asseco Aimtec murr

Rodná čísla nahradí identifikátory bez osobních údajů

Olomoucká společnost Tesco SW zvítězila ve výběrovém řízení Úřadu pro ochranu osobních údajů na vytvoření unikátního informačního systému ORG. Jeho hlavním posláním je nahradit rodná čísla identifikátory, které nebudou obsahovat žádné zjevné osobní údaje.   

 

Zavedením nového systému je podmíněno zdárné dokončení projektu elektronické veřejné správy (eGovernment) v České republice. Celá zakázka o rozsahu 130 mil. Kč je částečně financována z Evropského fondu pro regionální rozvoj a má být dokončena v roce 2012.
„Smyslem systému je ochrana identity občanů před zneužitím,“ říká Josef Tesařík, generální ředitel Tesco SW. Informační systém ORG se stane samostatnou funkční součástí všech základních registrů ve státní správě. Stávající rodné číslo v budoucnu nahradí neveřejný a jedinečný základní identifikátor fyzické osoby, z něhož nebude nijak možné odvodit žádné citlivé osobní údaje jako datum narození, pohlaví, atd. Identifikátory pro jednotlivé agendy státní správy budou odvozeny právě od těchto základních identifikátorů.
Součástí informačního systému ORG bude vysoce sofistikovaný matematický aparát, který ve spolupráci s předními odborníky na šifrování zajistí, že nebude možné z dílčích agendových identifikátorů zpětně odvodit ani základní, ani jiné identifikátory stejné osoby v dalších agendách veřejné správy. Informační systém ORG bude jediným místem, kde budou uloženy matice identifikátorů fyzických osob pro jejich vzájemný převod mezi jednotlivými agendami. Pro zajištění naprosté bezpečnosti osobních dat ORG bude možné převádět identifikátory z jedné agendy na identifikátory v jiné agendě pouze na základě autorizovaného požadavku.
Rodné číslo je tzv. objektový identifikátor, který jednoznačně identifikuje fyzickou osobu a řadě zemí se proto podobná identifikace užívá např. pro účely sociálního, důchodového nebo zdravotního pojištění. Trendem je ovšem používání bezpříznakových čísel, z nichž nelze vyvodit žádné další osobní informace o jeho nositeli.
V současné podobě prvních 6 číslic rodného čísla popisuje datum narození ve formátu rrmmdd (např. 701020 označuje datum narození 20. října 1970), přičemž ženy mají k měsíci připočteno 50 (tzn. 706020 označuje ženu narozenou 20. října 1970). Od roku 2004 (zákonem č. 53/2004 Sb.) je zavedena možnost v případě, že jsou v nějaký den vyčerpána všechna platná čtyřčíslí, použít alternativní rodné číslo, u kterého mají muži k číslu měsíce přičteno 20 a ženy 70. Zbytek rodného čísla (tzv. koncovka) odlišuje dvě fyzické osoby stejného pohlaví narozené ve stejný den a zpravidla se odděluje lomítkem.
Zákon považuje rodné číslo za osobní údaj a na nakládání s ním se vztahují omezení daná zákonem na ochranu osobních údajů - proto je jeho zpracování možné pouze se souhlasem nositele rodného čísla nebo tam, kde to dovolují příslušné předpisy. Neoprávněné používání rodného čísla může být posuzováno jako správní delikt, za který může být udělena sankce (pokuta) od Úřadu na ochranu osobních údajů.
 

 

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4278 článek mě zaujal 980
Zaujal Vás tento článek?
Ano