asseco Aimtec murr

Firmy mají zájem o spolupráci s výzkumníky, ale neznají jejich kompetence

Mnoho firem v ČR, které se zajímají o výzkum a vývoj, prakticky nezná, nebo zná jen velmi málo nabídku vysokých škol a výzkumných institucí. Většina by uvítala i návodné vzory a předlohy dokumentů pro spolupráci s nimi. Vyplývá to z výsledků průzkumu Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK), zaměřeného na spolupráci mezi hospodářskou sférou a výzkumem. 

 

Z průzkumu je dále patrné, že téměř 90 % podniků, které spolupracují s univerzitami a výzkumnými institucemi, investují do této spolupráce i vlastní finanční prostředky. Státní podpůrná opatření, konkrétně dotační programy Technologické agentury ČR (TA ČR), využívá téměř polovina a tzv. inovační vouchery necelá čtvrtina respondentů.
Z téměř 260 českých a německých podniků v ČR, které se průzkumu zúčastnily, spolupracuje s vysokými školami a výzkumnými institucemi zhruba 60 %. Ze zbývajících 40 % respondentů považuje jedna pětina za nákladné a nehospodárné se vůbec o možnostech případné spolupráce informovat. Pouze čtvrtina firem, které s vysokými školami a výzkumnými institucemi již spolupracují, hodnotí přístup k těmto informacím jako jednoduchý. „Mnoho firem, které poptávají technologie, má nedostatečný přehled o kompetencích českých výzkumných institucí. Důvodem je, že samy výzkumné instituce velmi málo propagují své kompetence v oblasti výzkumu a vývoje na trhu a zřídka samy spolupráci vyhledávají. Silnější marketingové zaměření by určitě podpořilo transfer technologií i rozvoj spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje,“ komentuje aktuální situaci v ČR prezident ČNOPK Rudolf Fischer.
Prostor pro zlepšení by se podle něj našel i v nabídce patentů vysokých škol a výzkumných institucí. S ní jsou spokojena pouze 4 % respondentů, zatímco téměř polovina již spolupracujících podniků ji neshledává natolik atraktivní, aby za ni byla ochotna platit.
Více než třetina podniků narazila při spolupráci s vysokými školami a výzkumnými institucemi i na právní nejasnosti či další problémy - 71 % z nich mělo potíže při formulaci, resp. při přípravě smlouvy týkající se společného záměru, 58 % firem nebylo jasné, komu mají být připsána práva na společně dosažené výsledky výzkumu. Tři čtvrtiny (73 %) respondentů by uvítaly zveřejnění vzorových smluv příslušnou státní institucí jak pro zakázkový a kolaborativní výzkum, tak i pro odborné posudky a studie - užitečný jednoduchý návod pro spolupráci firem a výzkumných zařízení, který by byl založen na praktických zkušenostech a nebyl by jen dílem úředníků.
Proces žádání o daňové úlevy za výzkumné, vývojové a inovační aktivity označuje 55 % respondentů za bezproblémový, ze 70 % již spolupracujících firem, které považují tento proces za problematický, uvádí jako důvod příliš vysokou administrativní náročnost a 47 % postrádá jednoznačnou definici těch aktivit, za které lze úlevu na dani žádat. Mnohé firmy také neznají důležité legislativní změny. Ovšem 60 % již spolupracujících firem ani neví o tom, že od roku 2014 je nově možné žádat o úlevu na dani i za výdaje na nákup externích výsledků výzkumu veřejných vysokých škol a výzkumných organizací, pokud jsou vázány na daný výzkumný či vývojový projekt.
 

 
Publikováno: 25. 8. 2014 | Počet zobrazení: 2552 článek mě zaujal 612
Zaujal Vás tento článek?
Ano