asseco Aimtec murr

V informačních technologiích nelze setrvat na místě

Akciová společnost RETIA se již 17 let zabývá výzkumem, vývojem a výrobou sofistikovaných elektronických systémů. Na bližší specifikace jsme se zeptali Ing. Petra Nováka, generálního ředitele společnosti RETIA a.s.   

 

Můžete nám pardubickou společnost RETIA krátce představit?

V současné době realizujeme produkty ve třech základních oblastech. Těmi jsou – speciální elektronika, zejména radarové systémy a elektronika zbraňových systémů, - záznamové systémy ReDat, což je komplexní řešení záznamu hlasu a komunikačního quality managementu, - bezpečnostní systémy, zejména prostředky pro detekci a lokalizaci osob za pevnými překážkami na bázi UWB technologie. Jsme střední firmou s takřka 200 zaměstnanci, z kterých mají cca 2/3 vysokoškolské vzdělání.

Činnost Vaší společnosti je na českém trhu unikátní. Jak RETIA obstála v čase krize a jak vidíte její budoucnost?

Jako jiné firmy i RETIA pocítila určité zpomalení svého růstu, nicméně jako inovativní firma se dokázala přizpůsobit a dnes kontrahované zakázky pokrývají období až do roku 2015. V rámci krizové strategie jsme podstatně zvýšili podíl exportu, který je nyní dominantní.

Co Vás vedlo k inovaci informačního systému?

Stávající informační systém byl postaven na několika, navzájem nedokonale provázaných, aplikacích. Oddělené aplikace měly za následek ukládání dat v různých datových strukturách. Datová základna tak byla heterogenní a k výměnám dat mezi aplikacemi docházelo mnohdy prostřednictvím exportních a importních souborů. Navíc nad touto datovou základnou se jen obtížně prováděla ucelená analýza, nemluvě o tom, že odezva systému začala být časově neúnosná.

Podle čeho jste vybírali dodavatele této služby?

Byli jsme si vědomi, že přechod na novou integrovanou platformu sdružující několik  samostatných systému bude náročný. Neměli jsme dobré zkušenosti s působením prvního implementačního partnera, a tak jsme se zaměřili na certifikované partnery společnosti Microsoft. Pro výběrové řízení byly stanoveny tyto základní cíle: pokrytí všech stávajících procesů a procesů, které bude nutné v novém řešení dále automatizovat, integrovat datovou základnu celého systému, zlepšit odezvu systému i za cenu nasazení nového hardware a zvýšit spolehlivost systému i jeho otevřenost pro další vývoj. Po pečlivém výběru jsme se obrátili na společnost Infinity a.s. Ve výběrovém řízení byly vybrány aplikace z produktové řady Microsoft, Microsoft Dynamics AX 4.0, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Project Server 2003 a Windows Share Point Services 3.0.

Jak jste celkově spokojeni s novým informačním systémem, naplnilo se vaše očekávání?

S produkty Microsoftu pracujeme již dlouho a s odstupem času se ukazuje, že sjednocení datové základny na platformě MS SQL Serveru 2005 nám dává dobrý základ pro další rozvoj informačního systému. S přechodem na integrovanou platformu jsme získali bezpečný, rychlý a spolehlivý systém, který v celé své šíři pracuje vždy jen s jedinou, aktuální a správnou verzí dat. Navíc můžeme využívat moderních přístupů k projektovému řízení. Předběžná kalkulace výrobků pomocí konfigurátoru v Dynamics CRM s následnou realizací výroby v systému Dynamics AX nám výrazně pomáhá při komunikaci se zákazníky i samotném prodeji. A v neposlední řadě management společnosti díky pokročilým reportům a nástrojům pro Business Intelligence získal silný nástroj pro strategické rozhodování a řízení.

Plánujete do budoucnosti nějaký další upgrade systému nebo změny v oblasti IT?

Jistě, že nelze setrvat na místě. Dochází k neustálému vývoji hardware, software, ale zejména trhu, požadavků zákazníků a komunikačních možností. Začátkem tohoto roku nám společnost Infinity provedla upgrade  centrální části informačního systému na novou verzi Microsoft Dynamics AX 2009. Upgrade byl proveden za provozu bez jediného dne odstavení systému. Tato verze nám otevřela nové možnosti soustředit se zejména na oblast komunikace se zákazníky a komplexnější využití potenciálu Microsoft Dynamics CRM ve spojení s Microsoft Dynamics AX.

 

 

 
Publikováno: 17. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4049 článek mě zaujal 901
Zaujal Vás tento článek?
Ano