hnv murr

Vzduch na leasing

Společnost KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. začala nabízet v roce 2000 pod názvem Sigma Air Utility unikátní službu, kdy zákazník neplatí za technologii, ale pouze za jednotky odebraného vzduchu. Také v ČR má už řadu uživatelů, kteří si toto řešení vesměs pochvalují. Jedním z nich, kteří mají s využíváním tohoto řešení už několikaletou zkušenost je Slévárna Heunisch Brno, kde nás s praktickou aplikací systému seznámil investični ředitel Torsten Mehlhorn.

 

Můžete představit firmu a důvody, které vedly k pořízení služby Sigma Air Utility?
Slévárna Heunisch Brno je jedna z velkých firem ve skupině Heunnisch Guss, což je velký koncern, zaměstnávající dohromady po Evropě 1200 lidí, dva závody jsou v Německu, dva závody v ČR. Poslední akvizice pana Heunische byla bývalá slévárna firmy Zetor, kterou firma koupila v roce 2006. Slévárna byla tehdy v konkurzu, a zařízení bylo v poměrně neutěšeném stavu, což samozřejmě znamenalo ze začátku nemalé problémy. A mezi ně patřilo i zásobování tlakovým vzduchem. Kompresory od firmy, která tu byla jako poslední dodavatel, byly v katastrofálním stavu, servis nefungoval a to znamenalo řešit nejdříve tyto problémy, abychom měli stlačený vzduch pro všechna zařízení. Situace byla taková, že jsme museli částečně odstavit některé haly, protože kompresory, které byly k dispozici nebyly schopné dodat potřebné výkony.

Jak dlouho vám zabrala rekonstrukce z tohoto stavu, kdy jste potřebovali napravit a zprovoznit zásadní výrobní infrastrukturu?
Bylo to prakticky v průběhu šesti měsíců, hlavní práce se zvládly za půl roku. Využily se stávající prostory, které jsme rozšířili, prakticky hned po uzavření dohody se Zetorem jsme začali stavět.

Co vás vedlo k tomu, že firma zvolila pro své působiště právě Brno?
Dělali jsme si důkladný průzkum, procestovali prakticky celou Evropu a vybírali vhodné potenciální lokality. Byli jsme např. v Srbsku, Chorvatsku, Polsku, Rumunsku, Bulharsku a dalších zemích a hledali novou výkonnou slévárnu. Naši klienti, známé renomované firmy, chtěli mít jistotu, že dokážeme vyrábět dle jejich požadavků a dodávat v potřebném množství. Bylo to v období boomu 2007, kdy výroba ve slévárenství stoupala rychle nahoru a to nás vedlo k tomu, že ve finálním výběru se ocitly dvě slévárny - jedna v Polsku, a zdejší slévárna Zetor. Konečné rozhodnutí padlo pro Zetor. Pak ještě následovalo dlouhé jednání s vlastníky, kteří měli původně v plánu výrobní areál kompletně zlikvidovat, vybavení rozprodat do šrotu a parcely na pozemky developerům. Dnes tady zaměstnáváme tři stovky lidí, a další tisíce zaměstnáváme jako subdodavatele, takže jim dáváme práci.
Výhodou je, že i z logistického hlediska je Brno jakýsi střed - do Vídně a Bratislavy je blízko, podobně jako do Prahy či do průmyslové Ostravy.

A proč jste pro brněnský závod vsadili právě na zařízení značky Kaeser?
Zaměřujeme se zejména na náročné výrobky ze šedé litiny pro zemědělský průmysl a výrobce dopravní a hnací techniky. Našimi klienty jsou např. John Deere, Claas, Bosch Rexroth a další významné mezinárodní koncerny, kterým dodáváme bloky motorů a převodovek, hlavy motorů, klikové, válcové a převodovkové skříně, apod. Pro provoz slévárny a jejích výrobních linek je stlačený vzduch životní nezbytností, bez něj se výroba neobejde, a proto potřebujeme stejně jako naši zákazníci naprosto spolehlivé vybavení.
Značka Kaeser představuje špičkovou techniku, což nám potvrdili i kolegové z Německa, protože i v našich tamních závodech disponujeme jejich zařízením. Byla tady i historická spolupráce s touto společností, protože pro ně mj. také vyrábíme odlitky, takže bylo jasné, kam se v té složité situaci obrátíme...
Navíc máme z Německa úzké vazby přímo na majitele společnosti, pana Kaesera. Po domluvě o vzájemné spolupráci nám firma dodala kompletní nové kompresorové vybavení. Máme tři velké a dva malé kompresory. Jsou řízené inteligentním systémem, který umožňuje při zvýšeném odběru zařízení automaticky zapínat a při sníženém odběru zase vypínat. Pro nás to znamená jednak úsporu energie a pak i ekologický aspekt. Jsme velmi spokojení, všechno funguje perfektně. Stručně řečeno - v podstatě od té doby nemáme problémy se vzduchem a prakticky ani nevíme, že je tu v podniku také kompresorovna.

Po parametrové stránce a výběru dodavatele tedy bylo jasno, ale vy jste zvolili netradiční řešení - místo klasické investice do strojírenského vybavení, jste si pořídili službu Sigma Air Utility, založenou nikoli na nákupu kompresorů, ale objemu dodávaného vzduchu, kterou Kaeser nabízí. Co vás vedlo k tomuto rozhodnutí? V čem je výhodnější?
Pokud máte na mysli náš kontrakt, byly to například i důvody finanční. Nebylo potřeba na začátku investovat desítky milionů korun za zařízení, ale je možné ho během deseti let - což je období, na které je kontrakt uzavřen - splácet. Velice zajímavé a podstatné pro nás bylo i to, že v době, kdy průmyslová odvětví zasáhla těžká krize v letech 2008 - 2009, a i nám šla výroba hodně dolů - jsme se sešli s panem Kaeserem a on nám umožnil dobu splatnosti o rok prodloužit. To nám tehdy hodně pomohlo, protože jsme mohli snížit náklady i splátky. Což jsou v době, kdy se nevyrábí, ale musí se provádět platby, dost podstatné peníze. U Kaeserů se k nám, jako k partnerům, zachovali velkoryse.
V současné době už situace vypadá velice dobře, je znát trend, kdy ekonomika jde opět vzhůru, a fungujeme opět ve dvousměnném provozu. Kaeser se ukázal jako skutečně spolehlivý a zodpovědný partner. Vzduch máme kdykoli k dispozici, a pokud se vyskytne nějaká potenciálně problematická situace, což se samozřejmě stát může, třeba v létě, když jsou extrémní horka, nebo naopak v zimě, Kaeser jako dodavatel a garant okamžitě reaguje a danou situaci řeší.

Jak je řešen servis, údržba technické odstávky apod.?
Kaeser má dálkový dohled, řízený prostřednictvím bezdrátové sítě. Díky nepřetržitému monitoringu je okamžitě vidět, kde se může schylovat k nějaké kritické situaci. Příslušný zodpovědný technik dostane hlášení a je připraven v případě potřeby okamžitě dorazit, ať ve dne či v noci, aby situaci vyřešil. Vyzvedne si na hlavní bráně klíče a napraví, co je potřeba. Takto systém funguje - k naší plné spokojenosti.

Kolik vzduchu celkově odebíráte?
Máme možnost odebírat do 10 000 m3 za hodinu a to znamená až 8,76 miliónů m3 za rok.

Kontrakty Sigma Air Utility se uzavírají na 10 let, uvažujete, že budete touto cestou pokračovat i nadále?
Z našeho pohledu je to pro nás velice zajímavý model a máme v plánu v této praxi pokračovat, protože se osvědčil. Je konstruktivní a nejsou s ním problémy. Vše je, jak se říká, "z jedné ruky". Jsme klient a pokud se vyskytne problém, firma Kaeser ho vyřeší. Ve smlouvě jsou samozřejmě stanoveny lhůty, v nichž dodavatel musí reagovat.
Zařízení není naše, je ve vlastnictví firmy Kaeser, dodávky stlačeného vzduchu si platíme jako službu. Je to v podstatě jako leasing, dodávky jsou garantované, i když tuto možnost jsme vlastně zatím ještě nevyužívali, protože kompresorové stanice jsou už plánovány a projektovány s ohledem na budoucnost. Něco takového se nedělá každých pět let, a proto jsou záměrně o něco předimenzovány. Právě to nám nyní přijde vhod, protože výroba jde nahoru.

Kontrakt je nastaven na určitý objem, ale umožňuje služba třeba i škálování nahoru, pokud se ukáže potřeba?
Na základě dosavadní spolupráce věřím, že by i takováto situace určitě měla odpovídající řešení. Kaeser je spolehlivý partner a i byznys chce řešit spíše na bázi přátelství. Ale žádné problémy v tomto ohledu zatím nebyly.

Pro Kaeser jste partneři po různých stránkách, kromě toho, že jste zákazníci a uživatelé jejich zařízení, pro ně i sami vyrábíte. Máte tedy na firmu užší vazby, myslíte si, že i toto hrálo roli - přátelštější formy byznysových vztahů, které už nejsou jen čistě obchodní záležitostí dodavatel - zákazník?
Ano, ale právě to je i po stránce byznysu velmi důležité - mít spolehlivého partnera, kterému můžete věřit. Jak už jsem říkal, poznali jsme to ve skutečně  obtížné situaci, když byla krize a tehdy nám Kaeser i jako obchodní partner hodně pomohl. A to, že se takovýto přístup vyplácí, je ostatně vidět i na jejich výsledcích - firma má úspěchy po celém světě.

Jak vidí perspektivu této unikátní služby Sigma Air Utility jednatel společnosti KAESER KOMPRESSOREN s.r.o. Ing Petr Stroha?
„S vývojem Sigma Air Utility projektů v Čechách jsme velmi spokojeni. V současné době máme v rámci těchto projektů instalovaný kompresorový výkon téměř 8 MW a u některých instalací už běží druhé smluvní období, které se uzavírá vždy na dobu 10 let. To značí jediné - naši zákazníci jsou s touto službou spokojeni a rozhodli se ji využívat i nadále. Tato důvěra nás podněcuje k soustavné práci v oblasti inovací technologií s cílem vysoké životnosti a efektivnosti, úspor energií, neustálému vzdělávání všech zaměstnanců společnosti a rozšiřování služeb v oblasti poradenství a projekce systémů tlakového vzduchu“.
 

 
Publikováno: 21. 8. 2014 | Počet zobrazení: 4671 článek mě zaujal 762
Zaujal Vás tento článek?
Ano