asseco Aimtec murr

Kompresory Mattei pro plyny s vysokým obsahem metanu

Italská firma Ing. Enea Mattei S.p.A. je všeobecně známým tradičním výrobcem rotačních lamelových kompresorů pro stlačený vzduch a vlivem originality a kvality svých výrobků patří právem nejen mezi přední evropské výrobce kompresorů, ale rovněž i mezi světovou špičku. V rámci technického rozvoje začala na stejném principu vyrábět i kompresory určené pro zpracování plynů s obsahem metanu.

 

Firma MONDO s.r.o. je autorizované obchodní a servisní středisko firmy Mattei v České republice od roku 1996. Je jedním z mála zahraničních partnerů firmy Mattei, který se přímo podílí na vývoji a výrobě prototypů kompresorů pro nejrůznější aplikace.
Lamelový kompresor je rotační stroj pracující na principu plynulého zmenšování objemů, vymezených v prostoru mezi statorem, rotorem a lamelami. Sestává se z tělesa statoru, uvnitř kterého se otáčí rotor, jenž je osazen excentricky a tangenciálně a ze dvou vík. Na rotoru jsou podélné drážky, uvnitř kterých se volně posouvají kovové lamely, které jsou udržovány v těsném kontaktu se statorem působením odstředivých sil.
Těsnění mezi pohyblivými částmi, jejich chlazení a mazání je zajištěno účinným systémem vstřikování oleje, který využívá tlakového rozdílu mezi kompresní komorou a zásobníkem oleje. Z tohoto důvodu není potřeba pro mazání a cirkulaci oleje žádné čerpadlo. Olejový film vytvářený na vnitřním povrchu statoru zabraňuje jeho přímému kontaktu s pohyblivými díly stroje a brání jejich opotřebení.
V lamelových kompresorech nepůsobí žádné osové síly, které tlačí rotor proti víkům statoru a to umožňuje uložit rotor do kluzných ložisek s prakticky neomezenou životností.
Plyn je nasáván do kompresoru přes sací ventil, ten je ovládán regulačním ventilem pomocí hydraulického okruhu, který užívá stejný olej, jako ten, který se používá pro mazání. Sacím ventilem se reguluje množství nasávaného plynu na základě požadavků okruhu spotřeby stlačeného plynu. Stlačený plyn vychází z kompresoru přes ventil, který udržuje minimální tlak uvnitř statoru a tak zajišťuje plynulý provoz kompresoru v době, kdy stroj dodává stlačený plyn. Ventil současně brání tomu, aby se do kompresoru vracel stlačený plyn zpět z potrubního systému. Olej je ze stlačeného plynu odlučován vysoce účinným třístupňovým systémem. Zbytková koncentrace oleje v plynu je tak nízká, že úbytek oleje mezi servisními intervaly je zcela zanedbatelný.
Plynové kompresory Mattei jsou určeny především pro zpracování jak čistého metanu, tak plynů s vysokým obsahem metanu (sweet gas), surových plynů (sour gas) a bioplynu (biogas) s maximální koncentrací H2S 300 ppm. V současné době jsou kompresory k dispozici v rozsahu jmenovitých příkonů 4 - 55 kW, což představuje výkonnost v rozsahu 30 - 540 m3/h. Rozsah pracovních tlaků je pro všechny modely 7 - 13 bar (g).

Plynový kompresorový blok Mattei (gas end)
Plynové kompresory se od běžných kompresorů pro stlačený vzduch odlišují tím, že jsou kompletně utěsněné vzhledem k okolnímu prostředí. Všechny původně měděné nebo mosazné díly jsou z nerezové oceli a vybaveny jinými těsnicími materiály a jsou plněny jiným druhem oleje. Kompresory jsou opatřeny termistory pro měření teploty ložisek a provětrávaným prostorem spojky s elektromotorem.
Další odlišností je ventil umožňující odsání plynu z vnitřního prostoru kompresoru vývěvou (výrobce doporučuje na 0,04 bar po dobu jedné hodiny) a inertizaci stroje pomocí inertního plynu pro bezpečné provedení servisních prací a oprav.
Popsané kompresory mohou být dodány jako blok určený k vestavbě do celku technického řešení (OEM) a poháněny elektromotorem, plynovým motorem nebo hydromotorem, nebo jako kompletní celek bez akustického krytu, či s akustickým krytem, vše dle zadání zákazníka.

Uplatnění
V současné době se tyto kompresory uplatňují především v technologických celcích určených pro čištění bioplynu, odfuků syntézních plynů a různých dalších obdobných plynů s vysokým obsahem metanu. Velmi dobře se ale uplatňují především jako součást kogeneračních jednotek s mikroturbínami Capstone. Těchto instalací je v Evropě poměrně hodně. Nejvíc ve Francii, Velké Británii a Itálii, v České republice jsou zatím čtyři instalace a další se připravují.
Výhodou kogeneračních jednotek s mikroturbínami je vysoká účinnost, vysoká spolehlivost a ekologicky zcela nezávadné spaliny na výstupu. Další výhodou je možnost rekuperace tepla z proudu spalin, což výrazně zvýší návratnost investice.

www.matteicz.cz, www.mondo.cz, www.mikroturbina.cz
 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 2975 článek mě zaujal 548
Zaujal Vás tento článek?
Ano