asseco Aimtec murr

Bude mít Evropa společný systém pro výpočet firemních daní?

   

 
Evropská komise 16. března navrhla společný systém pro výpočet základu daně podniků provozujících činnost v EU. Cílem návrhu je podle důvodové zprávy snížit administrativní zátěž, náklady na dosažení souladu s předpisy a právní nejistotu, jimž jsou podniky v EU v současné době vystaveny, neboť aby mohly stanovit svůj zdanitelný zisk, musí vyhovět požadavkům 27 různých vnitrostátních systémů.
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by podnikům umožnil využít výhody jediného kontaktního místa pro podání daňového přiznání a konsolidovat všechny zisky a ztráty, které jim vzniknou v rámci EU. Členské státy by si přitom zachovaly své svrchované právo stanovit vlastní sazbu daně z příjmů právnických osob. Komise odhaduje, že společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob má ušetřit podnikům v celé EU každoročně 700 milionů EUR díky nižším nákladům na dosažení souladu s předpisy a 1,3 miliardy EUR prostřednictvím konsolidace. Kromě toho podniky, které se snaží proniknout do zahraničí, uspoří až 1 miliardu EUR.

Cílem společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob je překonat stávající problémy tím, že podnikům nabídne jediný soubor pravidel pro stanovení daně z příjmu právnických osob a možnost podat za svou úhrnnou činnost v rámci EU jediné, konsolidované daňové přiznání u jedné daňové správy. Na základě tohoto jediného daňového přiznání by pak byl základ daně podniku rozdělen podle zvláštního vzorce mezi ty členské státy, v nichž tento podnik provozuje činnost. V uvedeném vzorci se zohledňují tři faktory: aktiva, pracovní síla a prodej. Po přerozdělení základu daně budou členské státy moci zdanit svůj podíl vlastní sazbou daně z příjmu právnických osob. V systému společného konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob budou členské státy nadále stanovovat svou sazbu daně z příjmu právnických osob na úrovni, již budou pokládat za vhodnou, neboť toto stanovení spadá do pravomoci členských států.
Společný konsolidovaný základ daně z příjmů právnických osob by byl pro podniky nepovinný. Znamená to, že ty z nich, které by výhody harmonizovaného systému EU využily, se do něj mohou zapojit, zatímco ostatní podniky mohou nadále zůstat ve svém vnitrostátním systému.
 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4033 článek mě zaujal 853
Zaujal Vás tento článek?
Ano