asseco Aimtec murr

Deset let v unii

ČR získala z EU od svého vstupu přes 333 miliard Kč, zahraniční firmy v Česku investovaly přes 415 miliard. Takovéto údaje nabízejí bilanční statistiky sumarizující ekonomická fakta dosavadního českého členství v Evropské unii

 

I když se v současné době často hovoří o tom, že vstup do EU možná pro ČR nebyl tím nejlepším krokem, s poukazy na různá unijní omezení a bruselskou byrokracii, a stejně tak je pod palbou kritiky i téma přijetí společné evropské měny a jeho možné důsledky, ekonomické statistiky hovoří jasně: přinejmenším po finanční stránce se členství v unii ČR zatím vyplatilo.

„Evropská bilance“ ČR je v plusu
Třistatřicetři nikoli stříbrných křepeliček, ale miliard korun, to je zhruba částka, kterou ČR získala z Bruselu jako pozitivní bilanci od 1. května 2004, tzn. za 10 let od svého vstupu do společenství zemí Evropské unie, jehož 10. výročí si právě připomínáme. Za dobu svého dosavadního členství v EU získávala ČR podle statistik Ministerstva financí každoročně z Bruselu víc peněz, než do něj odvedla. Vyplývá to z dat zveřejněných Evropskou komisí. Za toto období Česko dosud poslalo do bruselského rozpočtu 342,8 mld. a naopak z něj vyčerpalo 676,2 mld. – což znamená, že celková plusová bilance pro Česko činí právě oněch zmíněných víc než 333 miliard korun.
Podobně na tom jsou podle údajů Evropské komise i další nové členské země, které před 10 lety vstoupily do EU spolu s Českem, zatímco u původních zemí EU, jako jsou Německo, Francie a Itálie podle statistik EK (do roku 2012) naopak převažuje objem odvodů nad příjmy. Kromě ČR se 1. května 2004 staly novými členy také Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Kromě Kypru, který dostával více peněz z EU v letech 2004 - 2006 a 2010 - 2011, prakticky všechny tyto státy z rozpočtu EU získávaly více, než do něj odváděly.

Peníze přinesli i investoři
Dalším významným ukazatelem hospodářského vývoje v ČR po vstupu země do EU je objem zahraničních investic. Přímé investice, které za tu dobu zprostředkovala státní agentura CzechInvest, dosáhly celkové výše 415 mld. Kč a podpořily podle informací CzechInvestu vznik víc než 145 000 pracovních míst. Mezi největší investory patří firmy Hyundai, Mondi Packaging Paper Štětí, Volkswagen a Daikin Industries. Vůbec největší investicí představuje výstavba nové továrny automobilky Hyundai v Nošovicích roku 2006, kdy firma investovala do nového podniku 94 mld. Kč. V následujícím roce však došlo ke změně systému investičních pobídek a zkrácení doby pro čerpání slevy na dani z příjmů právnických osob na polovinu ( z 10 na 5 let), což v kombinaci s nastupující globální ekonomickou krizí vedlo ke značnému pokles počtu i objemu investic. Situace se opět zlepšila až v roce 2012, kdy novela zákona o investičních pobídkách opět prodloužila období, během něhož bylo možné čerpat investiční pobídky, zpět na 10 let. Umožnila tak čerpat pobídky technologickým centrům a centrům strategických služeb a zavedla tzv. strategickou investiční akci. Tento vzestupný trend pokračoval podle údajů CzechInvestu i v následujícím roce, kdy agentura zaznamenala rekordní množství žádostí o investiční pobídky mj. i proto, že řada investorů se snažila ještě využít příznivější podmínky před tím, než vstoupí v platnost rozhodnutí Evropské komise snižující od poloviny roku 2014 míru podpory ze 40 na 25 %.
 

 
Publikováno: 18. 6. 2014 | Počet zobrazení: 2985 článek mě zaujal 637
Zaujal Vás tento článek?
Ano