hnv murr

Odvrácená stránka civilizace: odpady moderního věku 2.

Baterie do popelnice nepatří Na baterie se specializuje další z významných složek systému sběru elektroodpadů, společnost Ecobat. Jak je na tom ČR v tomto ohledu charakterizuje její jednatel RNDr. Petr Kratochvíl.  

 

Kolik se za minulý rok sesbíralo baterií a akumulátorů?
V roce 2010 se posbíralo 458 tun přenosných baterií a akumulátorů. To je, pro bližší představu více než 15 milionů jednotlivých článků.

Co se s nimi děje potom? Jaké jsou možnosti využití např. materiálů z nich, či jak se likvidují ty škodlivé, pokud je obsahují?
Všechny sebrané baterie jsou tříděny dle chemického typu. Baterie obsahují zejména kovy zinek, mangan, železo, nikl, kobalt, lithium, olovo, kadmium a výjimečně i rtuť. Výrobci ale významně omezili v 90. letech obsah rtuti v bateriích v posledních letech se již nesmí prodávat ani akumulátory s obsahem kadmia. Podle chemikálií, které obsahují se pak určuje způsob jejich likvidace či možnosti recyklace kovů.

Kolik je u nás zhruba kontejnerů či sběrných míst pro odkládání starých baterií a kde je lidé obvykle mohou najít? Snažíte se nějak působit na lidi a přesvědčit je, že je lepší zajít do sběrného místa, než hodit baterie do popelnice?

V současné době existuje v ČR více než 16 000 sběrných míst pro použité baterie. Baterie lze vrátit ve všech obchodech , kde jsou prodávány, na to má každý spotřebitel dle zákona o odpadech nárok. Baterie sbíráme na 2200 školách a v současné době jsou rozmisťovány v českých městech velké červené kontejnery, určené pro odevzdávání drobné vyřazené elektroniky i přenosných baterií.

Jaká je disciplína občanů, jsou patrné nějaké změny v jejich přístupu k recyklaci?
Občané ještě v ČR baterie příliš netřídí, na jednoho tak připadá 2,25 baterie vytříděné a odevzdané k recyklaci. V roce 2012 bychom měli dle Směrnice EU dosáhnout průměrně 4 sebrané tužkové baterie/občana. Situace se ale zlepšuje, v současné době probíhá rozsáhlá celostátní kampaň ECOCHEESE, v rámci které distribuujeme do domácností elegantní sběrné krabičky určené pro shromažďování baterií v domácnostech. Zájem o tento systém sběru vysloužilých baterií projevilo již více než 16 tisíc českých domácností.

Vymyká se nějak Česko z pohledu nakládání s elektroodpadem, např. pokud jde konkrétně o baterie z přístupu jakým se staví k této problematice v zahraničí, nebo jsme srovnatelní v mezinárodním kontextu?
Pokud jde o srovnání se zahraničím, přes 50 % vyřazených baterií se odevzdává pouze v Belgii a Švýcarsku. V Německu, Holandsku a Francii je dosahována zhruba 30 až 40% návratnost, 15 až 20 % se vrací v ČR, Maďarsku, Polsku, Portugalsku a Řecku. Ve zbývajících zemích Evropy se se sběrem teprve začíná - včetně Slovenska, Velké Británie či Itálie.
Pokud jde o regionální výtěžnost v rámci ČR nejsou mezi jednotlivými kraji nějaké významnější rozdíly.
 

 

 
Publikováno: 23. 5. 2011 | Počet zobrazení: 4205 článek mě zaujal 956
Zaujal Vás tento článek?
Ano