Schunk

Plastika v novej forme uvádza nové produkty

Spoločnosť Plastika prešla v roku 2013 celkovou zmenou organizačnej štruktúry. Výsledkom týchto zmien sú aj mnohé nové produkty v nosnom programe rúrových systémov a tvaroviek ako aj v oblasti fólií. Firemná racionalizácia a modernizácia procesov zahŕňa aj zavedenie EAN kódov, čím sa podnik stal atraktívnym pre ďalší segment záujemcov.

 

Firma doteraz ponúkala z polypropylénu najmä korugované rúry a tvarovky pre kanalizáciu. Táto ponuka sa teraz rozšírila aj o polypropylénové korugované rúry s o 20 % hrubšou vnútornou stenou za účelom znásobenia dĺžky ich životnosti a to zabezpečením vyššej odolnosti voči abrázii. Reakciou na ďalšie požiadavky trhu bolo aj spustenie výroby kanalizačných polypropylénových rúr s plnou stenou.
Trend plnej steny sa nevyhol ani PVC rúram. Sortiment hladkých kanalizačných PVC rúr s tromi vrstvami bol doplnený o PVC plnostenné rúry.

Nové aj inovované
Taktiež bola predstavená univerzálna teleskopická revízna šachta DN 400 s polypropylénovou rúrou s tromi vtokmi. Revízne šachty slúžia na kontrolu kanalizačnej prípojky, ako sútok dvoch podomových prípojok do jedného kanalizačného potrubia a na odvod dažďových vôd z komunikácií a budov. Šachta pozostáva zo šachtového dna, tela šachty (rúry) a výškovo nastaviteľného teleskopu s liatinovým poklopom podľa triedy zaťaženia. Ideálna ako kontrolná a sútoková šachta. K jej výhodám patria nízka hmotnosť, jednoduchá montáž, výborná tesnosť, možnosť výškového nastavenia a prispôsobenia podľa potreby pomocou jednotlivých komponentov, ako aj vysoká flexibilita a odolnosť voči korózii.
Inovácie sa dočkala aj pomerne úspešná vodomerná šachta. Šachta je teraz širšia, čím je manipulácia vo vnútri pohodlnejšia. Horná časť vnútornej konštrukcie je rozoberateľná, čo je veľkou výhodou v prípade nutnosti opravy, či výmeny. Za zmienku stojí aj vstavaná spätná klapka, ktorú mnohé konkurenčné šachty neobsahujú.

Inteligentné balenie
Nových produktov sa dočkala aj divízia polyetylénových fólií. Tá vyvinula plochú fóliu s hrúbkou 0,02 mm, čím bola prekonaná pôvodná technologická hranica 0,035 mm najnižšej možnej hrúbky. Nová fólia dodávaná do šírky 1600 mm je trojvrstvová a má širokú škálu použitia - primárne sa však používa ako ochranné prekrytie. Významnou novinkou je aj typ fólie stretch hood. Ide o baliaci systém paliet, na ktorý prechádza mnoho baliacich spoločností. Týmto typom fólie dokáže používateľ ušetriť nielen množstvo spotrebovanej fólie, ale aj energie, náklady na prevádzkovanie linky a tiež zvýšiť bezpečnosť práce.
Novo vyvinutá fólia spĺňa všetky predpoklady inteligentného baliaceho procesu. Tovar na palete zabalený týmto spôsobom je extrémne pevne fixovaný, pričom sa fólia na tovar nelepí. Celková efektivita balenia je na veľmi vysokej úrovni. Tento baliaci proces nevyžaduje žiadnu pec pre ohrev, čím sa znižuje spotreba energie a zvyšuje sa bezpečnosť pri práci. Potrebné množstvo fólie je elektronicky zmerané a následne odrezané, takže nevzniká žiadny odpad ani jej nadbytočná spotreba. Jednou veľkosťou fólie môžu byť zabalené rôzne veľkosti paliet. Rýchlosť balenia je približne 150 paliet za hodinu, pričom náklady na údržbu stroja sú nízke, keďže obsahuje menej pohyblivých a ohrievaných častí. Možnosť potlače a vodeodolnosť sú pre stretch-hood samozrejmosťou.
 

 
Publikováno: 22. 7. 2014 | Počet zobrazení: 1372 článek mě zaujal 307
Zaujal Vás tento článek?
Ano