asseco Aimtec murr

Nadnárodní společnosti se obávají regulace

Za nejzávažnější hrozbu pro své fungování považují nadnárodní společnosti i nadále regulační opatření a soulad se zákonnými požadavky. Mezi podnikatelská rizika pro rok 2011 se ale nově zařadila sílící role národních vlád. Vyplývá to z pravidelného průzkumu poradenské společnosti Ernst & Young, poskytující odborné služby v oblasti auditu a daňového, transakčního a podnikového poradenství.   

 

V rámci studie, jejímž vypracováním byla pověřena společnost Oxford Analytica, bylo požádáno více než 75 vedoucích pracovníků a analytiků ze sedmi různých odvětví, aby podle svého uvážení ohodnotili 10 nejvýraznějších podnikatelských příležitostí a rizik pro rok 2011. V porovnání s uplynulým rokem 2010 je nejvýznamnější změnou posun rizika snižování nákladů o čtyři místa na druhou pozici v žebříčku a související skok o 10 míst na pátou příčku v případě rizika tlaku na snižování cen. Mezi desítku hlavních rizik se ve výhledu na letošní rok historicky poprvé zařadila tržní rizika. Tento výsledek naznačuje, že všeobecné obavy např. z vývoje eurozóny sílí a mnoho rizik, která měla původně ryze podnikový charakter, tvoří nyní samostatnou kategorii.

Hrozby zůstávají, ale mění se jejich význam pro firmy
„Na globálním trhu jsme svědky dále sílící konkurence v boji o podíly na trzích. Při současném pomalém růstu vyspělých zemí a při snaze maximálně se prosadit na rozvíjejících se trzích nepředstavuje výrazný posun cenových tlaků směrem nahoru v sestavovaném žebříčku až takové překvapení,“ uvedl partner podnikového poradenství a řízení rizik Ernst & Young Jan Fanta.
Změny v pohledu na hrozby pro nadnárodní podniky ve výhledu pro letošní rok do značné míry odrážejí vývoj situace v globální ekonomice. Dosažitelnost úvěru klesla z druhého nejvýznamnějšího rizika v roce 2010 na sedmou příčku, z čehož vyplývá určité zlepšení podmínek pro získávání financování. Stále zde však existují jistá omezení a budoucí vývoj nelze přesně odhadnout. Zpráva v této souvislosti označuje udržování velmi dobrých vztahů s investory za jednu z deseti nejvýraznějších příležitostí rozvoje globálně působících podniků.
Vzhledem k předpokládanému tempu růstu je celkem logické, že pozici nejčastěji zmiňované podnikatelské příležitosti pro rok 2011 zaujal růst poptávky v rámci rozvíjejících se trhů. „Rozvíjející se trhy představují nyní největší potenciál pro růst, zejména pak pro státy, jejichž hospodářství je založené na exportu nejrůznějších komodit, ale také pro některé vyspělé tržní ekonomiky, které v exportu vidí lék na vlastní ekonomickou situaci a řešení oslabující měny,“ upozornil Jan Fanta.

Inovace znamenají lepší šance a konkurenceschopnost
Inovace v oblasti produktů, služeb a provozu spolu s důslednějším uplatňováním strategie pro jednotlivé činnosti podniku se umístily na druhém, respektive třetím místě mezi nejvýznamnějšími podnikatelskými příležitostmi pro rok 2011. Tento trend je důkazem obnoveného zájmu o posilování konkurenceschopnosti a růstu na počátku nastupujícího roku.
Ostatní příležitosti, jimž podniky s ohledem na budoucí vývoj přikládají důležitost, zahrnují prosazování čistějších (zelených) technologií, nové marketingové kanály vytvářené sociálními sítěmi a rozvoj partnerství veřejného a soukromého sektoru.

10 nejzávažnějších podnikatelských rizik pro rok 2011 z pohledu mezinárodních společností (v závorce pořadí z roku 2009)

1.Regulační opatření a shoda se zákonnými požadavky (1)
2.Snižování nákladů (6)
3.Pomalé hospodářské oživení/návrat recese (3)
4.Tržní rizika (nové)
5.Cenové tlaky (15)
6.Využití potenciálu schopných pracovníků (4)
7.Dostupnost úvěrového financování (2)
8.Riziko společenské přijatelnosti podnikání (9)
9.Posilování role národních vlád (nové)
10.Nově vznikající technologie (13)

 

 

 
Publikováno: 18. 4. 2011 | Počet zobrazení: 3579 článek mě zaujal 857
Zaujal Vás tento článek?
Ano