hnv murr

Manipulační technika v armádě už „maskáče“ nenosí

Nedílnou součástí vybavení moderní armády, záchranářů a dalších jednotek jsou i sofistikované logistické systémy, o nichž se bude hovořit i na letošním ročníku veletrhu IDET. A jejich klíčovým prvkem je zase spolehlivá manipulační technika. Poslední časy byly však pro tento obor mimořádně náročné, jak konstatuje generální ředitel společnosti STILL ČR ing. Zdeněk Lamač.  

 

Tržby všech hlavních dodavatelů manipulační techniky se v předloňském krizovém roce propadly o 20 – 40 %. Jaký byl v tomto ohledu loňský rok pro Vás?

Rok 2010 znamenal pro oblast manipulační techniky vůbec nejhorší rok v celé její historii. V České republice se trh průmyslových vozíků dle WITS (světová statistika průmyslových vozíků) propadl oproti r. 2009 o rekordních 61,2 % na pouhých 3057 prodaných strojů. Značný pokles prodeje, celkového obratu i dosaženého zisku se samozřejmě nevyhnul ani naší společnosti. S tím souvisely razantní úspory v oblasti nákladů na základě provedených organizačně-personálních změn ve společnosti. Velmi pozitivně hodnotíme implementaci mezinárodních standardů ISO 9001 a ISO 14001 včetně úspěšně absolvovaného certifikačního řízení.

Pocítili jste oživení poptávky po manipulační technice? Jaký očekáváte vývoj na našem trhu v letošním roce?

Rok 2010 přinesl odražení se od dna spojené s vysokým nárůstem poptávky po manipulační technice na českém trhu, a to nejen v oblasti nových strojů. Český trh vzrostl o 49,4 % na 4566 prodaných strojů. Zůstal však stále ještě hluboko pod rekordní hranicí 7977 ks již z roku 2007. Tahounem celé ekonomiky byl automobilový průmysl, do něhož spadá významný podíl portfolia našich zákazníků. Zaznamenali jsme rostoucí počet projektů ze všech oblastí ekonomiky s výjimkou stavebnictví. S rychlým růstem trhu manipulační techniky však došlo k prodloužení dodacích lhůt, neboť subdodavatelé nebyli samozřejmě schopni pružně reagovat na skokový nárůst poptávky výrobních závodů. Zásadní měrou se zvýšila dynamika poptávky po službách – kromě servisu a prodeje použitých strojů došlo k výraznému nárůstu obratů v dlouhodobém i krátkodobém pronájmu manipulační techniky.
Co nás velmi těší, že rok 2010 znamenal pro naši společnost další rozvoj v oblasti intralogistiky. Podařilo se nám nejenom posílit naši pozici v prodeji regálových systémů, ale i úspěšně realizovat pilotní projekty s využitím polo- a plně automatizovaných systémů manipulační techniky včetně využití  systému řízení skladu STILL MMS.i.
Co se týče výhledu v letošním roce, očekáváme v ČR další růst trhu manipulační techniky, což naznačil lednový výsledek, který obvykle bývá ekonomicky slabší. Celková prognóza pro český trh manipulační techniky je optimistická. Kromě uvedení novinek v našem výrobním programu se letos chceme zaměřit na další rozšíření nabídky služeb zákazníkům, zejména co se týče komplexních intralogistických řešení na míru.

Kde nacházejí vaše výrobky největší uplatnění a na jaké oblasti se firma hodlá zaměřit v příštích letech?

Pro firmu STILL zůstává nadále rozhodujícími tématy inovace a vývoj produktů, efektivita a snižování nákladů u zákazníka, šetrnost k přírodnímu prostředí a komfort pro obsluhu.
Kromě trendu k odolnosti pro nasazení v rychle se rozvíjejících zemích existuje ve vysoce vyspělých průmyslových společnostech vyšší poptávka v prémiové třídě – tedy po strojích, které toho umí více, než jen energické zvládání materiálových toků. 
Dnešní zákazníci žádají nejen vyšší efektivitu v hospodaření s energií a nákladech. Do popředí se dere komplexní pohled na materiálové toky a toky zboží v jejich firmě. Proto STILL již nyní nabízí provázané systémy, které dokonale propojují materiálový a informační tok s hospodařením se zbožím a výrobními procesy firmy. Jde o celý kruh intralogistických řešení.
Mezi nejvýznamnější zákazníky patří například Škoda Auto, Panasonic, Barum Continental, Karlovarské minerální vody, Budějovický Budvar, Tesco Stores a další, respektive všichni zákazníci jsou pro nás velmi důležití, proto dbáme na individuální přístup, abychom nabídli řešení na míru a dosáhli tak maximální spokojenosti každého klienta.

Jak se projevuje ve vašem oboru nástup nových technologií (RFID, nové komunikační systémy, počítačová technika atd.) – promítá se i do konstrukčního řešení nových produktů?

Samozřejmě. Příkladem může být třeba inteligentní „samoučicí“ systém vedení vozíků, který firma STILL uvedla úspěšně na trh, a který patří k novému modulárnímu softwarovému paketu systému řízení materiálových toků (MMS). Hlavními částmi jsou systém správy skladu (LVS), systém vedení přepravy a vozků (TLS) včetně funkcí vychystávání a informační systém.
Se systémem správy skladu lze individuálně řídit a realizovat veškeré pohyby zboží od příjmu, přes vychystávání až po třídění zboží a nakládání v oddělení expedice. Zboží je včas a podle potřeby připraveno v materiálovém toku a optimálně se využívá skladové místo. Pohyby materiálu ve skladu se transparentně a přehledně zobrazují, systém navíc umožňuje optimální správu prázdných obalů a podporuje inventuru k rozhodnému dni a průběžnou inventuru. 
Systém správy přepravy vozíků ve skladu efektivně řídí flotilu vozíků a zohledňuje přitom různá kritéria jako je třeba nejkratší následná jízda, priorita zakázky, typ zakázek přepravy, funkce vozíku, kapacita pro přívěs, typ nákladových jednotek, typ vozíku, model směny.
Samoučicí proces pro výpočet vzdálenosti a optimalizaci dráhy umožňuje i „Jemné vyladění řízení přepravy“ individuálně konfigurovatelným vyvážením optimalizace trasy a termínu. Výjimečné je, že systém vedení vozíků si permanentně zaznamenává reálné časy jízdy všech přeprav mezi místem naložení a cílovým místem, vyhodnocuje je a pomocí získaných dat optimalizuje veškeré budoucí přepravy. Jestliže se změní procesy a trasy ve skladu, tak se systém automaticky přizpůsobí a k optimalizaci přepravy zohlední novou topologii skladu.
Kromě optimalizovaného řízení skladu a přepravy nabízí informační systém přehled veškerých relevantních údajů, např. stav zpracování všech aktuálních a plánovaných zakázek až na jednotlivé pozice.
Na základě inteligentní systémové architektury je možné Still MMS snadno napojit na nadřazené nebo podřazené systémy zákazníka (např. SAP). Ideálním doplňkem systému MMS jsou nové velkoplošné dotykové terminály, které byly vyvinuty pro extrémní zatížení v průmyslovém provozu (ochrana IP 65) a zobrazují komplexní datové soubory, např. pro vychystávání komplexních struktur zakázek.


Spoléhá STILL při vývoji manipulační techniky na vlastní síly a konstrukční týmy, nebo i na spolupráci s jinými - např. univerzitní výzkum, vývojová centra, externí designéři apod.?

STILL má vlastní konstrukční a designerský tým a zároveň i využívá externí designerská studia. Kromě technických řešení vlídných k ekologii nezapomínáme ani na design samotný. Společnost získala hned tři významná ocenění v prestižní soutěži IF Product Design Award (nejrenomovanější ocenění v oblasti průmyslového designu) pro vysokozdvižné vozíky a skladovou techniku. Porotu přesvědčily hlavně přednosti důsledně jednotného firemního designu. Oceněn byl nízkozdvižný vozík EXU – SF, vozík pro vertikální vychystávání EK-X a dieselový vysokozdvižný vozík RX 70. Firemní design STILL je nezaměnitelný a originální i přesto, že jsou vozíky koncipovány pro  různé oblasti nasazení.

Renomé a image značky tvoří do značné míry i servisní zajištění pro její produkty a služby. Jak je na tom STILL v tomto směru u nás?

V roce 2011 ve společnosti STILL CR nově vzniká školicí středisko. Jedním z cílů tohoto projektu je zkvalitnění a rozšíření technických a odborných školení našich vlastních zaměstnanců. Zde se již nejedná pouze o provádění technických školení servisních techniků, ale o celkové trvalé zvyšování odborné kvalifikace všech zaměstnanců. Zároveň také chceme nabízet nové služby, jako jsou třeba základní i opakovaná školení řidičů manipulačních vozíků apod. Naším cílem je nabídnout zákazníkovi tzv. kompletní službu, ne tedy jen samotný prodej, případně servis manipulační techniky, ale především kompletní efektivní logistické řešení od samotného návrhu řešení skladového objektu včetně optimalizace toku materiálu, dodávek potřebné technologie, její zprovoznění a po kvalifikovaném zaškolení předání zákazníkovi do praktického použití. Následně chceme spolu se servisem dodané technologie, zajišťovat zákazníkovi i další služby, které jsou spojeny s provozem logistického centra. Jedná se zde o zajišťování potřebné kvalifikace řidičů manipulační techniky, prevenci rizik a dalších služeb dle platné legislativy. Tak jako nyní našim zákazníkům hlídáme termíny pravidelných údržeb a technických kontrol u manipulační techniky, tak bychom jim chtěli podobných způsobem zabezpečovat i jiné legislativní požadavky, které jsou spojeny s provozem skladu. Toto je hlavním úkolem nově vzniklého školícího střediska, jakožto nejmladšího oddělení v naší společnosti. Pro jednoduché ekonomické vyhodnocení nákladů na provoz manipulační techniky je zákazníkům připraven nový produkt „STILL Report“. Zde má zákazník pomocí internetové aplikace přístup do systému SAP s jasně a přehledně vyčíslenými náklady spojenými s provozem manipulační techniky, plánováním a aktuálním stavem provádění údržeb a technických kontrol strojů. Report umožňuje velmi rychle a jednoduše vyhodnocení nákladů na provoz manipulační techniky, včetně jejich správného členění. Ve spolupráci s Fleet Managerem se jedná o komplexní řešení pro správu a vyhodnocení efektivity provozu flotily manipulační techniky STILL. Dalším krokem v přípravě je také nabídnout zákazníkům analýzu materiálových a informačních toků s cílem navrhnout komplexní řešení na míru. Tyto analýzy budou pomáhat identifikovat úzká a riziková místa, která zoptimalizujeme naší technologií a celé pokryjeme návrhem na míru šitých školení dle platné legislativy České republiky, které vyžaduje provoz našich zákazníků.

Na IDETu, kde rovněž vystavujete, je jedním z důležitých témat problematika vojenské logistiky. Jsou vozíky a vybavení odlišné od těch, které se používají v průmyslu, vyžadují vojáci nějaká specifika?

Vozíky jsou vždy vyráběny dle specifických požadavků zákazníka a nejinak je tomu i v armádě. Vozíky a tahače bývají např. velmi často osazeny úchyty pro letecký transport, používají zesílené pneumatiky, filtry pro nasazení ve velmi prašném, případně i pouštním prostředí. Často jsou specifikovány do výbušného prostředí. Samozřejmě jsou někdy požadovány ve speciální úpravě i pokud jde o barevné provedení, i když tento požadavek se už pomalu vytrácí.
Na posledním ročníku veletrhu IDET se firma prezentovala rozsáhlou expozicí na volné ploše o rozloze 156 m2. Kromě jiného jsme představili poslední žhavou novinku - plynový/dieselový vysokozdvižný vozík RX 70-16/20, stroj RX 70–22 s nadstandardní výbavou, RX 20–20 v provedení polokabina, ruční nízkozdvižný vozík EXU–16 a tahač CX-T. Největší zájem ovšem na veletrhu vzbuzovala naše novinka RX 70-16/20, která získala prestižní cenu IDET News 2009 v kategorii Manipulační technika. Tento vozík má nejnižší spotřebu ve své třídě - pouhé dva litry nafty na motohodinu.
 

 

 
Publikováno: 17. 4. 2011 | Počet zobrazení: 4710 článek mě zaujal 955
Zaujal Vás tento článek?
Ano