hnv murr

Euro 6 nastupuje s další redukcí emisí

Po emisní normě Euro 5, která vešla v účinnost v září 2009, přichází nová norma Euro 6. Její platnost začíná 1. září 2014 pro schvalování nových vozů a od 1. září 2015 pro jejich registrace a prodeje. 

 


Směrnice Euro 5, platící od 1. 9. 2009, je považována za již nedostačující, takže nastupuje odsouhlasená norma Euro 6, která vstoupila v platnost od září roku 2014, a která se oproti předcházející zaměřuje hlavně na dvě složky exhalací ve výfukových plynech. Nesnižuje zásadně množství CO2 (oxidu uhelnatého), rapidní pokles však vyžaduje u vypouštěných pevných částic (PM) a NOX (oxidů dusíku). Podstatnou změnou je tak snížení maximálních možných emisí jedovatých oxidů dusíku (NOx) z 0,18 na 0,08 g/km (v porovnání s Euro 5 půjde o pokles emisí NOx o více než polovinu) a kombinace uhlovodíků a oxidů dusíku (HC + NOx) z 0,23 na 0,17 g/km a razantní snížení PM. Kromě dodržení mezních hodnot emisí uvedených výše musí výrobci dále zajistit životnost způsobu regulace znečištění na vzdálenost 160 000 km, dodržení podmínek shodnosti v provozu musí být ověřeno během 5 let nebo po ujetí 100 000 km. Potvrzovat jej budou stávající emisní zkoušky na stanicích STK. Kontrola se zaměří i na elektronické palubní diagnostické systémy.
Od 1. září 2014 tak smí být ve většině zemí Evropy (včetně ČR), registrována nákladní vozidla, splňující výhradně požadavky přísné emisní normy Euro 6. Nově vyráběné osobní a lehké užitkové automobily předpisy tyto požadavky musí splňovat už od počátku letošního roku s tím, že v „přechodném“ období mohou být ještě prodávána nová vozidla plnící normu Euro 5. Od stanoveného data, což je např. pro lehké užitkové vozy 1. 9. 2014 a pro osobní vozy 1. 1. 2015 se budou v zemích EU, tedy i u nás, smět prodávat nové automobily plnící pouze normu Euro 6.
Přísnější normy si už vyžádaly zásadní změny v konstrukci vozidel, od masového zavádění katalyzátorů po nástupu Euro 3, přes optimalizaci procesu spalování pro splnění předpisů Euro 4, až po trend přeplňovaných maloobjemových motorů a zavádění SCR katalyzátorů (selektivní katalytické redukce se vstřikováním močoviny), či EGR ventilů, kterými se výrobci snažili řešit požadavky normy Euro 5. To přineslo i vyšší pořizovací ceny takto vybavených vozů. S nástupem Euro 6 lze ostatně čekat podobný vývoj. Zatímco benzínových jednotek se zdražení nedotkne, jelikož mají oproti vznětovým nižší počet vylučovaných pevných částic, nové emisní limity postihnou hlavně v Evropě oblíbené diesely.
Navíc existuje další kategorie limitů, jejichž splnění umožňuje udělení značky EEV - Enhanced Environmentally friendly Vehicle (vozidlo zvláště šetrné k životnímu prostředí), ale tyto limity, deklarované směrnicí 2005/55 ES, jsou dobrovolné. Nicméně ani to však nemusí být konečná - ve hře je i dodatečné zpřísnění limitů oxidu uhličitého (CO2) ze 130 g/km na 95 g/km a spotřeby paliva, která by měla poklesnout z dnešního pohledu na neuvěřitelnou hranici 2,7 l/100 km, a to v horizontu roku 2020. Předpisy Euro 6 přiblíží normy přípustných exhalací standardům v Severní Americe (EPA 10) a Japonsku (Post NLT), a to do té míry, že budoucí Euro norma bude moci mít shodné limity s nimi. Jakým způsobem se však situace vyvine, není dosud jasné a sílí diskuse, zda je další zpřísnění limitů emisí vůbec nezbytné, a za jakou cenu se výrobcům strojů podaří novým limitům vyhovět.
 

 
Publikováno: 23. 10. 2014 | Počet zobrazení: 3795 článek mě zaujal 702
Zaujal Vás tento článek?
Ano