asseco Aimtec murr

Mnichovské rendez-vous: roboty, slunce a průmyslová údržba

Svět soudobé automatizace a robotiky se v červnu představí v Mnichově, kde se ve dnech 3. - 6. června koná mezinárodní veletrh AUTOMATICA. Akci, která je přehlídkou systémů, řešení a zařízení určujících trendy moderní výroby, nám přiblíží výkonný ředitel obchodní jednotky Nové technologie Messe Munchen, Dr. Martin Lechner.

 

AUTOMATICA má poměrně mladou historii, ale během několika let se jí podařilo stát se velmi prestižní akcí mezi technickými veletrhy. Jaká hlavní témata dominovala této evoluci?
Letos je to sice teprve pošesté, co se veletrh AUTOMATICA koná, ale rozvinula se během velmi krátké doby do největšího světového veletrhu robotiky a stala se jednou z nejvýznamnějších platforem v tomto oboru. To lze přičíst částečně tomu, že sortiment veletrhu pokrývá celý hodnotový řetězec: od součástek, přes roboty a systémy až po celá zařízení. Ale co je ještě důležitější, podporujeme inovace. Jako průmyslové tržiště identifikujeme nové vývojové trendy a můžeme pro ně nabídnout tržní možnosti a výměnnou platformu.

Takže AUTOMATICA není jen veletrh zaměřený na roboty….
AUTOMATICA je největší veletrh robotiky na světě, ale nabízíme mnohem více: veletrh ukazuje, jak využíváním moderní robotiky, montážní a manipulační techniky, stejně jako např. zpracování průmyslového obrazu lze snížit jednotkové náklady a zároveň zvýšit kvalitu výroby.

Je toto důvod, proč bylo jako nové motto zvolen slogan “Optimalizujte svou výrobu?
Správně, naším cílem je umožnit vystavovatelům a návštěvníkům z různých odvětví průmyslu dosažení udržitelné konkurenční výhody.

Co činí podle Vás veletrh unikátním ve svém oboru?
Naší předností je hlavně úzká vazba s průmyslem. Fungujeme jako klíčové fórum pro mnoho různých odvětví. Naše platforma podporuje dialog a úspěch v automatizaci a to je prostě nepřehlédnutelné datum v diáři pro ty, kdo rozhodují o investicích, výrobní a technické manažery, plánovače, designéry a vývojáře.

A jaký je nejnovější technologický příspěvek veletrhu?
Nepochybně nová výstavní plocha pro Profesionální servisní robotiku. Veletrh AUTOMATICA vůbec poprvé přiděluje této nové technologii vyhrazenou vlastní výstavní plochu.

Co Vás vedlo k tomuto rozhodnutí?
Trh prodejní servisní robotiky je na vzestupu. Chceme být na veletrhu rychlí v řešení tohoto budoucí trendu. AUTOMATICA se tedy hodlá profilovat jako přední vedoucí světový veletrh pro průmyslovou a servisní robotiku pod jednou střechou.

Mohl byste uvést podrobnější pohled na téma profesionální servisní robotiky?
Definice servisní robotiky znamená služby prováděné roboty pro lidské bytosti, jako je třeba péče o starší osoby, robotizované vysávání, robotická chirurgie nebo např. v zemědělství dojení. Tyto roboty jednají autonomně, dokážou reagovat v závislosti na prostředí, v němž pracují a přizpůsobovat se podmínkám. Disponují určitým druhem inteligence a jsou schopny přijímat samostatná rozhodnutí. Nové dovednosti a schopnosti robotů otevírají dosud neznámé dimenze a umožňují jejich úzkou vzájemnou interakci s lidmi.

Robotika je v současné době na vzestupu, a to nejen v oblasti průmyslových robotů, které jsou pravděpodobně nejznámější, ale stejně tak jejich kolegů z oblasti servisní robotiky, včetně několika humanoidních projektů. Lídr v tomto odvětví je tradičně Japonsko, ale co současný evropský výzkum? Představí nějaké zajímavé projekty na letošní přehlídce také evropské firmy a výzkumné instituce?
Trh servisní robotiky slibuje v budoucnu spoustu novinek v různých oblastech a výzkum hraje v dalším vývoji této technologie významnou roli. AUTOMATICA již nabízí širokou škálu uplatnění výzkumných institucí a platformu pro prezentaci posledních inovací v oblasti servisní robotiky. Trh prodejních servisních robotů stále roste. V letošním roce jsme se proto rozhodli udělat další krok a začít nabízet prodejní servisní robotiku se zaměřením business-to-business. Nové aplikace jsou drahé a v tomto okamžiku více přiměřené v obchodním kontextu. V Evropě mohou servisní roboty najít stále více uplatnění v oblasti medicíny a péče, údržby a kontroly, stejně jako logistiky. AUTOMATICA se proto soustředí na tyto oblasti a další služby a okruhy robotické technologie používané ve výrobě, jako je třeba téma vzájemné interakce člověka a stroje.

Důležitou součástí veletrhů v Mnichově (obecně), je věda a výzkum. Sektor, který zejména v Německu patří k silným tradičním doménám. Funguje v praxi v současné Evropě potřebné spojení mezi vědou a průmyslem, od něhož EU očekává zlepšení své konkurenceschopnosti?
Evropská unie vyhlásila robotiku jako ústřední bod v oblasti výzkumu a inovací programu "Horizont 2020". V rámci partnerství veřejného a soukromého sektoru se  unie chystá spustit celosvětově největší iniciativu v občanské robotice ve spolupráci s průmyslem. Cílem je rozšířit průmyslové vedení Evropské unie a vytvářet prostřednictvím tohoto úspěchu nová pracovní místa. V letošním roce získalo asi 20 malých a středně velkých firem finanční dotace ve výši 2500 eur plus další benefity, jako např. částečná úhrada cestovních nákladů investovaných do účasti v rámci nové výstavní plochy AUTOMATICA 2014 zaměřené na servisní robotiku.

Jedním z hlavních témat letošního roku je "Smart factory", inteligentní továrna. Jak mu máme rozumět? Co si můžeme pod tímto výrazem představit?
Inteligentní továrna může být chápána jako průmyslová výroba přinášející vysokou míru individualizace produktu v prostředí vysoce flexibilní výroby ve velkém měřítku. Za tímto účelem je nutná technologie automatizace pro získání vyšší inteligence, která představuje zavedení autooptimalizace, samostatnou konfiguraci, autodiagnostické a poznávací procesy z nichž se systém dokáže učit, a zajistit lepší podporu pro lidi v jejich stále složitější práci. A jak by to mohlo všechno vypadat v praxi? To je to, co chceme ukázat návštěvníkům na veletrhu pomocí jednoduchých příkladů a s jejich aktivní účastí.

Souběžně s veletrhem AUTOMATICA budou v Mnichově na výstavišti probíhat další dvě významné události: Intersolar Europe a veletrh údržby MAINTAIN - jak technologické inovace zasahují do těchto oblastí?
Intersolar Europe je největší světový veletrh pro solární průmysl a jeho partnerů. Co mají AUTOMATICA a Intersolar Europe společné, je jejich rozsah výrobních řešení, protože Intersolar představí konkrétní aplikace automatizace v solárním průmyslu. Na druhé straně MAINTAIN se zaměřuje na průmyslové servisní služby jako je inspekce, údržba a opravy. Přitom poukazuje na neoddělitelnou spojitost mezi podnikatelským úspěchem a dostupností a správnou funkci strojů a zařízení. Se strategiemi průmyslové údržby, metodami a nástroji tento veletrh ideálně doplňuje veletrh AUTOMATICA a je dalším stavebním kamenem pro posílení Mnichova na poli automatizace a výrobní zkušenosti.
 

 
Publikováno: 11. 5. 2014 | Počet zobrazení: 3242 článek mě zaujal 730
Zaujal Vás tento článek?
Ano