o skutečnosti, že pracovníci Infinity, jsou ve
svém oboru zkušení odborníci a jejich hlavním cílem je společné řešení našich problémů a požadavků.

Byla podle Vašeho názoru implementace podnikového systému ve společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, bezproblémová?

Nevím, zda jsem kompetentní posuzovat průběh celé implementace, protože jsem se jí účastnil pouze při dosažení důležitých milníků. Ale možná právě skutečnost, že v rámci celé implementace nebylo potřeba mého zásahu nebo nepopulárního rozhodnutí, je důkazem, že proběhla podle našich představ.

Uvažujete o pokračování ve spolupráci se společností Infinity?
Nasazením podnikového řešení do provozu jsme se ocitli na startu další etapy, ve které bude potřeba provozovaný systém pravidelně udržovat a samozřejmě dále rozvíjet. A jelikož jsme s přístupem společnosti Infinity velmi spokojeni, rádi bychom ve vzájemné spolupráci pokračovali.

 

www.vak-hod.cz
 

 

 
Publikováno: 23. 5. 2011 | Počet zobrazení: 3855 článek mě zaujal 830
Zaujal Vás tento článek?
Ano