hnv murr

Hotovostní platby nově jen do 270 tisíc

V hotovosti půjde od příštího roku platit nanejvýš sumy nepřesahující 270 000 korun. Zatímco dosud bylo možné zaplatit v hotovosti zboží do maximální hodnoty 350 000 Kč, od příštího roku se limit pro platby v hotovosti sníží. 

 

Nová hranice maximální hotovostní platby bude podle znění novely, která nyní prochází třetím čtením v poslanecké sněmovně, zákonem upravena na hodnotu nejvýše 270 000 Kč.
Novinkou v novelizované právní úpravě je také to, že omezení plateb v hotovosti se má nyní vztahovat i na případy, kdy závazek zaplatit teprve vzniká, což je třeba případ, že jde o dary, půjčku apod. I na ty se bude nyní vztahovat zákonné maximální omezení. Navrhovaná úprava tak reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu z roku 2011, podle něhož se povinnost provádět platby nad stanovenou výši bezhotovostně vztahuje pouze na případy, kdy se platí již existující závazek.
Ministerstvo financí však v novém předpisu navrhlo rozšířit omezení na všechny platby bez rozdílu. Snížení limitu má podle navrhovatelů novely přispět k omezení korupčního rizika. Novela také výslovně stanoví, že pokud bezhotovostní platba přesahuje nově stanovený limit, je příjemce povinen ji odmítnout. Pro ty, kteří by byli v pokušení tato omezení nerespektovat, zákon pamatuje i na sankce za porušení těchto nových předpisů a stanoví za ně přísný postih: Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám může stát za vyplacení částek přesahujících nově stanovený limit „na ruku” uložit pokutu až do 5 mil. Kč. Nepodnikajícímu občanovi za to dál bude hrozit pokuta až do půl milión korun Kč jako dosud.

 

 
Publikováno: 20. 11. 2014 | Počet zobrazení: 2939 článek mě zaujal 698
Zaujal Vás tento článek?
Ano